ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ Senior Graphic Designer
แวดวงธุรกิจ Mass Communication & Entertainments
เนื้อหางาน • Design UI for website and mobile application (iOS and Android). • Design and deliver wireframes, mockups and production-ready artwork optimized for a wide range of devices and interfaces. • Conduct research about new trend and technology about web-based and mobile-based application. • Be responsible for creating icon, logo and brand identity. • Create product idea and follow through until the product is introduced to the market. • Communicate and work closely with Development Team. • Testing graphics across various media, devices and platforms. • Support other design tasks as needed or assigned.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 18,000 - 20,000 (THB)
อาชีพ Graphic Designer
แวดวงธุรกิจ Mass Communication & Entertainments
เนื้อหางาน - Design marketing and promotional materials for comico application including in-app and social media, such as banner ads, online banner, poster, etc. - Create artwork for marketing events.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 15,000 - 20,000 (THB)
อาชีพ Proofreader
แวดวงธุรกิจ Advertisement,Printing & Mass Communication
เนื้อหางาน • Check spelling, phrase and flourish and correct the mistake of all document before data output. • Correct mis-spelling after output data (Laser Print) following customer requirement. • Contact and send data (for translation) to any language following customer requirement. • Prepare translation institute data for translator selection. • Screen translator and estimate for cheaper price but high quality. • Production quality control evaluation. • Assist to monitor and control tasks allocation to staffs as assigned • Perform other duties as assigned by supervisory level. • Cooperate closely and follow strictly to the ISO system.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 20,000 - 27,000 (THB)
อาชีพ Assistant Designer – Plastic Department
แวดวงธุรกิจ Trading
เนื้อหางาน Assistant Designer – Plastic Department (Temp staff – contract 6 months) • Adapt existing designs (text, colour, layout) • Prepare final art files for sending to factory to print out
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ Social Network Service (SNS) Coordinator
แวดวงธุรกิจ Mass Communication & Entertainments
เนื้อหางาน - Manage, create and develop all online (SEO, SEM, Banner, Social Media, etc.) with graphic designer. - Create marketing content for online presence, including social media. - Create various and creative contents to market comics titles. - Produce video contents for YouTube and Facebook channels. - Design and control all brand communicate directions. - Design and develop event on social media to increase brand loyalty. - Quality control text and materials in general. - General website updates and loading of content. - General ad hoc tasks related to marketing and communication by project base, such as MC.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ UI Designer
แวดวงธุรกิจ Mass Communication & Entertainments
เนื้อหางาน - Design UI for website and mobile application (iOS and Android). - Design and deliver wireframes, mockups and production-ready artwork optimized for a wide range of devices and interfaces. - Conduct research about new trend and technology about web-based and mobile-based application. - Be responsible for creating icon, logo and brand identity. - Create product idea and follow through until the product is introduced to the market. - Communicate and work closely with Development Team.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 45,000 (THB)
อาชีพ Motion Graphic Designer
แวดวงธุรกิจ Mass Communication & Entertainments
เนื้อหางาน - Handle video production and other visual tasks for online platform. - Define what goes into the company’s brand, unique style and voice. - Transform footage and narrative scripts into powerful visual stories. - Demonstrate technical and creative vision to collaborate with related teams. - Articulate creative concepts and develop storyboard and scene cut. - Create output for user acquisition marketing under guidance of HQ Marketing Team. - Communicate and work closely with other designers, other staff in related teams as well as HQ Marketing Team.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ Account Excusive ( Digital marketing)
แวดวงธุรกิจ Advertisement,Printing & Mass Communication
เนื้อหางาน - Find new potential client and maintain good relationship with current client with online marketing project. - Several kinds of online marketing project management - Present creative idea from creative team to client. - Help create strategy with planner and creative team - Online advertising management (Facebook, Google Adwords etc.)"
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 75,000 - 80,000 (THB)
อาชีพ Art Director
แวดวงธุรกิจ Advertisement,Printing & Mass Communication
เนื้อหางาน • Create and maintain the visual look for all work on an account, making sure the client's marketing materials are visually engaging and that the selling message is clear. • Direct the visual elements of the campaign whether it's designing ads, websites, outdoor media, and brochures for an advertising agency on behalf of its clients. • Instruct a team of designers to execute the vision. Give clear direction to team. Some ADs also get hands-on, producing many elements personally. • Meet with a copywriter to develop concepts for ad campaigns. • Attend brainstorming sessions with other members of the creative team to develop concepts for a new business presentation. • Pitch concepts internally to the creative director or account team.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 35,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ Copy writer
แวดวงธุรกิจ Advertisement,Printing & Mass Communication
เนื้อหางาน • Understanding the message the client is seeking to express and translating this into written content • Familiarize yourself with your clients' products and services, the target audience and their competitors' activities • Liaise with clients and interpret their briefs • Develop creative ideas and concepts, often in partnership with the art director • Collaborate with a team of account managers and creative staff from concept development to delivery of final product • Amend, revise or redevelop adverts or campaigns in response to feedback from the creative director, account team or clients • Contribute original copy ideas for ad campaigns • Brainstorm content strategy for new business and current clients' ad strategies • Help prepare pitch concepts for clients • Proofread copy to check spelling and grammar • Keep up to date with popular culture and trends • Monitor the effectiveness of advertising campaigns.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Senior Accounting Manager
เงินเดือน 80,000~90,000kTH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Assistant to Japanese staff
เงินเดือน 50,000~100,000TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
IT Developer
เงินเดือน ~50,000TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Japanese Language Trainer
เงินเดือน 35,000~40,000TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Head of Return Management
เงินเดือน 55,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร