LANGUAGE

ภาษา

YOU PARTNER FOR
HR SOLUTIONS

โปรดไว้วางใจให้พาโซนาดูแลคุณ

ค้นหาตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจในบริษัทชั้นนำ สนับสนุนการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในประเทศไทย บริการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและระบบประเมินผลบุคลากร
slash

SERVICE

slash

กลุ่มบริษัทพาโซนาให้การสนับสนุนด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคลรอบด้านให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก
โดยมีทั้งหมด 55 สาขาใน 15 ประเทศ

พาโซนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1976 ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี
เราไม่เพียงแต่ให้บริการสรรหาบุคลากร เรายังให้คำปรึกษารอบด้านเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา อบรม
ทดสอบความถนัด ดูแลแผนการเกษียณของพนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องการจ้างงาน และกฎหมายแรงงาน

slash

OUR CLIENT

slash

เราได้รับการตอบรับที่ดีมากมายจากลูกค้าของเรา

トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1
トレーナー1

ต้องการปรึกษากับทีมงานพาโซน่าในเบื้องต้น?