ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / โกดังและผู้ดำเนินงานโลจิสติก
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน จัดการพนักงาคลังสินค้าทั่วไป จัดส่งสำหรับสินค้าคงคลังและการกระจายการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รักษาความสะอาดในพื้นที่ควบคุมทั้งหมด รักษาและปรับปรุงระเบียบการควบคุมสินค้าคงคลังในผลิตภัณฑ์
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรไฟฟ้า
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน การอกกแบบการดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบเพื่อการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและในประเทศ การผลิตโดยตรงและการประสานงานการก่อสร้างติดตั้งบำรุงรักษาและการสนับสนุนเอกสารและกิจกรรมการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียด
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ ผู้ซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน การวางแผนที่จะตรวจสอบความถูกต้อง เตรียมจัดส่งเอกสารเพื่อการส่งเสริมการลงทุน ประสานงานกับคลังสินค้า ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของซัพพลายเออร์ สนับสนุนกระบวนการประกันสุขภาพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ ผู้ดำเนินงานคลังสินค้า
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และความถูกต้อง การวางแผนแรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตเหมาะสมและการบริการในการจัดเก็บ ประสานงานการพัฒนาระบบงานและการจัดลำดับความสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการบริการลูกค้า
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ เภสัชกรการผลิต
แวดวงธุรกิจ เวชภัณฑ์,เภสัชกรรม,โรงพยาบาล&สถานพยาบาล
เนื้อหางาน รับผิดชอบในการดูแลกระบวนการผลิตของยาหรือยาฆ่าเชื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตกำหนด
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ อาวุโส / ล่ามภาษาญี่ปุ่น
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดซื้อสินค้าตัวอย่างใหม่สำหรับการทดสอบโดยลูกค้า ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของญี่ปุ่นในการประชุมที่สำคัญ และทำการแปลเอกสารต่างๆ ประสานงานในการจัดการวางแผนและสนับสนุนของฟังก์ชั่นการผลิต
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ อาวุโส / ล่ามภาษาญี่ปุ่น
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของญี่ปุ่นในการประชุมที่สำคัญและทำการแปลเอกสารต่างๆในภาษาอังกฤษ ประสานงานในการจัดหาการวางแผนและการสนับสนุนของฟังก์ชั่นการผลิต
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ การผลิต/วิศวกรกระบวนการ
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน การพัฒนาปรับปรุงและการแก้ปัญหาแม่พิมพ์ เครื่อง อุปกรณ์ในการรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ให้ความร่วมมือกับเว็บไซต์การออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งผู้ผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ การตรวจสอบและปรับปรุงผลผลิตตามปัญหา
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ ผู้วางแผนการผลิต
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน ตรวจสอบวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการผลิตของลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและปรับปรุงแผนควบคุมสินค้าคงคลัง
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ เภสัชกรการผลิต
แวดวงธุรกิจ เวชภัณฑ์,เภสัชกรรม,โรงพยาบาล&สถานพยาบาล
เนื้อหางาน รับผิดชอบในการดูแลกระบวนการผลิตของยาหรือยาฆ่าเชื้อ อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จัดการฝ่ายการผลิตมอบหมาย
สถานที่ตั้ง อยุธยา  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Logistic and Import Staff
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales
เงินเดือน 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Packaging Engineer Supervisor
เงินเดือน 38,000 - 40,000 (THB)
สถานที่
Trade Marketing Staff/Supervisor
เงินเดือน 18,700 - 35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Recruiter
เงินเดือน 35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร