ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ server engineeer
แวดวงธุรกิจ Network
เนื้อหางาน Complete configuration, installation and support of equipment in a Microsoft Windows environment to the specifications of client proposals• Troubleshoot and resolve computer and telephony related issues when contacted by clients by providing both on-site and remote support• Maintaining software applications, operating systems and regular maintenance.• Managing assigned projects and program components to deliver services in accordance with established objectives.• Responding to inquiries from staff, administrators, service providers, site personnel and outside vendors and etc. to provide technical assistance and support• Supervising the administration of systems and servers related network to ensure availability of services to authorized users.• Complete time logs in Tiger paw within 48 hours of completing tasks to ensure accurate and timely time tracking, project management and billing
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Network Engineer Junior
แวดวงธุรกิจ Network
เนื้อหางาน •Network Infrastructure (WAN, LAN, voice, Remote Access Solutions)•Provision, install, test, support, and maintain hardware and software for firewalls (ASA), IDS/IPS systems, routers and switches.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 45,000 (THB)
อาชีพ Java Programmer
แวดวงธุรกิจ Program
เนื้อหางาน Java Programmer
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ SMT Service Engineer
แวดวงธุรกิจ Service
เนื้อหางาน Installation & Maintenance SMT(Surface Mount Technology) machine for Southeast Asia customer.Overseas business trip.Improves system performance by identifying problems; recommending changes.Updates job knowledge by participating in educational opportunities; maintaining personal networks.Accomplishes information systems and organization mission by completing related results as needed.
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ Support Engineer
แวดวงธุรกิจ Engineering
เนื้อหางาน - Support to Japanese engineer on site.- Visit customer and direct contact, follow up to customers and services. - Processing support documentation and summary report. - Setting up machine and maintenance on customer''s site- Support other assignments.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (THB)
อาชีพ Service Engineer
แวดวงธุรกิจ Engineering
เนื้อหางาน - Install for CNC lathes machine and machining center- Change mechanisms of CNC lathe and machining center- Doing of Maintenance and change parts follow the machine''s condition
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ พนักงาน Application Support
แวดวงธุรกิจ Business
เนื้อหางาน • ศึกษาระบบงานที่ได้รับการอนุมัติให้แก้ไข หรือปรับปรุง Application Program • จัดทำหรือแกไขโปรแกรมตาม Flowchart และ Specification ของโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ • จัดทำรายละเอียดของเอกสารประกอบการเขียนโปรแกรม (Programs Document) รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ • ทดสอบรวมทั้งตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา รวมทั้งการแนะนำการใช้งานกับผู้ร้องขอในทุกระดับ • ค้นหาคำตอบและข้อสงสัยในการใช้งานระบบ SAP ให้กับผู้ใช้งานโดยผ่านระบบ OSS (Online Support Service) ในระบบ SAP เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง • ติดต่อกับบริษัททางด้าน Application Software เพื่อเป็นประโยชน์และ Support ในการทำงานให้สะดวกมากขึ้น
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Software Developer
แวดวงธุรกิจ IT
เนื้อหางาน 1. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการพัฒนา Software ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. ออกแบบ วางแผน และพัฒนา Software ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดทำ เอกสารที่จำเป็นในโครงการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ทดสอบ และแก้ไขปัญหาของ Software
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ Application Developers
แวดวงธุรกิจ Application
เนื้อหางาน - พัฒนา Game และ Application โดยใช้โปรแกรม Unity
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรระบบ M&E
แวดวงธุรกิจ Machine&Electricity
เนื้อหางาน ดูแลและควบคุมระบบปรับอากาศและประปา// ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า ประกอบอาคาร ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการหน้างานและส่วนงานราชการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร