LANGUAGE

ภาษา

LOGO

RECRUITMENT

ทีมงานของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านของการจัดการปัญหาของลูกค้าและความต้องการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังนั้นเราจึงสามารถจัดหาบุคลากรที่สามารถเข้าทำงานกับคุณได้ในทันที

เราเน้นการจัดหาทรัพยากรบุคลากรตั้งแต่ระดับอาวุโส (senior) ไปจนถึงระดับผู้บริหาร พร้อมคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณที่สุด
เรายังสามารถตรวจสอบประวัติของผู้ที่สมัครงานได้ตามความต้องการของบริษัทคุณ

slash

FLOW

slash

เราสรุปภาพรวมของทุกขั้นตอนตั้งแต่การแจ้งความประสงค์ในการจัดหาคนไปจนถึงการแนะนำผู้สมัครให้เข้าร่วมงานกับบริษัท
โดยเราจะดำเนินการเรื่องสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนที่ก่อนที่จะแนะนำผู้สมัครให้คุณ

01

รับฟังความต้องการ

เมื่อเราได้รับแจ้งความประสงค์ในการจ้างงานจากคุณแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนัดพูดคุยกับคุณ
โดยที่ปรึกษาของเราจะรับฟังเนื้อหางาน คุณสมบัติของผู้สมัคร พื้นเพของคุณในการสรรหาบุคลากร ปัญหาการสรรหาบุคลากร โมเดลธุรกิจ และข้อกำหนดอื่น ๆ
เพื่อออกแบบเนื้อหาประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสม จากนั้นเราจะเสนอพนักงานที่เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของคุณ

next

02

จัดทำและตรวจสอบ
การประกาศรับสมัครงาน

เราจัดทำประกาศรับสมัครงานตามเนื้อหาที่ได้พูดคุยกับคุณในเบื้องต้น โดยบริษัทของคุณสามารถตรวจสอบเนื้อหา
ในประกาศรับสมัครงาน และตัดสินใจว่าเราสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้หรือไม่

next

03

จัดหา/แนะนำผู้สมัคร

นอกเหนือจากฐานข้อมูลของพาโซนาแล้ว เรายังใช้สื่อของคู่ค้าทางธุรกิจและเว็บไซต์หางาน เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทของคุณ และเพื่อเป็นการจูงใจผู้สมัคร ในขั้นตอนของการแนะนำตำแหน่งงานว่างให้กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ

ที่ปรึกษาของเราจะพูดคุยเกี่ยวกับความน่าสนใจของบริษัทของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าใจได้จากการอ่านประกาศรับสมัครงานเพียงอย่างเดียว

next

04

ตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์

บริษัทของคุณสามารถตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครและคัดกรองเพื่อนัดสัมภาษณ์ ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกนี้
ที่ปรึกษาของพาโซนาจะติดตามขั้นตอนต่าง ๆ และสถานะการคัดเลือก ในช่วงการคัดกรองเอกสาร
เราจะส่งจดหมายรับรอง (letter of recommendation) ที่บ่งบอกถึงลักษณะของผู้สมัคร เช่น บุคลิกภาพ และเหตุผลในการเปลี่ยนงาน
ในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ เราจะแจ้งความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้สมัครหลังสัมภาษณ์ให้กับคุณ

next

05

พิจารณาเรื่องการรับเข้าทำงาน ~ เข้าทำงานที่บริษัท

เราจะออกจดหมายนำเสนองาน (Letter of offer) ให้แก่ผู้สมัคร และที่ปรึกษาของเราจะรับรองถึงความตั้งใจของผู้สมัครที่จะร่วมงานกับบริษัทของคุณ แม้ว่าบริษัทจะรับผู้สมัครเข้าทำงานแล้ว แต่เราก็จะยังคงให้การสนับสนุนทั้งบริษัทและผู้สมัครต่อไป
เช่น รับฟังและเจรจาหากผู้สมัครต้องการลาออก การสนับสนุนนี้ทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครจะเข้าร่วมงานกับทางบริษัทตามแผนที่วางไว้

PERMANENT STAFF

PERMANENT STAFF

พนักงานประจำ

ที่ปรึกษามืออาชีพของเรามีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและแนวโน้มการจ้างงาน ดำเนินการค้นหาและแนะนำบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดให้แก่บริษัทของคุณโดยเร็วที่สุด

CONTRACT STAFF

CONTRACT STAFF

พนักงานสัญญาจ้าง

การจ้างพนักงานประเภทสัญญาจ้าง
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการในระยะสั้นได้
คุณสามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานสัญญาจ้างเพื่อทำการตัดสินใจจ้างงานต่อ หรือจ้างเป็นพนักงานประจำได้อีกด้วย

TEMPORARY STAFF

TEMPORARY STAFF

พนักงานชั่วคราว

พาโซนามีบริการจัดหาพนักงานชั่วคราวที่ช่วยให้คุณสามารถจ้าง 'พนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นซึ่งสามารถทำงานได้ทันที'
ใน 'ระยะเวลาที่กำหนด' โดยเราจะแนะนำพนักงานที่คุณสามารถไว้วางใจและเชื่อถือให้ทำงานด้วยได้

ต้องการปรึกษากับทีมงานพาโซน่าในเบื้องต้น?