ถ้าเรื่องการจัดหางาน เปลี่ยนงาน กำลังหางานในกรุงเทพฯ ปรึกษา Pasona Thailand

รูปภาพหลัก Pasona Thailand

ขอต้อนรับเข้าสู่ PASONA Thailand

ลงทะเบียน

เราเป็นมืออาชีพด้านการเปลี่ยนงานพร้อมช่วยเหลือคุณหางานใหม่ ลงทะเบียนและพบปะพูดคุย ฟรี! ลงทะเบียนกับเรา

ลงทะเบียน

ส่งประวัติส่วนตัว

ก่อนอื่นกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาให้พิจารณาก่อน

ส่งประวัติส่วนตัว

ค้นหางาน

ค้นพบงานที่เหมาะกับตัวคุณ
ด้วยเงื่อนไขที่ต้องการ ค้นหาพื้นที่และประเภทงาน

ค้นหางาน

ค้นหาตามประเภทอาชีพ

 • - พนักงานขาย
 • - ฝ่ายบริหารระดับสูง
 • - ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด
 • - ฝ่ายการจัดการสำนักงาน
 • - ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW)
 • - ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • - ครีเอทีฟ
 • - บริการ
 • ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

  ผู้มีความสามารถทางด้านภาษาจีนหรือญี่ปุ่น
  เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  ลูกจ้างประจำ ประจำ กองบริหารบุคคล
  เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์/ Marketing
  เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  พนักงานจัดทำข้อมูล
  เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ สายธุรกิจค้าปลีก
  เงินเดือน 18,000 - 25,000 (THB)
  แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
  CSR Pasona Thailand

  งานล่าสุด

  2015/3/06
  ผู้มีความสามารถทางด้านภาษาจีนหรือญี่ปุ่น
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งกำหนดโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการให้บริก...
  2015/3/06
  ลูกจ้างประจำ ประจำ กองบริหารบุคคล
  อื่นๆ / 50,000 - 100,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  ๑. รับผิดชอบการวางแผนในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสมและบุคลา...
  2015/3/06
  เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์/ Marketing
  อื่นๆ / 25,000 - 40,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • แนะนำข้อมูลทางการลงทุนแก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหุ้น) พร้อมทั้งรับคำสั่งซื้อ-ขาย
  2015/3/05
  พนักงานจัดทำข้อมูล
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  1. บันทึกข้อมูลและดำเนินการส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการเงิน ชิปปิ้ง บัญชี เพื่อเตรียมการจ่ายเงินผ่านพิธีการศุลกากร และตั้งหนี้ก่อนรับสินค้าเข้าโรงงาน 2. จัดทำ PURC...
  2015/3/05
  เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ สายธุรกิจค้าปลีก
  อื่นๆ / 18,000 - 25,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อประสานงานกับ Supplier • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน - นอกบริษัทฯ • เปิดเอกสารใบเสนอราคา PO, PR, บิลใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้า • สรุปยอดรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลาด
  2015/3/05
  เจ้าหน้าที่ตรวจรับ
  อื่นๆ / 25,000 - 40,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจรับสินค้าหรืองานที่จ้าง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ • ตรวจรับงานก่อสร้างงานระบบต่าง ๆ งานตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร งานปรับปรุงอาคาร ร้านค้า
  2015/3/03
  Graphic Media Designer
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  ออกแบบผลิตสื่อผสม
  2015/3/03
  พนักงานประจำร้าน
  อื่นๆ / 25,000 - 30,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • พนักงานประจำร้าน สาขาที่บริษัทกำหนดให้ • รับออร์เดอร์ เตรียมเครื่องดื่มและอาหารให้ลูกค้า • บริการ ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า • ดูแลรักษาความสะอาดร้านให้ได้มาตรฐานและเป็นระเบ...
  2015/3/03
  Operations Level
  อื่นๆ / 50,000 - 60,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  ควบคุมแลงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ตามนโยบายของบริษัท ให้คำปรึกษาแนวทาง วิธีการทำงานให้กับทีมงาน รวมถึงการประสานงานในด้านการก่อสร้างกับทีมงานและผู้รับเหมา
  2015/3/02
  เจ้าหน้าที่งานรับสาย/ inbound officer
  อื่นๆ / 18,000 - 25,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  รับสายจากลูกค้าเพื่อแนะนำและชี้แจงให้กับลูกค้าในเรื่อง การสมัครสินเชื่อ ยอดที่ต้องชำระ, รายละเอียดในสัญญา ฯลฯ เงื่อนไขเวลาทำงาน : เวลาการทำงานมี 4 กะ คือ 8.00 - 17.00 หรือ 9....
  2015/3/02
  ธุรการจัดซื้อ/ Administrative Officer
  อื่นๆ / 30,000 - 50,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  ดำเนินการสำรวจ, การสรรหา, ประสานงาน รวมถึงประเมินเปรียบเทียบ Supplier ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ภายในองค์กร ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการขออนุมัติการสั่...
  2015/2/27
  พนักงานจัดส่ง
  อื่นๆ / 20,000 - 35,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลรับผิดชอบการจัดสายรถขนส่ง • ควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง • ติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้าฝ่ายขาย • จัดทำบันทึกรายงานค่าขนส่ง, รายงาน KPI
  2015/2/27
  วิศวกรฝ่ายผลิต
  อื่นๆ / 50,000 - 60,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  - ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต เครื่องจักรในโรงงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามาตรฐาน - ติดตามและแก้ไขปัญหาและช่วยสนันสนุนงานผลิตต่างๆ
  2015/2/27
  ตัวแทนขายเทคนิค/Technical Sale Representative
  อื่นๆ / 20,000 - 50,000 (THB)
  สมุทรปราการ
  1. เข้าพบและนำเสนอเคมีภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันหล่อลื่น/พลาสติก/กาวซีเมนต์/สีและอุตสาหกรรมการผลิตยา/เครื่องสำอาง/Personnel care/น้ำยาเคมีฆ่าเชื้อ/อุตสาหกรรมเคมียาง/ถ...
  2015/2/26
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
  อื่นๆ / 30,000 - 50,000 (THB)
  กรุงเทพมหานคร
  สั่งซื้อสินค้า สรุบรายงานซื้อสินค้าประจำวัน เสนอแนะขั้นตอนและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบราคา และต่อรองราคากับ Supplier ต่างประเทศ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  เสน่ห์ของ Pasona

  Pasona ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ มีสาขาในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 110 แห่ง และสาขาในต่างประเทศอีก 34 สาขาสาขาของเราในประเทศไทยนั้นไม่ได้ให้บริการจัดหาบุคคลกรเพียงแค่ในระดับพื้นที่ แต่เราสามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากรจากญี่ปุ่นไปประจำในประเทศอื่นๆ หรือ จากประเทศอื่นๆมาประจำในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

  นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนด้านการจัดหางานในแวดวงธุรกิจชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานในบริษัทร่วมทุนชั้นนำ หรืองานในภาคธุรกิจหลากหลายประเภทจากทั่วทุกมุมโลกเรามั่นใจว่าคุณจะสามารถค้นหางานที่ตรงตามความต้องการจากข้อมูลการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของ Pasona ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลงทะเบียนฟรีกับเราตอนนี้และค้นหางานที่เหมาะสมกับตัวคุณ

  ページトップへ戻る

  Copyright © 2015 Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd. All Right Recieved.