ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 70,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ FACTORY MANAGER
แวดวงธุรกิจ Business
เนื้อหางาน i ll update later, wait information from customer
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 70,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ Event Marketing Manager
แวดวงธุรกิจ Marketing
เนื้อหางาน ". - Responsible for creating strategic events and exhibitions and communication plan for Krungsri Auto-Bank of Ayudhya and Ayudhya Capital Auto Lease that will result in good image presence, first impression and attract more visitors which will be converted into sales volume. He will be supervised by SVP=MBA. This position develops sponsorship/trade/business arrangements and relationships with businesses, individuals and organizations interested in partnership with Krungsri Auto. In addition, he also has to manage a broad range of duties; works well with internal and external parties and is comfortable with a lot of responsibilities to meet timeline and high visibility vision "
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ HR Manager
แวดวงธุรกิจ HR
เนื้อหางาน 1. Manager HR operation : recruitment and selection , training & development , compensation and benefit program 2. Support safety & occupational health job Zero accident.03. Manage effective and efficiency Administration Job4. Set up all standard for all administration job
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 41,000 - 115,000 (THB)
อาชีพ Electrical Engineer (Manager)
แวดวงธุรกิจ electrical
เนื้อหางาน Engineering at construction site
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 41,000 - 115,000 (THB)
อาชีพ Mechanical Engineer (Manager)
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Machinery)
เนื้อหางาน -designing and implementing cost-effective equipment modifications to help improve safety, reliability and throughput-developing a project specification with colleagues, often including those from other engineering disciplines-developing, testing and eval
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน • บริหารงานบริการลูกค้า/บริหารงานหลังการขาย • วางแผนและพัฒนาระบบบริการลูกค้า • กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทฯ • วางแผนการให้บริการในการซ่อมและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ • ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานการซ่อมและดูแลลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • ประสานงานในการแก้ไขเรื่องผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารวมทั้งให้บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้จำหน่าย
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน 1. จัดทำแผนงานตรวจสอบมาตรฐาน 2. ควบคุมดูแลการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz 3. กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงานของหน่วยงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน 4. ติดตามและแจ้งผลการตรวจมาตรฐานของ Mercedes-Benz และให้ข้อเสนอแนะในการ แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานให้ตรงตามมาตรฐานกำหนด 5. ประสานงานกับ Mercedes-Benz 6. ตรวจสอบทุกฝ่ายงานให้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานฯ ให้ครบถ้วน 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 5,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ Supply Chain Management Department Manager
แวดวงธุรกิจ Trading [ FMCG ]
เนื้อหางาน " To make a production planning.  Total control for SCM Division or Department.  Plan-Do-See-Check cycle of production plan and delivery plan.  Negotiate with OEM maker and Delivery Company to achieve target. "
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร เพลินจิต  
เงินเดือน 40,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ General Manager
แวดวงธุรกิจ Hotel
เนื้อหางาน "responsible for the day-to-day -running of a lodging facility -Recruiting, hiring and training new staff members. -keeping track of all aspects of running a resort. -overseeing product stocking, accounting, and marketing efforts at the resort. -Provide best service for guest. "
สถานที่ตั้ง เพชรบุรี  
เงินเดือน 60,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ General Manager(Ast GM)
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Electrical & Precision)
เนื้อหางาน " -Managing all Admin field including GA, Account, HR, and Corporate Planning -Supervise each department manager -Report to MD and Japan head office -Interpret JP-Thai"
สถานที่ตั้ง เชียงใหม่  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Business Planning Coordinator (Japanese speaking)
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Legal Officer
เงินเดือน 28,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Consultant
เงินเดือน 30,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Engineer
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Digital marketing sales executive
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร