ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 40,000 - 50,000TH (THB)
อาชีพ Business Development
แวดวงธุรกิจ รวมทั้งหมด
เนื้อหางาน - Researching industry - Business Planing , contacting potential partners; discovering and exploring opportunities. - Screens potential business deals by analyzing market strategies, deal requirements, potential, and financials; evaluating options; resolving internal priorities; recommending equity investments. - Develops negotiating strategies and positions - Closes new business deals by coordinating requirements; developing and negotiating contracts; integrating contract requirements with business operations.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  
เงินเดือน 100K – 150K (Negotiable) (THB)
อาชีพ Senior HR Business Partner
แวดวงธุรกิจ Service (Hotel,Travel,Beauty)
เนื้อหางาน Reporting to the Head of HR for APMEA, you will work closely with him/her in the development and implementation of HR strategy for manpower planning, employment regulatory compliance, compensation and benefits review and to assist with the execution of business expansion plans in the region. You will be involved in formulating and implementing HR policies and procedures to meet business needs and partner with divisional managers on manpower planning and identify the staffing needs. You will also provide recommendations and support with new HR initiatives and strategies, e.g. succession planning, performance management, attracting and managing talents, and driving changes to gain competitive edge.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 70,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ HR&GA Department Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Electrical & Precision)
เนื้อหางาน "1. Mainly handling HR and GA tasks as one of player member. 2. Manage Thai members (HR&GA 3-4 members, accounting 2 members). 3. Supervise accounting division. 4. Report to Japan HQ and China branch, and shoe presentation when they have web meeting. "
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 28,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ HR Analyst
แวดวงธุรกิจ HR
เนื้อหางาน Responsible for compensation & benefits administration, related database management including management/ workforce reports or budgeting & planning
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 15,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ Architectural Designer
แวดวงธุรกิจ Architect\
เนื้อหางาน Design of building material with using 2D-CAD. You can take a lesson of Japanese language in Bangkok and Japan for about total 3 months. ※The period is depend on your Japanese skill.free for residence in Japan. Perhaps head office might transfer to Ayutthaya or Chonburi or other place but not sure
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน
อาชีพ Sr. System Analyst/ System Analysis
แวดวงธุรกิจ System
เนื้อหางาน Analyze the system
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 150,000 (THB)
อาชีพ SAP Consultant – SD
แวดวงธุรกิจ Consultation
เนื้อหางาน Design and realize solutions in compliance with client specifications, relevant legal and government requirements, and quality assurance standards.Execute projects professionally in accordance with project plan and company’s methodologies.Fulfill client needs, expectations, and satisfaction throughout the project life cycle within the defined scope and standards.Establish sound working relationships with customers, project team, and other key stakeholders.Identify and act on issues and risks that affect the implementation.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 45,000 (THB)
อาชีพ พนักงานตรวจสอบบัญชี/Auditor
แวดวงธุรกิจ Finance & Accounting
เนื้อหางาน - ตรวจสอบบัญชีประจำปีของลูกค้า (Regular audit) - ตรวจสอบการใช้เงินสด (Cash monitoring) - งานอื่นๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
แวดวงธุรกิจ Finance & Accounting
เนื้อหางาน 1. ควบคุมการรับเช็คและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร 2. ควบคุมการจ่ายเงินและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อยโดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท 3. จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับและกำกับดูแลให้เป็นไปตามวันที่กำหนด 4. ตรวจสอบรายรับ-จ่ายจากรายงานทางบัญชี และยอดเงินในธนาคารให้ถูกต้อง 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรสนาม/Site Engineer
แวดวงธุรกิจ Engineering
เนื้อหางาน • สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือก้าวหน้ากว่าแผนที่กำหนด • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง / ติดต่อประสานงานได้ดี • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

R&D and Teachnical Manager
เงินเดือน 40,000 - 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Material Test Engineer
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Product Specialist (ETAS Product)
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Software Engineer (Tool Application Developer)
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Field Application Engineer
เงินเดือน 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร