ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,โลจิสติกส์
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน ดำเนินการกิจกรรมด้านการสั่งซื้อและโลจิสติกส์ทั้งหมด / ประสานงานระหว่างผู้ขาย กับแผนกอื่นๆเกี่ยวกับยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ / ดำเนินการวางแผนด้านสต็อกสินค้า และสร้างความมั่นใจว่าสามารถส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ภายในเวลาที่กำหนด / รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องระวางบรรทุก,ข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และ สินค้าปลอดภาษี / ทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิด / ชี้นำและจัดการทีมงานสั่งซื้อและโลจิสติกส์
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อโศก  
เงินเดือน 45,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้บริหารงานขายและการตลาด
แวดวงธุรกิจ การก่อสร้าง&วิศวกรรมโยธา
เนื้อหางาน ปฏิบัติงานด้านการขายและการตลาดเพื่อหาและสรุปความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งการเจรจาต่อรองและปิดการขาย / จัดการประสิทธิภาพการทำงานของทีมการตลาดและทีมขายตามกลยุทธและเป้าหมายของบริษัท / วิเคราะห์และดำเนินการศึกษาแนวโน้มของตลาดและข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างกลยุทธและแผนการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพและสัมพันธ์กับเป้าหมายที่กำหนด / สร้างและรักษาความพึงพอใจระดับสูงสุดเอาไว้ โดยการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าทั้งใหม่และเก่าจะได้รับความสำราญจากการบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา / พัฒนากลยุทธทางการตลาด โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหมด เช่น จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท , การบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ , เป้าหมายและแนวทาง / ประสานงานกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในต่างประเทศในเรื่องของ การเป็นพันธมิตรกันในด้านการให้บริการ และการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 40,000 - 42,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้บริหารงานขายและการตลาด
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(ยานยนต์)
เนื้อหางาน บริหารกิจกรรมด้านการขายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเจาะตลาดและแบรนด์อแวร์เนสเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ / สนับสนุนผู้จัดการด้านการตลาดในการทำการตลาดทุกๆด้าน / คิดคำนวณ,วางแผน,พัฒนา,เสนอ และวัดประเมินผลแผนการขาย,แผนการตลาด,การโฆษณา,งบประมาณการจัดโปรโมชั่นรายปี และกำหนดการณ์การออกสื่อ/กระตุ้น,ฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด / สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  
เงินเดือน 50,000 บาท (THB)
อาชีพ พนักงานจัดซื้อ
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน สรรหาแหล่งจัดซื้อ , คัดเลือก และดำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคา , เงื่อนไขการใช้งาน และการลดเวลาที่ดีที่สุดจากผู้ขาย,ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการ / ประสานงานและสนับสนุนกับแผนกภายในด้วยใบเสนอราคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ / วางแผนการผลิตและกำหนดการณ์การจัดส่งสินค้าร่วมกับผู้ขายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดหาสินค้าตรงกับข้อกำหนดของการผลิต / ประสานงานกับทีมขายเพื่อบริหารเป้าหมายการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า / ดูแลรักษาและอัพเดตรายการผู้ขายที่ได้รับอนุมัติแล้ว และประเมินผลผู้ขายตามตารางกำหนดการณ์ / ควบคุมการจัดหาสินค้าโดยการค้นหาแหล่งหรือผู้ขายรายใหม่ๆ หรือผู้ขายทางเลือก / เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความยืดหยุ่นและด้านความคุ้มทุน / ร่วมมือกับแผนกสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการเก็บตุนสินค้าอย่างปลอดภัยและเพียงพอ / คีย์ข้อมูลลงในระบบ ERP / ส่งใบเสนอราคา , คำสั่งซื้อ และข้อมูลบัญชีเจ้าหนี้ให้กับผู้ขาย / บันทึกข้อมูล และจัดการงานพิเศษที่ผู้จัดการมอบหมาย / สนับสนุนงานเลขานุการ / หน้าที่เฉพาะหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ พนักงานผู้ช่วยด้านลิซซิ่ง
แวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เนื้อหางาน รับผิดชอบด้านการขายพื้นที่ว่างให้เช่าในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยที่กำหนด/จัดการงานหลากหลายประเภททั้งงานภาคสนาม , งานธุรการ , และงานสนับสนุนฝ่ายบริหาร / ช่วยเหลือฝ่ายบริหารด้วยการจัดเตรียมวัสดุนำเสนอทางการขายและการตลาด / จัดเตรียมรายงานและเอกสารเบ็ดเตล็ด รวมไปถึงเอกสารพื้นหลังตามความจำเป็น / รักษาความสัมพันธ์เชิงบวกและการประสานงานภายในทีม / ลูกค้าผู้เช่า / ผู้มโอกาสเป็นผู้เช่า และ ติดตามเรื่องต่างๆอย่างถูกต้องตามกาละเทศะ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 40,000 - 43,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้แนะนำด้านการศึกษา
แวดวงธุรกิจ การศึกษา
เนื้อหางาน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาต่อในต่างประเทศ / ทำการตลาดทางโทรศัพท์ และติดตามนักเรียนที่มีความเป็นไปได้ว่าจะลงทะเบียนโปรแกรมศึกษาต่อ / ประสานงาน กิจกรรมด้านการตลาด เช่น งานมหกรรมการศึกษา,โร้ดโชว์ การเยี่ยมโรงเรียน / แก้ปัญหาของนักเรียนและข้อเรียกร้องจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนต่ออยู่ในต่างประเทศ / บรรลุเป้าหมายรายเดือน / ดำเนินการขอวีซ่าให้กับนักเรียน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านโลจิสติก
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน รับผิดชอบด้านการสั่งซื้อทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ/ประสานงานกับตัวแทนขนส่งเพื่อความกระจ่างชัดในเรื่องของลูกค้า/รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งการเคลื่อนย้ายในห้องเก็บสินค้าและบริการเอาท์ซอร์ส เช่นแผนผังคลังสินค้า,การควบคุมสินค้าคงคลัง,โลจิสติก และเอกสารต่างๆ / ดำเนินการและออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องให้กับลูกค้าขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อและสร้างความมั่นใจว่าผลกำไรถูกรักษาเป็นอย่างดี/ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมงานขายเพื่อเน้นย้ำความเรียบร้อยของการทำธุรกรรมทางการขาย/ ควบคุมสต็อกสินค้าเป็นระยะๆเพื่อเน้นยำความถูกต้องของสต็อกสินค้า/ตรวจสอบการรับสินค้า/บริหารสิยค้าคงคลังอย่างมีระบบ และเก็บรักษาบันทึกในฐานของมูลเป็นอย่างดี/ควบคุมและรับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร รัชดาฯ  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่สั่งซื้อ
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน หาแหล่ง,คัดเลือก และสนับสนุนการต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด และลดการเสียเวลาจาก ผู้ขาย,ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ/ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภายในเด้วยใบเสนอราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ/ควบคุมซัพพลายเชนโดยการแสวงหาผู้ขายใหม่ๆ หรือผู้ขายทางเลือก เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความคุ้มทุน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร รัชดาฯ  
เงินเดือน 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ควบคุมธุรกิจ
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน จัดเตรียมรายงานการบริหารจัดการประจำเดือนเสนอต่อศูนย์บัญชาการส่วนภูมิภาค/จัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์รายเดือนเสนอต่อผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด,จัดเตรียม วิเคราะห์ และตรวจสอบ รายงานการคาดการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี/วิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานรายเดือน/วิเคราะห์รายงานต้นทุนทั้งหมด/ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของรายงาน และเน้นยำความถูกต้อง/ตรวจสอบการจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการจัดสรร SSO ด้วย/ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายเดือนและการใช้จ่ายต้อนทุนเทียบกับกำไร/ทบทวนมาตรการณ์หนี้เสีย,การตัดหนี้เสีย และมั่นใจว่า A/R บรรลุเป้าหมายประจำวัน/ทบทวนมาตรการสินค้าคงคลัง,สินค้าคงคลังเหลือเศษ และช่วยเหลือให้รายการสินค้าบรรลุเป้าหมายประจำวัน/รับผิดชอบรายงานหรือโครงการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ฝ่ายการตลาดโซเชียลมีเดีย
แวดวงธุรกิจ สื่อโฆษณา,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อสารมวลชน
เนื้อหางาน สร้างสรรค์และวางแผนกลยุทธ์ให้กับลูกค้าหลายๆราย/วิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด/วางกลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียและวางรูปแบบเนื้อหา/จัดการการติดต่อสื่อสารกับผู้มาเยือนตามไกด์ไลน์ที่วางไว้/วางกลยุทธ์ในการได้มาซึ่งฐานลูกค้า/อัพเดตข่าวสารด้านการตลาดออนไลน์
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Japanese Interpreter
เงินเดือน 55,000 (THB)
สถานที่ ชลบุรี
Senior marketing research
เงินเดือน 30,000 - 55.000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
IT Development Project Manager
เงินเดือน 35,000 - 55,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Proofreader & Quality assurance operator
เงินเดือน 25,000 – 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Marketing Officer
เงินเดือน 25,000 – 40,000 TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร