ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 25,000 – 40,000 (THB)
อาชีพ Purchasing officer
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Machinery)
เนื้อหางาน - High performance to manage and handle procurement task, analysis, reporting and any issue. - Responsible for all (PR , PO) of Purchasing functions. - Responsible for all of Import functions. - Coordinate with accounting department , sales department - Coordinate with supplier (Japan , Taiwan , China) - Contact and follow up shipment. - Contact , sourcing and negotiation for the best of shipping agents including tariff code. - Analyze inventory needs and manage business to profitability expectations - Prepare and review inventory stock every month and check half year stock with warehouse's staff. - Control system for all master data and Contact outsource - Negotiate and ensure timely deliveries of all product inventories to the sales-co.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 40,000~90,000TH (THB)
อาชีพ Secretary
แวดวงธุรกิจ IT & Telecommunications & Software
เนื้อหางาน 1.Branch Establishment Support A)Updating WBS(Work Breakdown Structure) B)Obtain a work visa support (Interacting with NTTD TH) C)Other initial set-up support (Entrance card, Internal NW, etc.) D)Company / Sector Introduction material Creation support E)Training material creation support (Industry Knowledge Training, DOs/DON’T’s, etc.) F)HQ report / Related units regular meeting material creation support G)Apartment Moving support H)Office Moving support (Incl. Office pre-research, contract making, equipment preparation, etc.) I)Quick Research on local consulting firms, clients, 3rd party partners, etc. J)Hiring support together with Recruitment Agencies 2.Sales Operation Support A)Quotation / NDA / Contract creation support B)PIMS(Project Internal Management System) enrolment support 3.Meeting Arrangemen 4.Business Trip / Guest Hosting Arrangement A)Flight / Hotel booking (Incl. pre-research) B)Renting limousine (Incl. pre-research) C)Banquet setting / Restaurant booking (Incl. pre-research) D)Preparing hospitality gift (Incl. pre-research) E)Itinerary creation 5.Expense / Utilization Management support A)Expense reimbursement support (TKY HQ / NDTH / 3rd party interaction) B)Input data into monthly internal expense / utilization system 6.Company Event Organizing support (Welcome / Farewell / Halloween / Christmas party, Company retreat, etc. planning & preparation) 7.Translation / Interpretation (EN / JP / TH) A)Translation of Emergency Contact List B)Project materials translation C)Other materials translation D)Interpretation for Non-English speaker (HQ executives, etc.) 8.Other General Affairs A)Renewal / Claim of medical insurance support B)Ordering Business card, populating client business card data into APP C)Greeting cards writing
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ Collector
แวดวงธุรกิจ Banking,Finance,Securities & Insurance
เนื้อหางาน - Make telephone collections to overdue customers. - Occasionally visit overdue customers for collection of overdue receivables.  - Coordinate with business collaborators. - To support other jobs as shall be assigned.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Japanese Interpreter
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Others)
เนื้อหางาน - To provide routing support to production line all any concern section. - Translate / interpret the meeting room for factory function which concern to production, process & Admin. - Translation document from Japanese into Thai. - Coordinated between Thai Staff and Japanese. - Other Routine shall be assign by suppervise.
สถานที่ตั้ง ลำพูน  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Japanese Interpreter
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile)
เนื้อหางาน - Translate between Japanese Manager & and Thai staff. - Translate document thai to Japanese and Japanese to Thai.
สถานที่ตั้ง ปราจีนบุรี  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Sales Promotion Executive
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Consumer Goods)
เนื้อหางาน - Manage, develop and implement sales promotion policies, program and initiative to maximize the profit of the organization 's sales. - Developing ideas fir promotional sales campaigns. - Research, Evaluates and recommends enhancements to the market positioning of the organization's products and services. - Provides input to strategic plan and make a report to the manager. - Can communicate and coordinate with other departments. - Attending meeting and sharing ideas at brainstorming sessions and reporting back details of discussion. - Monitoring the progress of work and update status reports. - Assisting in the preparation of presentation to customer. - Carrying out a variety of administrative tasks.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Marketing Analyst
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Consumer Goods)
เนื้อหางาน - Research, Evaluates and recommends enhancements to the market positioning of the organization's products and services. - Monitoring and analyzing data of competitors to manager. - Writing detailed report and presenting results. - Provides input to strategic plan. - Formulating plans or proposals to present to customer and manager. - Meeting and liaising with customer to negotiate and agree research or customer interview project. - Conducting qualitative or quantitative surveys which may involve field interview focus group assessment. - Writing and managing the distribution of surveys and questionnaires. - Requiring coordinate with other departments. - Working Location is : G-Tower RAMA 9 Summary: Mostly task of this position is on document process such a survey, analyst , report, planing, etc.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Electrical Engineer
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Consumer Goods)
เนื้อหางาน - Plan, control and take care of quality Addition or installation of machinery Maintenance work or maintenance of machinery and calibration equipment. - Design project, Machinery and facilities to support production. - Gather, inspect and analyze data on both machinery, energy, resources for continuous improvement. - Contact and coordinate with other department to improve performance / prevent accident / reduce errors that may occur in the production process and other work sections. - Teaching and transferring work skills to subordinates Supervise and support work for subordinates to work safely and efficiently. - Meeting to clarify and discuss matters within the engineering section. - Work as assigned by the supervisor. - have to work every other saturday. - there are possibility for do "Shift Work" few time a month.
สถานที่ตั้ง สระบุรี  
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Japanese Interpreter
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Consumer Goods)
เนื้อหางาน - working with Japanese MD. - Interpret in Line production. - Coordinate with relevant department in production function. - translate Japanese Document.(10%) - take care with existing customer.(10%) - have to work every other saturday. - there are possibility for do "Shift Work" few time a month.
สถานที่ตั้ง สระบุรี  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Software design Engineer
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile)
เนื้อหางาน - Design software related Vision automation System. - Design Micro Processing. *Vision automation system is like CCTV with Recognize system, Camera with Smart Focus Function, Length Measurement camera, ETC.
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Assistant general affair manager
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Procurement Staff
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Accountant
เงินเดือน Open to negotiate (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Finance and Accounting Manager
เงินเดือน 52,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Finance and Accounting staff
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร