ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการขนส่ง-ผู้ให้บริการด้านโลจิสติก
แวดวงธุรกิจ การขนส่ง,โลจิสติกส์&คลังสินค้า
เนื้อหางาน บริหารจัดการบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมด ตั้งแต่ัคารวานรถบรรทุก,คอนเทนเนอร์ และ ซับคอนแทรคเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการ ควบคุมการเคลื่อนไหวระหว่างขนส่ง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่ง จัดตารางเวลาและวางแผนตารางการขนส่งให้ตรงกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขการขนส่ง,TMS,สภาพของรถบรรทุกและปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แวดวงธุรกิจ BPO & คอลเซ็นเตอร์
เนื้อหางาน ประชุมร่วมกับลูกค้า เพื่อร่วมกันกำหนดข้อกำหนด และสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการซัพพลายเชน (การจัดการการสั่งซื้อ,การออกใบแจ้งหนี้และโลจิสติกส์) เป็นไปอย่างราบรื่น รับผิดชอบการทำหน้าที่ด้านสต็อกสินค้าและโลจิสติกส์ทุกประการ โดยคำนึงถึงทุกเรื่องในการบริหารจัดการซัพพลายเชน ตั้งแต่การวางแผน ,การสั่งซื้อจากภายใน/ภายนอกบริษัท และ การนำเข้าส่งออก จัดให้มี เก็บรักษา และควบคุม ระบบ SAP สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ประสานกับผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศตามข้อกำหนดของลูกค้า จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ ผลักดันการพัฒนาทั้งในด้านสินค้า และการให้บริการด้านซัพพลายเชน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง  
เงินเดือน 40,000 – 45,000 บาท (THB)
อาชีพ วิศวกรโครงการ
แวดวงธุรกิจ การก่อสร้าง&วิศวกรรมโยธา
เนื้อหางาน รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการโครงการ รับผิดชอบต่อการประสานงานกับ EPC และลูกค้าเพื่อจัดการการดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น รับผิดชอบในด้านการวาดภาพและการควบคุมเอกสารรายงานความคืบหน้า และการควบคุมคุณภาพโครงการ ประสานงานในด้านการจัดซื้อวัสดุของโครงการ ข้อเสนอ และเอกสารอื่นๆ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร พระราม 3  
เงินเดือน 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการ สาขา
แวดวงธุรกิจ ภาคบริการ(โรงแรม,การท่องเที่ยว,ความงาม)
เนื้อหางาน บริหารจัดการสาขา และสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิและผลิตภาพของสาขา ตรวจสอบรายรับ รายจ่ายของสาขาและการควบคุมค่าใช้จ่าย ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และผลิตภาพ สร้างความมั่นใจว่ากระบวนการทำงานสอดตล้องกับข้อตกลงข้อตกลงของระดับการบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานประจำวันภายในบริษัท ประสานงานกับหน่วยสนับสนุน (ธุรการ,ทรัพย์ยากรบุคคล,บัญชี ด้านความปลอดภัย ฯลฯ) สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสาขา รับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งหมดของสาขา (ทั้งด้านกายภาพ และ ด้านข้อมูล)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร เพลินจิต  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร