Close
Skip to content

บริการ

Pasona-web-image-8

Recruitment

พาโซนาให้บริการสรรหาบุคคลากรเพื่อค้นหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว เรามีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไปทั้งสัญชาติไทยและญี่ปุ่นผู้มากด้วยประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม เราทำการคัดกรองและเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุดให้เหมาะสมกับองค์กร นอกจากนี้บริการของเรามีช่วงเวลาการรับประกันเพื่อคงคุณภาพสูงสุดของการบริการ เรายังมีบริการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตามความต้องการของบริษัท ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อกำหนดและเงื่อนไข

• Permanent Staff

• Contract Staff

• Temporary Staff

Pasona-web-image-5

Training

การฝึกอบรมมีเป้าหมายที่จะเปิดใช้งานผู้เข้าร่วมของเราให้สามารถเพิ่มศักยภาพและเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

• คอนเซป

• รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.

บริการ

Recruitment

พาโซนาให้บริการสรรหาบุคคลากรเพื่อค้นหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว เรามีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไปทั้งสัญชาติไทยและญี่ปุ่นผู้มากด้วยประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม เราทำการคัดกรองและเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุดให้เหมาะสมกับองค์กร

นอกจากนี้บริการของเรามีช่วงเวลาการรับประกันเพื่อคงคุณภาพสูงสุดของการบริการ เรายังมีบริการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตามความต้องการของบริษัท ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Permanent Staff
Contract Staff
Temporary Staff

Pasona-web-image-8

Training

การฝึกอบรมมีเป้าหมายที่จะเปิดใช้งานผู้เข้าร่วมของเราให้สามารถเพิ่มศักยภาพและเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

คอนเซป
รูปแบบการฝึกอบรม

Pasona-web-image-5

เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการของเรา

Pasona-Logo

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.