ถ้าเรื่องการจัดหางาน เปลี่ยนงาน กำลังหางานในกรุงเทพฯ ปรึกษา Pasona Thailand

รูปภาพหลัก Pasona Thailand

ขอต้อนรับเข้าสู่ PASONA Thailand

ลงทะเบียน

เราเป็นมืออาชีพด้านการเปลี่ยนงานพร้อมช่วยเหลือคุณหางานใหม่ ลงทะเบียนและพบปะพูดคุย ฟรี! ลงทะเบียนกับเรา

ลงทะเบียน

ส่งประวัติส่วนตัว

ก่อนอื่นกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาให้พิจารณาก่อน

ส่งประวัติส่วนตัว

ค้นหางาน

ค้นพบงานที่เหมาะกับตัวคุณ
ด้วยเงื่อนไขที่ต้องการ ค้นหาพื้นที่และประเภทงาน

ค้นหางาน

ค้นหาตามประเภทอาชีพ

 • - พนักงานขาย
 • - ฝ่ายบริหารระดับสูง
 • - ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด
 • - ฝ่ายการจัดการสำนักงาน
 • - ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW)
 • - ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • - ครีเอทีฟ
 • - บริการ
 • Job Column

  ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

  พนักงานขายสื่อโฆษณา
  เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  เจ้าหน้าที่วางแผนและระบบคุณภาพ
  เงินเดือน 50,000 - 60,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  Team Leader
  เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน
  เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  เจ้าหน้าการเงิน
  เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  CSR Pasona Thailand

  งานล่าสุด

  Recommend Sales Manager or Sales Senior Manager-Japanese speaking
  อื่นๆ / 60,000 - 80,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  - Handled sales performance and marketing activity to ensure achievement of sales target and company profit objectives  Develop and implement strategies, policies, plans and ...
  Recommend secretary
  อื่นๆ / 40,000 - 50,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  Taking Notes - A secretary will have to take notes and dictation from the boss for drafting the correspondence or executing the work. She can either record the dictation and tra...
  Recommend Sales Manager
  อื่นๆ / 120,000 - 150,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  Manage of Sales department
  2015/4/10
  พนักงานขายสื่อโฆษณา
  อื่นๆ / 25,000 - 40,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  แนะนำลูกค้า ให้มาใช้บริการ โฆษณา
  2015/4/10
  เจ้าหน้าที่วางแผนและระบบคุณภาพ
  อื่นๆ / 50,000 - 60,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ดำเนินการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพขององค์กร และสรุปผลเพื่อรายงานผู้บริหารตามลำดับ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้...
  2015/4/10
  Team Leader
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับทุกๆ แผนก เช่น การบุคกิ้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและติดตามสินค้า • จัดการการดำเนินงานตามโปรเจ็กและขอบเขตแบบวันต่อวัน • วางกลยุทธ์การบริการลูกค้า แ...
  2015/4/09
  วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ดำเนินงานและประสานงานเพื่อให้เกิดการเพิ่ม Productivity ทั้งด้านกระบวนการ คุณภาพ และบุคลากรในบริษัท • จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ได้แก่ QCC, Kaizen, 5S, TPM, OEE, ISO ตามนโยบาย...
  2015/4/09
  เจ้าหน้าการเงิน
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  - รับผิดชอบดูแลจัดทำเอกสารการเงิน รายการจ่ายประจำวัน - จัดทำเอกสารเบิกจ่าย เงินสดย่อย ใบสำคัญจ่าย จัดทำเช็คจ่าย supplier - ติดตามประสานงานกับธนาคาร ดำเนินการฝาก/ถอนเงิน ของบร...
  2015/4/09
  พนักงานขายในประเทศ
  อื่นๆ / 25,000 - 40,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1. ติดต่อลูกค้าภายในประเทศ 2. ทำเอกสารเกี่ยวกับสินค้า 3. ประสานงานต่างๆภายในบริษัท 4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา 5. ทำงานตามที่บริษัทมอบหมายได้
  2015/4/08
  ผู้จัดการขายโมเดิร์นเทรด
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1.วางเเผนกลยุทธ์การขายสำหรับโมเดิร์นเทรด 2.บริหารทีมขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เเละเพิ่มยอดขายตามเป้าให้กับบริษัท 3.ประเมินเเละวางเเผนกลยุทธ์ในการขายสำหรับโมเด...
  2015/4/08
  หัวหน้าแผนกบัญชี
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  - ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และ งบการเงินประจำปี - ประสานงานกับผู้สอบบัญชี - ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัท - ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญ...
  2015/4/08
  Application Support Supervisor
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  - บริการให้คำปรึกษาระบบและ Application /Software ที่ใช้อยู่รวมถึงแนะนำระบบวิธีการและขั้นตอนการทำงาน - วางแผนวิธีการและจัดทำ Flowchart และ Specification ของโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งจ...
  2015/4/07
  พนักงานบัญชี
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตั้งหนี้) และตรวจสอบเอกสารการจ่าย • ปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน • ควบคุมและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทางบัญชี • งานอื่นๆ ที่ได...
  2015/4/07
  พนักงานการเงิน
  อื่นๆ / 25,000 - 40,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ • ติดตามลูกหนี้เงินโอนและลูกหนี้มีปัญหา • จัดทำรายงานลูกหนี้ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  2015/4/07
  Customer Service
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1. ให้บริการข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งวิธีการติดตั้ง และการดูแลรักษากระเบื้องที่ถูกวิธีให้แก่ลูกค้า 2. เป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในเรื่...
  2015/4/03
  Customer Service Officer
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ให้บริการ รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค • เป็นที่ปรึกษาและ/หรือนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น เงิน...
  2015/4/03
  ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ
  อื่นๆ / 30,000 - 50,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งกำหนดโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการให้บริก...
  2015/4/03
  เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1.ทำหน้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร 2.ดูแล และรับผิดชอบการให้บริการทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย 3.ติดตามดูแลเรื่องการใช้บริการของลูกค้า และคอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่า...

  เสน่ห์ของ Pasona

  Pasona ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ มีสาขาในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 110 แห่ง และสาขาในต่างประเทศอีก 34 สาขาสาขาของเราในประเทศไทยนั้นไม่ได้ให้บริการจัดหาบุคคลกรเพียงแค่ในระดับพื้นที่ แต่เราสามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากรจากญี่ปุ่นไปประจำในประเทศอื่นๆ หรือ จากประเทศอื่นๆมาประจำในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

  นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนด้านการจัดหางานในแวดวงธุรกิจชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานในบริษัทร่วมทุนชั้นนำ หรืองานในภาคธุรกิจหลากหลายประเภทจากทั่วทุกมุมโลกเรามั่นใจว่าคุณจะสามารถค้นหางานที่ตรงตามความต้องการจากข้อมูลการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของ Pasona ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลงทะเบียนฟรีกับเราตอนนี้และค้นหางานที่เหมาะสมกับตัวคุณ

  ページトップへ戻る

  Copyright © 2015 Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd. All Right Recieved.