ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 25,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
แวดวงธุรกิจ ภาคบริการ(โรงแรม,การท่องเที่ยว,ความงาม)
เนื้อหางาน รับผิดชอบในกระบวนการ ระบบบัญชีสำหรับงบการเงิน คิดทบทวนเรื่องใหม่ๆของแต่ละประเทศ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร รามคำแหง  
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่กฎหมาย
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน วิเคราะห์ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและให้คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับการจัดการที่จะร่วมทำงานกับบริษัท ย่อย โดยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและร่างคำปรึกษาทบทวนและเจรจาต่อรองสัญญาเชิงพาณิชย์ตามสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ตรวจสอบและปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ฯ
สถานที่ตั้ง สมุทรสาคร  
เงินเดือน 25,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้ประสานงานลูกค้า
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน ขั้นตอนการสั่งซื้อทั้งจากในประเทศและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาสำหรับการวางแผนการจัดส่งสินค้าและติดตามการวางแผนการจัดส่งสินค้าจากโรงงานจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดินแดง  
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ ประชาสัมพันธ์
แวดวงธุรกิจ ภาคบริการ(โรงแรม,การท่องเที่ยว,ความงาม)
เนื้อหางาน ให้ข้อมูลและคำแนะนำ แพคเกจของบริการสปา ลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ ตรวจข้อมูลเอกสาร และกล่องจดหมาย ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในสปา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร พระราม 2  
เงินเดือน 25,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ บัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(ยานยนต์)
เนื้อหางาน จัดการปิดงบการเงินตอนสิ้นเดือนในหน่วยธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย ตรงจสอบความถูกต้องของงบการเงินของหน่วยธุรกิจอื่น ๆ รับผิดชอบในการทำงบการเงินตามความต้องการ ราคาโอนของการทำธุรกรรมสำหรับระหว่างบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตำแหน่ง ทบทวนระบบการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 25,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
แวดวงธุรกิจ พลังงาน,น้ำมัน,แก๊ส&น้ำ
เนื้อหางาน การบริหารจัดการการทำงานทั้งหมด ที่ด้านหน้าสำนักงานทักทายและต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดและผู้เข้าพักและตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมการจองห้องพักและการจัดประชุมอุปกรณ์ห้องพักได้ตามความจำเป็นรักษาและปรับปรุงรายงานต่างๆเช่นบันทึกนักท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายโทรศัพท์และอื่น ๆ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน ในการควบคุมโดยรวมของ GA การทำงานเช่นการควบคุม บริษัท รถทำความสะอาด, ควบคุมสำรองตั๋วเครื่องบินและการบริหารโรงแรมจากการส่งเสริมการลงทุน, มีใบอนุญาตทำงาน,VISA, 90 วันสำหรับการรับชาวต่างชาติและโทรศัพท์ประกอบการมอบหมายอื่น ๆ ตามที่ เจ้านายสั่ง
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อโศก  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน การบริหารจัดการการพัฒนาและการดำเนินการตามนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการปรึกษาหารือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ในกลุ่ม SUNFLOWER กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ปรึกษาในการส่งมอบของการรับสมัครการฝึกอบรมและสวัสดิการ ให้คำปรึกษากับผู้บริหาร Factory ในการให้บริการแบบวันต่อวันคำแนะนำที่ทรัพยากรบุคคลและบริการ บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนความสัมพันธ์กับคำแนะนำจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรและที่ปรึกษาภายนอกของพนักงานตามความเหมาะสม ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพการตรวจสอบอย่างละเอียดและวัตถุประสงค์ รักษาความรู้ในเชิงลึกของข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแบบวันต่อวันของพนักงานลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ บริษัท พันธมิตรกับทรัพยากรบุคคลขององค์กรตามที่ต้องการ จำเป็นต้อง ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร ในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับการทำงานสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและการเก็บรักษา รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคลสำหรับกลุ่มSUNFLOWERผ่าน HRIS และบันทึกการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติที่ดีที่สุด ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามการดำเนินงานและธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ การติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าถูกวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมจะได้ การบริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ SUNFLOWER ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่อาวุโส บัญชี
แวดวงธุรกิจ การขนส่ง,โลจิสติกส์&คลังสินค้า
เนื้อหางาน จัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนเพื่อการบริหาร (Management Accounting Report or MRP) และจัดทำการนำเสนอ (Presentation) รวมทั้งศึกษาแนวโน้มและวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทในแต่ละเส้นทางเพื่อนำเสนอความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมผู้อำนวยการใหญ่-รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัท วิเคราะห์ดูแลข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในแต่ละเส้นทางบิน (Route Analysis) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับในระบบบัญชีรายได้และระบบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน และวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดในระบบ รวมทั้งแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไข จัดทำข้อมูลในส่วนรายได้และจำนวนผู้โดยสารแต่ละเส้นทาง โดยแบ่งตามช่องทางการขาย, ประเทศ, และ Agent ที่ขายบัตรโดยสารของบริษัท ให้หน่วยงานภายในองค์กรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเส้นทางบินของบริษัท เช่น ฝ่ายขาย, ส่วนงบประมาณ, ส่วนสถิติ, Network Management จัดทำรายการแสดงต้นทุนในการให้บริการเที่ยวบินของบริษัทให้กรมการขนส่งทางอากาศเพื่อใช้ในการตั้งเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในอัตราทุนเฉลี่ย / กิโลเมตร / คน สนับสนุนประมาณการงบกำไรขาดทุนเพื่อการบริหารให้ส่วนงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเก็บสถิติ ช่วยในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกบริษัท อาทิเช่น ธนาคาร, บริษัทน้ำมัน, และกรมการขนส่งทางอากาศ เพื่อการจัดประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันที่จะมีประโยชน์ต่อบริษัท ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ / บริหารสำนักงาน
แวดวงธุรกิจ กฎหมาย&บัญชี
เนื้อหางาน รับจองการขอใช้รถยนต์ จัดตารางการใช้บริการรถยนต์ ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอใช้รถ กำหนดตารางการนำรถไปตรวจสภาพ จัดเตรียมเอกสารตรวจสอบสภาพรถ แจ้งพนักงานขับรถนำรถเข้าศูนย์ ต่อทะเบียนรถยนต์ ต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประสานงานประกันภัยรถยนต์ ตรวจสอบอาคารสถานที่และอุปกรณ์ บำรุงรักษาอุปกรณ์และประสานงานการซ่อมบำรุง เพื่อให้อาคารสถานที่อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา กำหนดตารางงานรับเอกสาร ควบคุมดูแลและตรวจสอบการรับส่งเอกสาร แก้ไขปัญหาการรับส่งเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่ใช้บริการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อโศก  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Director
เงินเดือน 70,000 - 120,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Lawyer Manager
เงินเดือน 45,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Accounting Manager/Director
เงินเดือน 45,000 - 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Ast. Accounting Mgr. (GL)
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่
QA Asst. Manager
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่