ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ ผู้ดำเนินงานคลังสินค้า
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และความถูกต้อง การวางแผนแรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตเหมาะสมและการบริการในการจัดเก็บ ประสานงานการพัฒนาระบบงานและการจัดลำดับความสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการบริการลูกค้า
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ เภสัชกรการผลิต
แวดวงธุรกิจ เวชภัณฑ์,เภสัชกรรม,โรงพยาบาล&สถานพยาบาล
เนื้อหางาน รับผิดชอบในการดูแลกระบวนการผลิตของยาหรือยาฆ่าเชื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตกำหนด
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ อาวุโส / ล่ามภาษาญี่ปุ่น
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดซื้อสินค้าตัวอย่างใหม่สำหรับการทดสอบโดยลูกค้า ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของญี่ปุ่นในการประชุมที่สำคัญ และทำการแปลเอกสารต่างๆ ประสานงานในการจัดการวางแผนและสนับสนุนของฟังก์ชั่นการผลิต
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ อาวุโส / ล่ามภาษาญี่ปุ่น
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของญี่ปุ่นในการประชุมที่สำคัญและทำการแปลเอกสารต่างๆในภาษาอังกฤษ ประสานงานในการจัดหาการวางแผนและการสนับสนุนของฟังก์ชั่นการผลิต
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ การผลิต/วิศวกรกระบวนการ
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน การพัฒนาปรับปรุงและการแก้ปัญหาแม่พิมพ์ เครื่อง อุปกรณ์ในการรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ให้ความร่วมมือกับเว็บไซต์การออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งผู้ผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ การตรวจสอบและปรับปรุงผลผลิตตามปัญหา
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ ผู้วางแผนการผลิต
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน ตรวจสอบวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการผลิตของลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและปรับปรุงแผนควบคุมสินค้าคงคลัง
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ เภสัชกรการผลิต
แวดวงธุรกิจ เวชภัณฑ์,เภสัชกรรม,โรงพยาบาล&สถานพยาบาล
เนื้อหางาน รับผิดชอบในการดูแลกระบวนการผลิตของยาหรือยาฆ่าเชื้อ อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จัดการฝ่ายการผลิตมอบหมาย
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรทดสอบอุปกรณ์
แวดวงธุรกิจ การกระจายสินค้า&ค้าปลีก
เนื้อหางาน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และการตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ CM & DCC เจ้าหน้าที่บริหาร
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน การพัฒนาเอกสารและขั้นตอนการรักษาแผนกและคำแนะนำในการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกและ ISO 9001 จัดตั้งและดำเนินการตามกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ / เอกสารการควบคุมฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการลงทะเบียนและวิธีการบริหารลูกค้า / ผู้ให้บริการการแจ้งเตือน / ขั้นตอนการอนุมัติ ขอเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและดำเนินการเปลี่ยนการดำเนินการประชุมอการวางแผนต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ช่วยให้วิศวกรในการพัฒนาเอกสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการดำเนินการและการจัดทำเอกสารการดำเนินการที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการผลิตการวางแผนและการควบคุม อินเตอร์เฟซกับพนักงานซม.ในเว็บไซต์ฮัทชินสัน.
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้ควบคุมการผลิต
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน ตรวจสอบวิเคราะห์และการควบคุมการบริโภคมาตรฐานของการเรียกเก็บเงินขององค์ประกอบที่สำคัญในพื้นที่การผลิตและการบริโภคของวัสดุทางอ้อม
สถานที่ตั้ง อยุธยา  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Assistant general affair manager
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Procurement Staff
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Accountant
เงินเดือน Open to negotiate (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Finance and Accounting Manager
เงินเดือน 52,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Finance and Accounting staff
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร