LANGUAGE

ภาษา

SERVICE

slash

Pasona's Total
HR Solution

slash

กลุ่มบริษัทพาโซนาให้การสนับสนุนด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคลรอบด้านให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก
โดยมีทั้งหมด 55 สาขาใน 15 ประเทศ

พาโซนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1976 ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี
เราไม่เพียงแต่ให้บริการสรรหาบุคลากร เรายังให้คำปรึกษารอบด้านเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา อบรม
ทดสอบความถนัด ดูแลแผนการเกษียณของพนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องการจ้างงาน และกฎหมายแรงงาน

Recruitment Recruitment

RECRUITMENT

พาโซนาให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อค้นหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เราเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานระดับอาวุโสจนถึงระดับหัวหน้างานขึ้นไป ทั้งสัญชาติไทยและญี่ปุ่นในหลากหลายอุตสาหกรรม คัดกรองและเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุดให้เหมาะสมกับองค์กร

นอกจากนี้บริการของเรามีช่วงเวลาการรับประกัน เพื่อคงคุณภาพสูงสุดของการบริการ เรายังให้บริการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตามความต้องการของแต่ละบริษัท สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Training

TRAINING

เรามีคอร์สอบรมมากมาย จัดสอนโดยวิทยากร
มากความรู้มากความสามารถ คอร์สอบรมของเราเหมาะสำหรับทุกตำแหน่งงาน ตั้งแต่พนักงานใหม่ไปจนถึงตำแหน่งผู้บริการ
สำหรับวิธีการอบรม ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย หรือการทำงานเป็นกลุ่ม ก็สามารถปรับเปลี่ยนตามได้ตามความต้องการของคุณ

HR Consulting

HR CONSULTING

เราให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลมักเผชิญ เพียงบอกเราถึงปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ อาทิ ความต้องการจัดหาพนักงาน การอบรมพนักงาน การดูแลพนักงาน รวมทั้งการโยกย้ายตำแหน่งพนักงาน เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากกรณีศึกษาของบริษัทต่างๆในแง่มุมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

slash

HR CONSULTING

slash

เราให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลมักเผชิญ เพียงบอกเราถึงปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ อาทิ ความต้องการจัดหาพนักงาน การอบรมพนักงาน การดูแลพนักงาน รวมทั้งการโยกย้ายตำแหน่งพนักงาน เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากกรณีศึกษาของบริษัทต่างๆในแง่มุมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Uchida Kraepelin test

UCHIDA KRAEPELIN TEST

next

แบบทดสอบ Uchida-Kraepelin เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่สามารถวัดความสามารถในการคิด เรียนรู้และ ลักษณะบุคลิกภาพได้
โดยแบบทดสอบนี้ถูกใช้งานมาแล้วกว่า 60 ปี และมีผู้ที่เข้ารับการประเมินมากกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก

Outplacement service

CAREER TRANSITION

next

เรามีบริการให้คำแนะนำและฝึกสอน สำหรับพนักงานที่ต้องการลาออก และบริการสนับสนุนการหางานใหม่

HRM system Design

HR MANAGEMENT
SYSTEM CONSTRUCTION

next

เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
ในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งการให้คำปรึกษาเรื่องระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงโครงสร้างเงินเดือน

Pasona Engagement

PASONA ENGAGEMENT

next

เราเปรียบเทียบและวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานโดยยึดผลตามบริษัทที่มีประกอบการทางธุรกิจที่ดี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาภายในองค์กร โดยมุ่งที่จะพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลและการบริหารทีมของคุณ

360 Degree Assessment

360 EVALUATION

next

การประเมิน 360 องศา คือการประเมินบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากมุมมองที่หลากหลาย จากบุคคลหลายกลุ่ม หลากหลายตำแหน่ง ทั้ง หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ

ต้องการปรึกษากับทีมงานพาโซน่าในเบื้องต้น?