ถ้าเรื่องการจัดหางาน เปลี่ยนงาน กำลังหางานในกรุงเทพฯ ปรึกษา Pasona Thailand

รูปภาพหลัก Pasona Thailand

ขอต้อนรับเข้าสู่ PASONA Thailand

ลงทะเบียน

เราเป็นมืออาชีพด้านการเปลี่ยนงานพร้อมช่วยเหลือคุณหางานใหม่ ลงทะเบียนและพบปะพูดคุย ฟรี! ลงทะเบียนกับเรา

ลงทะเบียน

ส่งประวัติส่วนตัว

ก่อนอื่นกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาให้พิจารณาก่อน

ส่งประวัติส่วนตัว

ค้นหางาน

ค้นพบงานที่เหมาะกับตัวคุณ
ด้วยเงื่อนไขที่ต้องการ ค้นหาพื้นที่และประเภทงาน

ค้นหางาน

ค้นหาตามประเภทอาชีพ

 • - พนักงานขาย
 • - ฝ่ายบริหารระดับสูง
 • - ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด
 • - ฝ่ายการจัดการสำนักงาน
 • - ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW)
 • - ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • - ครีเอทีฟ
 • - บริการ
 • Job Column

  ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  เจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนงานโครงการและบริการ
  เงินเดือน 18,000 - 25,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
  เงินเดือน 18,000 - 28,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  วิศวกรประมาณราคา
  เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
  เงินเดือน 60,000 - 100,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  CSR Pasona Thailand

  งานล่าสุด

  Recommend Sales Manager or Sales Senior Manager-Japanese speaking
  อื่นๆ / 60,000 - 80,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  - Handled sales performance and marketing activity to ensure achievement of sales target and company profit objectives  Develop and implement strategies, policies, plans and ...
  Recommend secretary
  อื่นๆ / 40,000 - 50,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  Taking Notes - A secretary will have to take notes and dictation from the boss for drafting the correspondence or executing the work. She can either record the dictation and tra...
  Recommend Sales Manager
  อื่นๆ / 120,000 - 150,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  Manage of Sales department
  2015/6/02
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  อื่นๆ / 50,000 - 70,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแ...
  2015/6/02
  เจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนงานโครงการและบริการ
  อื่นๆ / 18,000 - 25,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1. บริหารจัดการงานตามสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดทำเอกสารงานโครงการ, ใบขอซื้อ, เตรียมข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ (Spec) 3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท 4. จัดการงา...
  2015/6/02
  เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
  อื่นๆ / 18,000 - 28,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1. บริหารจัดการงานตามเป้าหมายของตนได้อย่างมีประสิทธิภำพ 2. ต้อนรับดูแลเอาใจใส่แขกของบริษัทอย่างดี รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทได้ในเบื้องต้น 3. ประสานงานกับผู้เกี...
  2015/5/29
  วิศวกรประมาณราคา
  อื่นๆ / 30,000 - 60,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ชี้แจงแบบ และ สำรวจพื้นที่ • ถอดแบบ ประมาณราคา ไซด์งานที่บริษัทได้รับงานประมูล • เป็นงานตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ และงานระบบ • คิดราคา และ เสนอราคางานประมูล • ตรวจสอบขอบเขต...
  2015/5/29
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
  อื่นๆ / 60,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1. ควบคุมบริหารจัดการระบบงานการเงิน 2. จัดทำและวิเคราะห์วางแผนประมาณการทางการเงิน 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมการเงินภายใน 4. ควบคุม วางแผน และดูแลการทำงานของพนักงานการเงิ...
  2015/5/28
  วิศวกรขายงานโครงการ
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • หาลูกค้าใหม่ในงานขายโครงการระบบดับเพลิงของบริษัท • ติดตามการเสนอราคา, รายงานผลต่อผู้บริหาร • รับผิดชอบงานขายอื่นๆ
  2015/5/28
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  อื่นๆ / 18,000 - 25,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  - ต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กรพร้อมให้ข้อมูลตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อ - ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อ - ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้...
  2015/5/28
  เลขานุการ
  อื่นๆ / 18,000 - 25,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  - ดูแลประสานงานระหว่างภายในองค์กรกับฝ่ายต่างๆ - งานด้านธุรการของผู้บริหาร เช่น เอกสารผู้บริหาร ,การนัดหมาย ฯลฯ - เป็นผู้ประสานงานและออกงาน YPO ,จดบันทึกรายงานการประชุม - จัดท...
  2015/5/27
  วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ดำเนินงานและประสานงานเพื่อให้เกิดการเพิ่ม Productivity ทั้งด้านกระบวนการ คุณภาพ และบุคลากรในบริษัท • จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ได้แก่ QCC, Kaizen, 5S, TPM, OEE, ISO ตามนโยบาย...
  2015/5/27
  เจ้าหน้าที่การตลาด
  อื่นๆ / 30,000 - 50,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  วางแผนกิจกรรม On-line marketing, ออกแบบกิจกรรมร่วมกับบริษัทที่ทำธุรกิจ Online ต่าง ๆ, รับผิดชอบธุรกิจ E-commerce
  2015/5/27
  นักวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1. ศึกษาและรวบรวมความต้องการข้อมูลสารสนเทศ พร้อมกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์แนวทางพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานบั...
  2015/5/26
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  อื่นๆ / 18,000 - 25,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Freight Forwarder โดยตรงอย่...
  2015/5/26
  ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
  อื่นๆ / 30,000 - 50,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ทำงานเกี่ยวกับการบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย • Reconcile Blank • ปิดงบการเงินประจำปี • ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน การบริหารงานบัญชี และก...
  2015/5/26
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  อื่นๆ / 60,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1. บริหารงานตามนโยบายของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดการและบริหารงานฝ่ายสำนักงาน ด้านงานบริการลูกค้าและงานแผนกขนส่ง 3. ประสานงานกับ CS 4. มีความเป็นผู้นำ กล้าต...
  2015/5/25
  Personal Assistant
  อื่นๆ / 30,000 - 60,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นราย Project • รายงานและสรุปงานให้กับผู้บริหาร • ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับหมอบหมาย หรือปฏิบัติงานอื่นใด...

  เสน่ห์ของ Pasona

  Pasona ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ มีสาขาในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 110 แห่ง และสาขาในต่างประเทศอีก 34 สาขาสาขาของเราในประเทศไทยนั้นไม่ได้ให้บริการจัดหาบุคคลกรเพียงแค่ในระดับพื้นที่ แต่เราสามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากรจากญี่ปุ่นไปประจำในประเทศอื่นๆ หรือ จากประเทศอื่นๆมาประจำในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

  นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนด้านการจัดหางานในแวดวงธุรกิจชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานในบริษัทร่วมทุนชั้นนำ หรืองานในภาคธุรกิจหลากหลายประเภทจากทั่วทุกมุมโลกเรามั่นใจว่าคุณจะสามารถค้นหางานที่ตรงตามความต้องการจากข้อมูลการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของ Pasona ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลงทะเบียนฟรีกับเราตอนนี้และค้นหางานที่เหมาะสมกับตัวคุณ

  ページトップへ戻る

  Copyright © 2015 Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd. All Right Recieved.