ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการโรงงาน – พูดภาษาญี่ปุ่น
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน ผู้จัดการโรงงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการชาวญี่ปุ่นและจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการผลิตโดยรวมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของลูกค้า / ช่วยเหลือด้านการก่อตั้งบริษัทและการบริหารจัดการโดยภาพรวมให้กับโรงงานแปรรูปสารเคมีซึ่งมีพนักงานประมาณ 30 คน /เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้จัดการโรงงานถูกคาดหวังให้จัดการควบคุมด้านประสิทธิภาพการดำเนินการของกระบวนการผลิต,การควบคุมคุณภาพ,การซ่อมบำรุงคลังสินค้าของโรงงาน,และให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง,เป็นผู้นำในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมด้านธุรการ / ความรับผิดชอบโดยภาพรวมของผู้จัดการโรงงานนั้นรวมทั้งการริเริ่มโครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนาการปฏืบัติงานรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายในโรงงานที่ดีขึ้น และเพื่อเพิ่มการทำกำไรและผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ตั้ง ระยอง  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการทั่วไป
แวดวงธุรกิจ สื่อโฆษณา,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อสารมวลชน
เนื้อหางาน วิจัยตลาดในประเทศไทย / ออกแบบแผนธุรกิจ / สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย / จัดการโครงการและงบประมาณ / บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Channel Development Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Consumer Goods)
เนื้อหางาน Work in close collaboration with the respective managers of Portfolio, Brand and Trade Strategy and C&TM Operations Group as well as the Program Development Group in order to ensure alignment of channel and distribution plans, and ensure the development of integrated activities while monitoring ongoing and analyzing post activities. Define spending allocations by geography and across channels in order to meet brand objectives, track performance (channel P&L) and budgets against agreed strategies and recommends corrective action when necessary. Provide input for the A&SP process to ensure alignment of strategies and programs that best deliver on the brands' objectives. Develop evaluation metrics before program implementation, monitor real-time program effectiveness and measure post event program effectiveness. Combine activity and program level evaluation, capture best practices and provide to market intelligence & share across C&TM functions. Perform any other task within the incumbent skills, and related to the job, given by the direct Manager.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร พระราม 2  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านการดำเนินงาน
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน ดูแลงานด้านธุรการ /ดูแลงานด้านเอกสาร / ดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ / ดูแลงานด้านไอที / ดูแลงานด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ดูแลงานด้านบัญชีและการจัดซื้อ รับผิดชอบด้านการจัดการสำนักงาน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อโศก  
เงินเดือน 60,000 บาท (THB)
อาชีพ รองผู้จัดการโรงงาน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน รองผู้จัดการโรงงานต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการโรงงานด้านการบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดในโรงงาน เช่น การทำงานด้านน้ำมันดิน , การขนส่ง , การควบคุมคุณภาพ , การดูแลรักษาโรงงาน , การดูแลรักษายานพาหนะ , ดูแลรักษาด้าน ISO9000, ISO14000, ISO18000, ISO/IEC 17025, CSR , กิจกรรม QCC และแรงงานสัมพันธ์
สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการโรงงาน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน รับผิดชอบการควบคุมการผลิต/พัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 / ดูแลรักษาโรงงานและยานพาหนะ/ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR , QCC และแรงงานสัมพันธ์
สถานที่ตั้ง สมุทรสาคร  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านอาคาร
แวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เนื้อหางาน บริหารจัดการการควบคุมดูแลพื้นที่ร้านค้าและสำนักงานให้ตรงกับนโยบายบริษัท/รับผิดชอบกิจการด้านการบริหารจัดการและการวางแผน/หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโด
แวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เนื้อหางาน มีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดทำงบประมาณร่วมกับทีมบริหารโปรเจกต์/แชร์การดำเนินแผนการร่วมกับทีมบริหาร/เตรียมกลยุทธการตลาด,โครงสร้างราคา,โปรโมชั่น,การสำรวจและวิเคราะห์การแข่งขัน/วิเคราะห์สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์/วิเคราะห์โปรเจกต์ต่างๆขององค์กร/ควบคุมและวางแผนการขาย/วิเคราะห์งบประมาณ,เตรียมการวางคอนเซ็ปต์ของการโฆษณา,สร้างโฆษณา/จัดเตรียมการเลือกภาพสำหรับสื่อ,คัดเลือกสื่อ,เลือกวัสดุสำหรับการพิมพ์สื่อ,ตรวจสอบการโฆษณา,ทำรายงานเกี่ยวกับสื่อ,วางแผนมูลค่าและงบประมาณการใช้ืสื่อ/ควบคุมช่องทางการสื่อสารของบริษัททั้ง 3 ช่องทางหลักคือ ชุมชนสัมพันธ์,อินเตอร์เน็ตและภายนอก/สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรณ์/งานลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้าด้านการติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษา/ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด/สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรณ์และชุมชน/โปรเจ็กต์อื่นๆเพื่อการร่วมมือที่ยั่งยืน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อโศก  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านประกันภัย
แวดวงธุรกิจ การธนาคาร,การเงิน,การประกันภัย&ประกันชีวิต
เนื้อหางาน คำนวนพรีเมี่ยมประกันภัยให้กับแผนกการตลาด/เตรียมเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการต่ออายุประกัน แลัการเคลมประกันของลูกค้า/ควบคุมและเฝ้าตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยปีแรก และการต่ออายุประกันภัย/สร้างความมั่นใจว่าเอกสารทุกฉบับถูกต้องและจัดความสำคัญตรงตามเส้นตายของการเปลี่ยนแปลงและส่งถึงภายในช่วงเวลาที่ยอมรับได้สำหรับการอนุมัติเครดิต/สร้างความมั่นใจด้านลูกค้าสัมพันธ์โดยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ,มุ่งเป้าไปที่ลูกค้า สร้างความมั่นใจว่าสามารถรักษาภาพพจน์ของมืออาชีพ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าตลอดเวลา/ประสานงานกับแผนกการตลาดเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและอัพเดต(ทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์) สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นง่ายกับการนำไปใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบายประกันภัย/ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเรื่องการชำระเงิน , การเก็บเงิน และสร้างความมั่นใจว่าการออกใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง/จัดการด้านเอกสารและอัพเดตเอกสารอยู่เสมอ/เป็นศูนย์กลางด้านการควบคุมระบบ/ควบคุมด้านธุรการและงานด้านการรับข้อมูล/จัดเตรียมและหมุนเวียนเอกสารตามที่กำหนด
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร นานา  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Admin and HR
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Managing Director
เงินเดือน 100,000 - 300,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Customer Service Manager - BANGKOK OFFICE
เงินเดือน 60,000 - 80,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin / Personal Assistance
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
GA Manager
เงินเดือน 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร