ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 70,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ HR&GA Department Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Electrical & Precision)
เนื้อหางาน "1. Mainly handling HR and GA tasks as one of player member. 2. Manage Thai members (HR&GA 3-4 members, accounting 2 members). 3. Supervise accounting division. 4. Report to Japan HQ and China branch, and shoe presentation when they have web meeting. "
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 28,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ HR Analyst
แวดวงธุรกิจ HR
เนื้อหางาน Responsible for compensation & benefits administration, related database management including management/ workforce reports or budgeting & planning
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 15,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ Architectural Designer
แวดวงธุรกิจ Architect\
เนื้อหางาน Design of building material with using 2D-CAD. You can take a lesson of Japanese language in Bangkok and Japan for about total 3 months. ※The period is depend on your Japanese skill.free for residence in Japan. Perhaps head office might transfer to Ayutthaya or Chonburi or other place but not sure
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน
อาชีพ Sr. System Analyst/ System Analysis
แวดวงธุรกิจ System
เนื้อหางาน Analyze the system
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 150,000 (THB)
อาชีพ SAP Consultant – SD
แวดวงธุรกิจ Consultation
เนื้อหางาน Design and realize solutions in compliance with client specifications, relevant legal and government requirements, and quality assurance standards.Execute projects professionally in accordance with project plan and company’s methodologies.Fulfill client needs, expectations, and satisfaction throughout the project life cycle within the defined scope and standards.Establish sound working relationships with customers, project team, and other key stakeholders.Identify and act on issues and risks that affect the implementation.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 45,000 (THB)
อาชีพ พนักงานตรวจสอบบัญชี/Auditor
แวดวงธุรกิจ Finance & Accounting
เนื้อหางาน - ตรวจสอบบัญชีประจำปีของลูกค้า (Regular audit) - ตรวจสอบการใช้เงินสด (Cash monitoring) - งานอื่นๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
แวดวงธุรกิจ Finance & Accounting
เนื้อหางาน 1. ควบคุมการรับเช็คและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร 2. ควบคุมการจ่ายเงินและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อยโดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท 3. จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับและกำกับดูแลให้เป็นไปตามวันที่กำหนด 4. ตรวจสอบรายรับ-จ่ายจากรายงานทางบัญชี และยอดเงินในธนาคารให้ถูกต้อง 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรสนาม/Site Engineer
แวดวงธุรกิจ Engineering
เนื้อหางาน • สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือก้าวหน้ากว่าแผนที่กำหนด • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง / ติดต่อประสานงานได้ดี • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 23,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ Development and Sourcing Staff
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Apparels)
เนื้อหางาน "•Develop and sourcing of apparel •Collect material information •Communicate with each branch "
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ นิติกร
แวดวงธุรกิจ ฺReal Estate
เนื้อหางาน • มีประสบการณ์ในการร่าง และตรวจสอบหนังสือสัญญา • มีทักษะในการวิเคราะห์ และวางแผนในการดำเนินคดี • ออกหนังสือเตือน ทวงถาม ถึงคู่ค้า คู่สัญญา • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน • จัดทำรายงานคดี, ความคืบหน้างานส่วนต่าง ๆ • การยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก • สามารถบริหารจัดการงานด้านกฎหมายด้วยตนเอง
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร