ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการทั่วไป
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน ชี้นำการดำเนินการในระดับประเทศและทำให้การเจิรญเติบโตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุผลกำไรเป้าหมาย / รักษาการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มสำนักงาน และควบคุมการดำเนินการภายในประเทศให้ปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่ม / ตีกรอบและปฏิบัติตามนโยาบการดูแลเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีมาตรฐาน / ดำเนินการและวัดผลแหล่งซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง,จัดการต่อรองต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในงบประมาณ / คัดกรอง,สัมภาษณ์,ว่าจ้างพนักงานใหม่
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร บางกะปิ  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Vice President Of Human Resources
แวดวงธุรกิจ Banking,Finance,Securities & Insurance 
เนื้อหางาน To manage implementing the day-to-day operations of HR department by providing a wide range of HR services to line departments such as recruitment, benefits administration, activities and employee relations. To implement the corporate initiative programs such as High Performer (Monitoring & feedback), Talent & Leadership Review (Sr.Management), career development, performance management system in line with the company and corporate strategies. Work with department head to understand professional development needs to increase the overall organizational capabilities. Plan, develop and implement strategy for staff training and development. Organizes training venues, logistics, transportation, and accommodation as required to achieve efficient training attendance and delivery. Establish, and maintain the company rules and regulation to be aligned with labor law.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว  
เงินเดือน 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการโรงงาน – พูดภาษาญี่ปุ่น
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน ผู้จัดการโรงงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการชาวญี่ปุ่นและจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการผลิตโดยรวมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของลูกค้า / ช่วยเหลือด้านการก่อตั้งบริษัทและการบริหารจัดการโดยภาพรวมให้กับโรงงานแปรรูปสารเคมีซึ่งมีพนักงานประมาณ 30 คน /เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้จัดการโรงงานถูกคาดหวังให้จัดการควบคุมด้านประสิทธิภาพการดำเนินการของกระบวนการผลิต,การควบคุมคุณภาพ,การซ่อมบำรุงคลังสินค้าของโรงงาน,และให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง,เป็นผู้นำในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมด้านธุรการ / ความรับผิดชอบโดยภาพรวมของผู้จัดการโรงงานนั้นรวมทั้งการริเริ่มโครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนาการปฏืบัติงานรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายในโรงงานที่ดีขึ้น และเพื่อเพิ่มการทำกำไรและผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ตั้ง ระยอง  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการทั่วไป
แวดวงธุรกิจ สื่อโฆษณา,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อสารมวลชน
เนื้อหางาน วิจัยตลาดในประเทศไทย / ออกแบบแผนธุรกิจ / สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย / จัดการโครงการและงบประมาณ / บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Channel Development Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Consumer Goods)
เนื้อหางาน Work in close collaboration with the respective managers of Portfolio, Brand and Trade Strategy and C&TM Operations Group as well as the Program Development Group in order to ensure alignment of channel and distribution plans, and ensure the development of integrated activities while monitoring ongoing and analyzing post activities. Define spending allocations by geography and across channels in order to meet brand objectives, track performance (channel P&L) and budgets against agreed strategies and recommends corrective action when necessary. Provide input for the A&SP process to ensure alignment of strategies and programs that best deliver on the brands' objectives. Develop evaluation metrics before program implementation, monitor real-time program effectiveness and measure post event program effectiveness. Combine activity and program level evaluation, capture best practices and provide to market intelligence & share across C&TM functions. Perform any other task within the incumbent skills, and related to the job, given by the direct Manager.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร พระราม 2  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านการดำเนินงาน
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน ดูแลงานด้านธุรการ /ดูแลงานด้านเอกสาร / ดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ / ดูแลงานด้านไอที / ดูแลงานด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ดูแลงานด้านบัญชีและการจัดซื้อ รับผิดชอบด้านการจัดการสำนักงาน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อโศก  
เงินเดือน 60,000 บาท (THB)
อาชีพ รองผู้จัดการโรงงาน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน รองผู้จัดการโรงงานต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการโรงงานด้านการบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดในโรงงาน เช่น การทำงานด้านน้ำมันดิน , การขนส่ง , การควบคุมคุณภาพ , การดูแลรักษาโรงงาน , การดูแลรักษายานพาหนะ , ดูแลรักษาด้าน ISO9000, ISO14000, ISO18000, ISO/IEC 17025, CSR , กิจกรรม QCC และแรงงานสัมพันธ์
สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการโรงงาน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน รับผิดชอบการควบคุมการผลิต/พัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 / ดูแลรักษาโรงงานและยานพาหนะ/ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR , QCC และแรงงานสัมพันธ์
สถานที่ตั้ง สมุทรสาคร  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านอาคาร
แวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เนื้อหางาน บริหารจัดการการควบคุมดูแลพื้นที่ร้านค้าและสำนักงานให้ตรงกับนโยบายบริษัท/รับผิดชอบกิจการด้านการบริหารจัดการและการวางแผน/หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโด
แวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เนื้อหางาน มีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดทำงบประมาณร่วมกับทีมบริหารโปรเจกต์/แชร์การดำเนินแผนการร่วมกับทีมบริหาร/เตรียมกลยุทธการตลาด,โครงสร้างราคา,โปรโมชั่น,การสำรวจและวิเคราะห์การแข่งขัน/วิเคราะห์สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์/วิเคราะห์โปรเจกต์ต่างๆขององค์กร/ควบคุมและวางแผนการขาย/วิเคราะห์งบประมาณ,เตรียมการวางคอนเซ็ปต์ของการโฆษณา,สร้างโฆษณา/จัดเตรียมการเลือกภาพสำหรับสื่อ,คัดเลือกสื่อ,เลือกวัสดุสำหรับการพิมพ์สื่อ,ตรวจสอบการโฆษณา,ทำรายงานเกี่ยวกับสื่อ,วางแผนมูลค่าและงบประมาณการใช้ืสื่อ/ควบคุมช่องทางการสื่อสารของบริษัททั้ง 3 ช่องทางหลักคือ ชุมชนสัมพันธ์,อินเตอร์เน็ตและภายนอก/สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรณ์/งานลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้าด้านการติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษา/ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด/สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรณ์และชุมชน/โปรเจ็กต์อื่นๆเพื่อการร่วมมือที่ยั่งยืน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อโศก  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Business Planning Coordinator (Japanese speaking)
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Legal Officer
เงินเดือน 28,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Consultant
เงินเดือน 30,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Engineer
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Digital marketing sales executive
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร