ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
แวดวงธุรกิจ Management
เนื้อหางาน 1. งานบริหารงานผลงานและค่าตอบแทน ได้แก่ • ศึกษา วิเคราะห์จัดวางและพัฒนาระบบบริหารผลงาน พร้อมสื่อสาร ให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ • กำหนดเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลจูงใจในการทำงาน • กำหนดแนวคิด หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ • บริหารและควบคุมงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ • บริหารและควบคุมการเกี่ยวกับพนักงานกลุ่มอายุการทำงานนานงานให้เกียรติยกย่อง 3. งานพนักงานสัมพันธ์ • บริหารและควบคุมด้านการส่งเสริมุคุณภาพชีวิตพนักงานการยกย่องชมเชยพนักงาน งานกิจกรรมต่าง ๆ • จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คู่มือและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารบุคคล งานด้านวินัยและจรรยาบรรณพนักงาน • งานแก้ต่างคดีพิพาทด้านแรงงาน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ Area Sales Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน 1. ดูแลและพัฒนาตัวเลขขายของรถยนต์แต่ละจังหวัดในภาค (8-10 ดีเลอร์) ต่อคน 1.1 ภาคเหนือ 1.2 กรุงเทพและปริมณฑล 1.3 ภาคใต้และภาคตะวันตก 1.4 ภาคกลางและภาคตะวันออก 1.5 ภาคอีสานทั้งหมด 2. สรรหาและเปิดผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ 3. ดูแลวงเงินและยอดสั่งซื้อต่อเดือนของดีลเลอร์และประสานโรงงานเพื่อส่งมอบรถยนต์ให้ผู้แทนจำหน่าย 4. เข้าตรวจเยี่ยมผู้แทนจำหน่ายให้มีตัวเลขและภาพลักษณ์ที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้แทนจำหน่าย พร้อมเขียนใบรายงานและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเชี่ยวชาญ 5. เข้าสำรวจพื้นที่/วิจัย/วิเคราะห์/สภาพตลาดรถยนต์รวมถึงวิเคราะห์คู่แข่งในแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการขาย 6. ประสานงานร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อช่วยเหลือการทำกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละจังหวัดที่ดูแล
สถานที่ตั้ง นนทบุรี  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ New Media
แวดวงธุรกิจ Agriculture
เนื้อหางาน 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของบริษัท 2. ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมสังคมผ่านสื่อต่างๆภายในองค์กร 3. ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบต่างๆแก่สื่อมวลชน (ข่าวบทความฯลฯ) 4. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ Knowledge Management (KM) ของบริษัท 5. จัดเตรียมงานแถลงข่าวกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนรูปแบบต่างๆร่างคำกล่าวผู้บริหารประวัติผู้บริหารต้อนรับผู้บริหารและสื่อมวลชน 6. จัดระบบข้อมูลและภาพถ่ายและประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 7. ผลิต/จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทกิจกรรมและการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัทให้แก่นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆทั้งภายในและภายนอก 9. นำสื่อมวลชนและกลุ่มผู้นำทางความคิดชมกิจการโครงการและกิจกรรมสังคมต่างๆขององค์กร 10. ร่วมจัดทำกิจกรรม CSR ต่างๆของบริษัท
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการบริหารงานอาคาร
แวดวงธุรกิจ บริษัทก่อสร้าง
เนื้อหางาน ดูแลบริหารงานอาคาร บริหารงานสัญญาเช่า บริหารงานซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร บางกะปิ  
เงินเดือน 30,000 เป็นต้นไป (THB)
อาชีพ ผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น(พูดภาษาญี่ปุ่น)
แวดวงธุรกิจ บริการ(ร้านอาหาร,อาหาร)
เนื้อหางาน ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ บริหารงานร้านอาหารให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท  
เงินเดือน 50,000TH~ (THB)
อาชีพ PRODUCT MANAGER (Abrasive)
แวดวงธุรกิจ Distribution & Retail
