Close
Skip to content

Career Transition Service

Career Transition Service

Voluntary Retirement Program

โปรแกรมการเกษียณอายุโดยสมัครใจเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่มักใช้ในการลดจำนวนบุคคลในองค์กร อย่างไรก็ตามเพื่อให้โปรแกรมส่งผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินการและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โปรแกรมเกษียณอายุโดยสมัครใจที่ประสบความสำเร็จจะทำให้เกิดผลกระทบภายในและภายนอก อย่างน้อยที่สุดเป็นการสร้างแรงจูงใจและเรียกขวัญกำลังใจของบุคลากรภายในองค์กร

กระบวนการเกษียณอายุโดยสมัครใจ

การวางแผนโครงการ

กลยุทธ์การสื่อสาร

การฝึกอบรมผู้จัดการ

การตัดสินใจในสายอาชีพ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนการรับสมัคร

Cropped shot of two businessman using tablet discussing about bu

Outplacement

บริการให้คำปรึกษาการหางาน (Outplacement) เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน ซึ่งกำลังวางแผนเส้นทางอาชีพใหม่ นั่นหมายถึงการจัดเตรียมความรู้ที่พนักจำเป็นต้องรู้เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกสายอาชีพที่เหมาะสมที่สุดได้

กระบวนการบริการให้คำปรึกษาด้านการหางาน

การฝึกอบรมผู้จัดการ
เพื่อให้ผู้จัดการสามารถส่งข่าวร้ายให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ และจัดเตรียมขั้นตอนที่จำเป็นในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและ บริษัทให้มากที่สุด

การให้คำปรึกษาในวันแจ้งข่าวร้ายแก่พนักงาน
การให้คำปรึกษาในวันแจ้งข่าวร้านแก่พนักงานและการสนับสนุนพนักงานที่ได้รับผลกระทบหลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานะการจ้างงาน ทั้งทางด้านอารมณ์และคำแนะนำในการเตรียมตัวต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกอุ่นใจที่มีผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้

การฝึกสอนแบบรายบุคคล

  • การค้นหาตัวตน
  • การทำเรซูเม่ และการนำเสนอตนเอง
  • การหางาน และการสมัครงาน
  • การเตรียมการสัมภาษณ์งาน
  • การเจรจาต่อรอง

เปลี่ยนอย่างผู้ชนะ
เดินหน้าพาบุคลากรที่คงอยู่ผ่านเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์จากมุมมองทางธุรกิจ และสามารถทำกลยุทธ์ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.

Career Transition Service

Voluntary Retirement Program

โปรแกรมการเกษียณอายุโดยสมัครใจเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่มักใช้ในการลดจำนวนบุคคลในองค์กร อย่างไรก็ตามเพื่อให้โปรแกรมส่งผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินการและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โปรแกรมเกษียณอายุโดยสมัครใจที่ประสบความสำเร็จจะทำให้เกิดผลกระทบภายในและภายนอกอย่างน้อยที่สุด เป็นการสร้างแรงจูงใจและเรียกขวัญกำลังใจของบุคลากรภายในองค์กร

กระบวนการเกษียณอายุโดยสมัครใจ

การวางแผนโครงการ

กลยุทธ์การสื่อสาร

การฝึกอบรมผู้จัดการ

การตัดสินใจในสายอาชีพ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนการรับสมัคร

Career-Transition-2

Outplacement

บริการให้คำปรึกษาการหางาน (Outplacement) เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน ซึ่งกำลังวางแผนเส้นทางอาชีพใหม่ นั่นหมายถึงการจัดเตรียมความรู้ที่พนักจำเป็นต้องรู้เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกสายอาชีพที่เหมาะสมที่สุดได้

กระบวนการบริการให้คำปรึกษาด้านการหางาน

การฝึกอบรมผู้จัดการ
เพื่อให้ผู้จัดการสามารถส่งข่าวร้ายให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ และจัดเตรียมขั้นตอนที่จำเป็นในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและ บริษัทให้มากที่สุด

การให้คำปรึกษาในวันแจ้งข่าวร้ายแก่พนักงาน
การให้คำปรึกษาในวันแจ้งข่าวร้านแก่พนักงานและการสนับสนุนพนักงานที่ได้รับผลกระทบหลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานะการจ้างงาน ทั้งทางด้านอารมณ์และคำแนะนำในการเตรียมตัวต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกอุ่นใจที่มีผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้

การฝึกสอนแบบรายบุคคล

  • การค้นหาตัวตน
  • การทำเรซูเม่ และการนำเสนอตนเอง
  • การหางาน และการสมัครงาน
  • การเตรียมการสัมภาษณ์งาน
  • การเจรจาต่อรอง

เปลี่ยนอย่างผู้ชนะ
เดินหน้าพาบุคลากรที่คงอยู่ผ่านเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์จากมุมมองทางธุรกิจ และสามารถทำกลยุทธ์ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Cropped shot of two businessman using tablet discussing about bu

เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการของเรา

Pasona-Logo

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.