Close
Skip to content

บริการดูแลการเปลี่ยนและสานต่ออาชีพ

Career Transition Service

Voluntary Retirement Program

โปรแกรมการเกษียณอายุโดยสมัครใจเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่มักใช้ในการลดจำนวนบุคคลในองค์กร อย่างไรก็ตามเพื่อให้โปรแกรมส่งผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินการและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โปรแกรมเกษียณอายุโดยสมัครใจที่ประสบความสำเร็จจะทำให้เกิดผลกระทบภายในและภายนอก อย่างน้อยที่สุดเป็นการสร้างแรงจูงใจและเรียกขวัญกำลังใจของบุคลากรภายในองค์กร

กระบวนการเกษียณอายุโดยสมัครใจ

การวางแผนโครงการ

กลยุทธ์การสื่อสาร

การฝึกอบรมผู้จัดการ

การตัดสินใจในสายอาชีพ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนการรับสมัคร

Cropped shot of two businessman using tablet discussing about bu

Outplacement

บริการให้คำปรึกษาในการหางานใหม่ (Outplacement) เป็นบริการที่มุ่งมั่นดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง และให้คำแนะนำในการวางแผนหางานใหม่ โดยการจัดเตรียมความรู้และขั้นตอนที่พนักงานจำเป็นต้องรู้เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกหางานที่ใช่รวมทั้งสายอาชีพที่เหมาะสมในอนาคตต่อไปได้

กระบวนการบริการให้คำปรึกษาด้านการหางานทดแทน

การฝึกอบรมผู้จัดการและผู้ที่ดูแลพนักงาน
เพื่อให้ผู้จัดการสามารถส่งข่าวการเลิกจ้างให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ รวมทั้งจัดเตรียมขั้นตอนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงานเองและ บริษัทให้มากที่สุด

การให้คำปรึกษาในวันแจ้งข่าวการเลิกจ้างแก่พนักงาน
การให้คำปรึกษาในวันแจ้งข่าวการเลิกจ้างแก่พนักงานและสนับสนุนพนักงานที่ได้รับผลกระทบหลังจากได้รับแจ้ง ทั้งทางด้านอารมณ์และคำแนะนำในการเตรียมตัวต่อไป ดังนั้นพวกเขาจะรู้สึกอุ่นใจที่มีผู้คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้

การฝึกสอนแบบรายบุคคล

  • การค้นหาตัวตน
  • การทำเรซูเม่ และการนำเสนอตนเอง
  • การหางาน และการสมัครงาน
  • การเตรียมการสัมภาษณ์งาน
  • การเจรจาต่อรอง

ปรับเปลี่ยนและเติบโตร่วมกัน
เดินหน้าพาบุคลากรที่คงอยู่ผ่านเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและทำความเข้าใจสถานการณ์จากมุมมองธุรกิจ รวมทั้งสามารถพัฒนากลยุทธ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.

Career Transition Service

Voluntary Retirement Program

โปรแกรมการเกษียณอายุโดยสมัครใจเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่มักใช้ในการลดจำนวนบุคคลในองค์กร อย่างไรก็ตามเพื่อให้โปรแกรมส่งผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินการและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โปรแกรมเกษียณอายุโดยสมัครใจที่ประสบความสำเร็จจะทำให้เกิดผลกระทบภายในและภายนอกอย่างน้อยที่สุด เป็นการสร้างแรงจูงใจและเรียกขวัญกำลังใจของบุคลากรภายในองค์กร

กระบวนการเกษียณอายุโดยสมัครใจ

การวางแผนโครงการ

กลยุทธ์การสื่อสาร

การฝึกอบรมผู้จัดการ

การตัดสินใจในสายอาชีพ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนการรับสมัคร

Career-Transition-2

Outplacement

บริการให้คำปรึกษาในการหางานใหม่ (Outplacement) เป็นบริการที่มุ่งมั่นดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง และให้คำแนะนำในการวางแผนหางานใหม่ โดยการจัดเตรียมความรู้และขั้นตอนที่พนักงานจำเป็นต้องรู้เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเลือกหางานที่ใช่รวมทั้งสายอาชีพที่เหมาะสมในอนาคตต่อไปได้

กระบวนการบริการให้คำปรึกษาด้านการหางานทดแทน

การฝึกอบรมผู้จัดการและผู้ดูแลพนักงาน
เพื่อให้ผู้จัดการสามารถส่งข่าวการเลิกจ้างให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ รวมทั้งจัดเตรียมขั้นตอนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงานเองและ บริษัทให้มากที่สุด

การให้คำปรึกษาในวันแจ้งข่าวการเลิกจ้างแก่พนักงาน
การให้คำปรึกษาในวันแจ้งข่าวการเลิกจ้างแก่พนักงานและสนับสนุนพนักงานที่ได้รับผลกระทบหลังจากได้รับแจ้ง ทั้งทางด้านอารมณ์และคำแนะนำในการเตรียมตัวต่อไป ดังนั้นพวกเขาจะรู้สึกอุ่นใจที่มีผู้คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้

การฝึกสอนแบบรายบุคคล

  • การค้นหาตัวตน
  • การทำเรซูเม่ และการนำเสนอตนเอง
  • การหางาน และการสมัครงาน
  • การเตรียมการสัมภาษณ์งาน
  • การเจรจาต่อรอง

ปรับเปลี่ยนและเติบโตร่วมกัน
เดินหน้าพาบุคลากรที่คงอยู่ผ่านเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและทำความเข้าใจสถานการณ์จากมุมมองธุรกิจ รวมทั้งสามารถพัฒนากลยุทธ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Cropped shot of two businessman using tablet discussing about bu

สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการของเรา

Pasona-Logo

Thailand Head Quarter

26th Floor, Sathorn Square
Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL: +662-108-1250
E-mail: info@pasona.co.th

©2021 PASONA THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.