ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 41,000 - 115,000 (THB)
อาชีพ Mechanical Engineer (Manager)
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Machinery)
เนื้อหางาน -designing and implementing cost-effective equipment modifications to help improve safety, reliability and throughput-developing a project specification with colleagues, often including those from other engineering disciplines-developing, testing and eval
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน • บริหารงานบริการลูกค้า/บริหารงานหลังการขาย • วางแผนและพัฒนาระบบบริการลูกค้า • กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทฯ • วางแผนการให้บริการในการซ่อมและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ • ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานการซ่อมและดูแลลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • ประสานงานในการแก้ไขเรื่องผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารวมทั้งให้บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้จำหน่าย
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน 1. จัดทำแผนงานตรวจสอบมาตรฐาน 2. ควบคุมดูแลการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz 3. กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงานของหน่วยงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน 4. ติดตามและแจ้งผลการตรวจมาตรฐานของ Mercedes-Benz และให้ข้อเสนอแนะในการ แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานให้ตรงตามมาตรฐานกำหนด 5. ประสานงานกับ Mercedes-Benz 6. ตรวจสอบทุกฝ่ายงานให้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานฯ ให้ครบถ้วน 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 5,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ Supply Chain Management Department Manager
แวดวงธุรกิจ Trading [ FMCG ]
เนื้อหางาน " To make a production planning.  Total control for SCM Division or Department.  Plan-Do-See-Check cycle of production plan and delivery plan.  Negotiate with OEM maker and Delivery Company to achieve target. "
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร เพลินจิต  
เงินเดือน 40,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ General Manager
แวดวงธุรกิจ Hotel
เนื้อหางาน "responsible for the day-to-day -running of a lodging facility -Recruiting, hiring and training new staff members. -keeping track of all aspects of running a resort. -overseeing product stocking, accounting, and marketing efforts at the resort. -Provide best service for guest. "
สถานที่ตั้ง เพชรบุรี  
เงินเดือน 60,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ General Manager(Ast GM)
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Electrical & Precision)
เนื้อหางาน " -Managing all Admin field including GA, Account, HR, and Corporate Planning -Supervise each department manager -Report to MD and Japan head office -Interpret JP-Thai"
สถานที่ตั้ง เชียงใหม่  
เงินเดือน 60,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ Manufacturing(Electrical & Precision)
แวดวงธุรกิจ General Manager(Ast GM)
เนื้อหางาน " -Managing all Admin field including GA, Account, HR, and Corporate Planning -Supervise each department manager -Report to MD and Japan head office -Interpret JP-Thai"
สถานที่ตั้ง เชียงใหม่  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Construction Supervisor
แวดวงธุรกิจ Construction
เนื้อหางาน วางแผนงบประมาณ / ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดสาขา และ ปรับปรุงสาขา ควบคุมและประสานงานโครงการในการเปิด-ปิดสาขา และ ปรับปรุงสาขาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด วางแผนและจัดทำการประมูลราคางานก่อสร้าง / เฟอร์นิเจอร์ / ป้าย ที่จะใช้ในการเปิด และ ปรับปรุงสาขา / ซ่อมบำรุง วางแผน และ ควบคุมงานซ่อมบำรุงสาขา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ หัวหน้าเขตควบคุมการจัดส่ง
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน • ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Route Supervisor
แวดวงธุรกิจ Food Products
เนื้อหางาน • บริหารจัดการการพัฒนาธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ โดยการบริหารผ่านพนักงานขาย (Credit Sales Representative) โดยเน้นที่ดูแลกิจกรรมในตลาด โอกาสในตลาด การพัฒนาสายขาย การเพิ่มร้านค้าใหม่ • จัดเตรียม SMART objectives และสื่อสารเป้าหมายนั้นให้กับพนักงานขายแต่ละคนอย่างถูกต้องตามสัดส่วนและโอกาสในตลาด และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในเขตรับผิดชอบ • จัดเตรียม และวิเคราะห์สายการขายให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและรับผิดชอบการติดตั้งตู้เย็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • ดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิผลของระบบการทำงาน รักษามาตราฐานการจัดเรียงสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงการสื่อสารแผนงาน โปรโมชั่นและราคา เพื่อให้พนักงานขายสมารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือน/ไตรมาส • ร่วมปฏิบัติงานในตลาดกับพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในตลาด พร้อมทั้งสอน พัฒนา แนะนำแนวทางและเพิ่มศักยภาพของพนักงานขาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Senior Accounting Manager
เงินเดือน 80,000~90,000kTH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Assistant to Japanese staff
เงินเดือน 50,000~100,000TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
IT Developer
เงินเดือน ~50,000TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Japanese Language Trainer
เงินเดือน 35,000~40,000TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Head of Return Management
เงินเดือน 55,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร