ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 35,000 - 45,000 (THB)
อาชีพ IT Support Engineer
แวดวงธุรกิจ IT&Software
เนื้อหางาน Providing IT system maintenance to support office based users. Maintaining computer equipment so it operates effectively. Being responsible for installing programs, setting up desktops, solving IT problems, and taking care of other IT processes. Monitoring backup operations as per schedule to avoid losing data. Checking and keeping a record of spare parts. Collaborating with contractors working on IT infrastructure. Assisting in IT on-call and off-hour support when required.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ นักวิเคราะห์แอพพลิเคชั่น
แวดวงธุรกิจ ไอที&ซอฟท์แวร์
เนื้อหางาน นักวิเคราะห์ซอฟท์แวร์จะเป็นผู้ศึกษาวิจัยประวัติการทำงานอขงแอพพลิเคชั่น,ความเข้ากันได้,ขั้นตอนและอนุกรมวิธานเพื่อจัดหาการสนับสนุนข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท / รวบรวมข้อมูลด้าน IT ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัท IT ระดับโลก ด้านการแก้ไขปัญหาของระบบเว็บไซต์เพื่อการตัดสินใจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักตรรกะ,ความสอดคล้องและการย้ายถิ่นฐาน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร บางกะปิ  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ วิศวกรระบบ ลินุกซ์
แวดวงธุรกิจ ไอที&ซอฟท์แวร์
เนื้อหางาน ควรจะต้องมีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนนการให้บริการ / ติดตั้ง,ตังค่าระบบ,ออกแบบ,มอบหมายหน้าที่และสนับสนุนนด้านการดูแลรักษาระบบนิรภัย / ดูแลรักษาระบบเชิงแก้ไข : ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหลัก SLA และ ข้อตกลงด้านการดูแลรักษาระบบ / ดูแลรักษาระบบเชิงป้องกัน : การตรวจสอบระบบ,ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ และ การแจ้งเตือนแต่เนิ่นๆ ตามข้อตกลงด้านการดูแลรักษาระบบ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว  
เงินเดือน 40,000 – 50,000 (THB)
อาชีพ Technical Service & Development Engineer
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Chemical & Material)
เนื้อหางาน Managing customer technical issues and being the focal contact for local regulatory affairs and quality issues. Handling project development with an emphasis on technology milestone completion and customer commercialization to meet volume targets for the respective country. Providing inputs to assist in the development of technology development plans that create value for the future of the organization. Managing the technical customer interface at all levels, including commercial contacts, with key partners in Asia Pacific. Cooperating with the Commercial Leader and the Country Manager to ensure the strategy is accepted and consistent with the company’s global strategy. Coordinating customer trials with product development technology for new products with the global Product Development team. Coordinating all development and quality troubleshooting in the field.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร บางกะปิ  
เงินเดือน 25,000 - 45,000 (THB)
อาชีพ System Developer ( Delphi )
แวดวงธุรกิจ IT&Software
เนื้อหางาน Report to Sr.System Analyst and SR. IT Department Manager consecutively. Develop, maintain and support all programming assignments on the Oracle platform. Track and maintain the software project plan and schedule. Manage the day to day development activities. (including design, code, test and support functions) Educate and help users in solving problems to ensure effective operations through the set systems.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อนุสาวรีย์ฯ  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5 ส่วนหน้า
แวดวงธุรกิจ ไอที&ซอฟท์แวร์
เนื้อหางาน ทำงานในรูปแบบทีมเพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาด้านเว็บไซต์บนพื้นฐานการออกแบบของทีม / สามารถใช้งานเฟรมเวิร์คส่วนหน้าได้ / สามารถใช้งาน JQuery ได้ / สามารถทำงานและเขียนโค้ดแบบเป็นทีมได้ / สามารถเขียนโค้ดเองทั้งหมดได้ หรือสามารถเขียนเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่ดีได้
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการโครงการ
แวดวงธุรกิจ ไอที&ซอฟท์แวร์
เนื้อหางาน จัดการและดำเนินการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ / จัดหาที่ปรึกษทางธุรกิจ และทางเทคนิคตามความต้องการของธุรกิจ / วางแผน,วิเคราะห์ และจัดการเพิ่มความเหมาะสมของทรัพยากรด้านกำลังคนเพื่อสร้างความแน่นอนด้านการส่งมอบโครงการ / ชี้นำทีมทีมที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจนกว่าจะสำเร็จ / กำหนดกระบวนการดำเนินการโครงการ / จัดการโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสำเร็จภายในงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด / ประสานงานระหว่าง หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สีลม  
เงินเดือน 45,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ AS400 System Analyst
แวดวงธุรกิจ IT&Software
เนื้อหางาน Responsible for gathering and analysis requirement. Control application development to SDLC Designed and Analysis process of project responsibility Create Document to support project (High Level Design specification, Detail Design specification, Operation work flow, System Test Scripts and User Manual) Test application to approve product right with requirement. Take UAT with customer Training user programming & AS/400 platform.Required language(s): English, Thai At least 2 year(s) of working experience in the related field is required for this position. Preferably Senior Executives specializing in IT/Computer - Software or equivalent. 5 Full-Time and Contract position available.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ดูแลระบบวินโดวส์
แวดวงธุรกิจ ไอที&ซอฟท์แวร์
เนื้อหางาน ดูแลวินโดวส์เซริฟเวอร์โดยคำนึกงถึงประสิทธิภาพการทำงานและความสเถียรเป็นหลัก / ดูแลผู้ใช้งานเว็บไซต์และผู้ลงทะเบียนโฮสต์ / ลงโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป,ตั้งค่า และ ดูแลงานประจำวัน / แก้ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ตามที่ได้รับการร้องเรียน / ทำงานกับ IIS เพื่อการสนับสนุนลูกค้าและสร้างความมั่นว่าอัพไทม์อยู่ในระดับสูงที่สุด / สร้างความคุ้นเคยกับโปรแกรมประยุกต์รุ่นใหม่ๆที่ใช้งานบนเซริฟเวอร์ / ทำงานและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ : SMTP, POP, FTP, SSL, HTTP, HTTPS, DNS, RDP, TCP, และ UDP / ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลนีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อแก้ปัญหา / ใช้และเก็บรักษาโซนไฟล์สำหรับชื่อเซริฟเวอร์ / ทำงานด้วยโปรแกรมประยุกต์พื้นฐานในด้าน : การสำรองข้อมูล,MSSQL,MySQL
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดินแดง  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ นักพัฒนาเว็บไซต์
แวดวงธุรกิจ สื่อโฆษณา,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อสารมวลชน
เนื้อหางาน ทำงานใกล้ชิดกับผู้จัดการโครงการและสมาชิกคนอื่นๆของทีมพัฒนา เพื่อพัฒนาเอกสารข้อมูลรายละเอียดพร้อมระยะเวลาการส่งมอบโครงการและไทม์ไลน์ที่ชัดเจน และรับประกันการส่งมอบโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา / พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือบนเว็บไซต์เพื่อความก้าวหน้าของพฤติกรรมและการสร้างชุมชนออนไลน์ / สื่อสารกับผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับความคืบหน้าและความล่าช้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Director
เงินเดือน 70,000 - 120,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Lawyer Manager
เงินเดือน 45,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Accounting Manager/Director
เงินเดือน 45,000 - 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Ast. Accounting Mgr. (GL)
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่
QA Asst. Manager
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่