เนื้อหางาน • Responsible for learning and understanding product knowledge of company’s products. • Responsible for both sales & marketing function as following:- o To define the product strategy and roadmap o To ensure that the product and marketing efforts support the company’s overall strategy and goals. o Be an expert with respect to the competition • Working with sales, marketing and support to ensure revenue and customer satisfaction goals are met. • To perform product demos to customers • Working closely with Superior and responsible for assignments assigned by the Superior.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายขายต่างชาติ
แวดวงธุรกิจ การผลิต (เคมีและวัสดุเภสัชกรรม)
เนื้อหางาน สร้างความสำเร็จของยอดขาย และดูแลการวางแผนรายได้และเป้าหมายกำไรสำหรับสาขาอินโดนีเซีย. พัฒนาเป้าหมายการขายกับองค์กรการขายในประเทศและการกำหนดวัตถุประสงค์การขาย จัดการและกำกับดูแลทีมงานขายในประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขายและการดำเนินการตามกลยุทธ์การขาย ตรวจสอบราคาและกำไรในทุกประเภทของผลิตภัณฑ์และลูกค้าในประเทศและเริ่มต้นการดำเนินการที่เหมาะสมและการควบคุมในกรณีของการเบี่ยงเบน ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจของหน่วยธุรกิจในประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบุคคลที่มีอย่างใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับผู้จัดการธุรกิจ พัฒนาตรวจสอบบัญชีกระแสรายวันและใหม่เพื่อรักษาปรับปรุงและเริ่มต้นการขายตำแหน่งใช้ประโยชน์จากโอกาส. เจรจาสัญญาการขายที่สำคัญและการคืนเงินในบัญชีที่สำคัญในประเทศ ตรวจสอบข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางการตลาด ดูแลวางแผนแนวโน้มบัญชีที่สำคัญและสภาพการแข่งขัน
สถานที่ตั้ง ระยอง  
เงินเดือน
อาชีพ ผู้จัดการร้าน
แวดวงธุรกิจ การผลิต (อาหาร)
เนื้อหางาน การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต และการหาลูกค้าใหม่ ประสานงานการดำเนินงานทั้งหมดของร้านอาหารในช่วงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า ระดับการวิเคราะห์และร้านอาหารวางแผนการขายและการทำกำไร รักษามาตรฐานของการควบคุมคุณภาพสุขอนามัยและสุขภาพและความปลอดภัย รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของร้านค้า
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
แวดวงธุรกิจ การซื้อขาย
เนื้อหางาน กำกับดูแล บริษัท ปฏิบัติการสนับสนุนและผู้จัดการการจัดการการขายและกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดูแลสิ่งที่ทุกคนในกองการดำเนินงาน (นักบัญชี, บริหารการขายเขียนเนื้อหา) กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจการตลาดออนไลน์ไปตามเป้าหมายของ บริษัท โดยรวม แก้โฆษณา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดินแดง  
เงินเดือน 40,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้ซื้อผู้บริหาร / ผู้บริหารระดับสูง (พูดภาษาญี่ปุ่น) สัญญา 1 ปี
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน 1. ออก PO วัสดุกับซัพพลายเออร์และควบคุมการส่งมอบวัสดุ 2. ประสานงาน กับซัพพลายเออร์ / ลูกค้าที่จะเจรจาการสั่งซื้อและการส่งมอบเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3. กิจการประสานงาน (ภายใน) และซัพพลายเออร์ (ภายนอก) ในกรณีของราคาซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง 4. วิเคราะห์สาเหตุของการขาดแคลนวัตถุดิบและส่วนเกิน 5. สรุปและยกระดับปัญหาออก 6. ทำความเข้าใจโครงการการจัดซื้อต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Admin and HR
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Managing Director
เงินเดือน 100,000 - 300,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Customer Service Manager - BANGKOK OFFICE
เงินเดือน 60,000 - 80,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin / Personal Assistance
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
GA Manager
เงินเดือน 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร