Close
Skip to content

Uchida-Kraepelin

Pasona-web-image-7

การทดสอบทางจิตวิเคราะห์ Uchida-Kraepelin (การทดสอบ U-K) คืออะไร?

จากผลงานวิจัยของ Emil Kraepelin จิตแพทย์ชาวเยอรมันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ Kraepelin Yuzaburo Uchida นักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่น ได้พัฒนาแบบทดสอบนี้ขึ้นหลังจากศึกษาวิธีการทดสอบและความถูกต้องของผลการทดสอบมาเป็นเวลาหลายปี

Uchida-Kraepelin คือ ผลรวมของตัวเลขหลักหน่วย และจะเลื่อนการบวกเลขไปยังบรรทัดถัดไปในทุก ๆ หนึ่งนาที การทำแบบทดสอบใช้เวลาเพียง 30 นาทีโดยมีการหยุดพักระหว่างกลาง ผู้คุมสอบจะแนะนำวิธีการทำข้อสอบแก่ผู้เข้าร่วมก่อนเริ่มการทดสอบ ผลลัพธ์จะแสดงความสามารถและบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบจากเส้นโค้งของกราฟและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

Pasona-web-image-6

ข้อดี

 • ผู้เข้าสอบสามารถทำแบบทดสอบ Uchida-Kraepelin ได้พร้อมกันหลายๆคนในเวลาเดียวกัน
 • ผู้เข้าสอบไม่สามารถปรับเปลี่ยนผลการทดสอบได้
 • บริษัทสามารถนำผลการทดสอบมาช่วยในการตัดสินใจจ้างบุคลากรใหม่
 • เพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพช่วยให้คุณเลือกบุคคลที่ใช่ให้กับตำแหน่งงานที่เหมาะสม
 • ไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษาสำหรับ Uchida-Kraepelin (วีดีโอแนะนำการทำแบบทดสอบมีเป็นภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น)
Pasona-web-image-12

กรณีศึกษา

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกในหลาย ๆ ด้านรวมถึงทรัพยากรบุคคล คำว่า “ผลิตในญี่ปุ่น” สามารถใช้รับประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้แบบทดสอบ Uchida-Kraepelin แบบทดสอบนี้เกี่ยวได้ถูกใช้โดยการรถไฟของญี่ปุ่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากคนขับ ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนอุบัติเหตุรถไฟต่อกิโลเมตรต่ำที่สุดในโลก

Pasona-web-image-3

ลักษณะของพนักงาน

ผลการทดสอบ Uchida-Kraepelin เผยให้เห็นลักษณะบุคลิกของบุคลากร และรูปแบบการทำงาน เราแยกผู้เข้าสอบออกเป็น 2 กลุ่มตามนิทานอีสปที่มีชื่อเสียงเรื่อง “เต่ากับกระต่าย” คนประเภทกระต่ายเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถทำงานใดงานหนึ่งได้เป็นเวลานาน ในทางกลับกันคนประเภทเต่าไม่สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันและคงประสิทธิภาพได้เหมือนกระต่าย แต่พวกเขาสามารถทำงานประจำได้ดี สรุปได้ว่าการทดสอบนี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวแปรในกระบวนการสรรหาบุคลากร ช่วยให้คุณวางแผนเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.

Uchida-Kraepelin

การทดสอบทางจิตวิเคราะห์
Uchida-Kraepelin
(การทดสอบ U-K)
คืออะไร?

จากผลงานวิจัยของ Emil Kraepelin จิตแพทย์ชาวเยอรมันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ Kraepelin Yuzaburo Uchida นักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่น ได้พัฒนาแบบทดสอบนี้ขึ้นหลังจากศึกษาวิธีการทดสอบและความถูกต้องของผลการทดสอบมาเป็นเวลาหลายปี

Uchida-Kraepelin คือ ผลรวมของตัวเลขหลักหน่วย และจะเลื่อน
การบวกเลขไปยังบรรทัดถัดไปในทุก ๆ หนึ่งนาที
การทำแบบทดสอบใช้เวลาเพียง 30 นาทีโดยมีการหยุดพักระหว่างกลาง ผู้คุมสอบจะแนะนำวิธีการทำข้อสอบแก่ผู้เข้าร่วมก่อนเริ่มการทดสอบ ผลลัพธ์จะแสดงความสามารถและบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบจากเส้นโค้งของกราฟและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

Pasona-web-image-7

ข้อดี

 • ผู้เข้าสอบสามารถทำแบบทดสอบ Uchida-Kraepelin ได้พร้อมกันหลายๆคนในเวลาเดียวกัน
 • ผู้เข้าสอบไม่สามารถปรับเปลี่ยนผลการทดสอบได้
 • บริษัทสามารถนำผลการทดสอบมาช่วยในการตัดสินใจจ้างบุคลากรใหม่
 • เพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพช่วยให้คุณเลือกบุคคลที่ใช่ให้กับตำแหน่งงานที่เหมาะสม
 • ไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษาสำหรับ Uchida-Kraepelin (วีดีโอแนะนำการทำแบบทดสอบมีเป็นภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น)
Pasona-web-image-6

กรณีศึกษา

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกในหลาย ๆ ด้านรวมถึงทรัพยากรบุคคล คำว่า “ผลิตในญี่ปุ่น” สามารถใช้รับประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้แบบทดสอบ Uchida-Kraepelin แบบทดสอบนี้เกี่ยวได้ถูกใช้โดยการรถไฟของญี่ปุ่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากคนขับ ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนอุบัติเหตุรถไฟต่อกิโลเมตรต่ำที่สุดในโลก

Pasona-web-image-12

ลักษณะของพนักงาน

ผลการทดสอบ Uchida-Kraepelin เผยให้เห็นลักษณะบุคลิกของบุคลากร และรูปแบบการทำงาน เราแยกผู้เข้าสอบออกเป็น 2 กลุ่มตามนิทานอีสปที่มีชื่อเสียงเรื่อง “เต่ากับกระต่าย” คนประเภทกระต่ายเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถทำงานใดงานหนึ่งได้เป็นเวลานาน ในทางกลับกันคนประเภทเต่าไม่สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันและคงประสิทธิภาพได้เหมือนกระต่าย แต่พวกเขาสามารถทำงานประจำได้ดี สรุปได้ว่าการทดสอบนี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวแปรในกระบวนการสรรหาบุคลากร ช่วยให้คุณวางแผนเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

Pasona-web-image-3

สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการของเรา

Pasona-Logo

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.