ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ HR Supervisor (พนักงานสัมพันธ์)
แวดวงธุรกิจ การธนาคาร,การเงิน,การประกันภัย&ประกันชีวิต
เนื้อหางาน การสร้างและดำเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ของพนักงาน ประสานงานกับผู้จัดงานการตั้งค่ากิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 25,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการภาค
แวดวงธุรกิจ การธนาคาร,การเงิน,การประกันภัย&ประกันชีวิต
เนื้อหางาน ศึกษาและวิเคระห์ความต้องการ ของUserเพื่อนำไปพัฒนาระบบ สนับสนุนโปรแกรมเมอร์ในด้านงานพัฒนาระบบพร้อมทั้ง ตรวจสอบและทดสอบ ระบบที่พัฒนาขึ้น มีภาวะการเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบ และตอบข้อสงสัยแก้ผู้ใช้งานระบบได้ สามารถทำงานกับผู้ใช้งานระบบเพื่อแก้ปัญหาในกรณีหากเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมขึ้น สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและหาสาเหตุ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขโปรแกรมในกรณีเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมขึ้น
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร หลักสี่  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
แวดวงธุรกิจ พลังงาน,น้ำมัน,แก๊ส&น้ำ
เนื้อหางาน ตั้งทีมงานเพื่อการควบคุมองค์กรและทบทวนนโยบายทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการให้ความรู้นโยบายและขั้นตอนการร่วมงานทั้งหมด การจัดการสวัสดิการที่จะได้รับในระดับที่เหมาะสมของความพึงพอใจของพนักงาน ควบคุมขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจ่ายเงินเดือนของพนักงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 60,000 (THB)
อาชีพ Assistant Director- Real Estate Development
แวดวงธุรกิจ Distribution & Retail
เนื้อหางาน Manage, supervise and motivate a team of development officers / managers. Coordinate with related functions in the organization to obtain data for the feasibility study. Maintain and implement efficient work flow of site search through the permit acquisition. Assist to Director / handle in the site acquisition negotiation. Obtain development site market intelligent. Understand retail business and being able to develop network expansion plan using systematic and quantitative methodology. Deal with and manage external land brokers. Produce and close deals based on agreed objective. Perform tasks to be assigned by Director.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Assistant Financial Controller
แวดวงธุรกิจ Energy,Oil,Gas & Water
เนื้อหางาน Leads monthly financial close of group of companies by establishing closing schedule and ensuring tasks are accurate and completed on time. Review and approve general ledger journal entries and account reconciliations. Leads process improvements to streamline monthly close and reporting process. Supervises coding, verification of expenditures, payment approval, and posting vouchers. Maintains accounting policy, manual, and procedures. Gathers, compiles, researches, and review tax provision on a monthly and semi-annual basis, working closely with DMF, Revenue Departments, and partners. Supervises calculation of royalty amounts payable and helps review quarterly filings and payments. Coordinate and provide an overview of the financial status of annual work program and budget (WP&B) and quarterly latest estimate (LE) to management for decision making. Analyze monthly department budgeting and accounting reports to maintain expenditure controls
สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่จัดหาบุคลกร
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในมิติด้าน รายละเอียดและข้อกำหนดของงาน,ศักยภาพและความคาดหวังของผู้สมัคร เป็นต้น/เน้นย้ำความเหมาะสมของช่องทางการจัดหาผู้สมัครผ่านทางแหล่งที่มาที่มีศักยภาพ,วิธีการและช่องทางต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเลือกสรรและกระบวนการสรรหาว่าจ้าง / ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการจัดหาบุคลากร,ช่องทางการจัดหาและการดำเนินงานตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว / เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานใหม่
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร บางนา  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาพนักงาน
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน ให้คำแนะนำด้านการจัดหาพนักงาน / ประชุมร่วมกับผู้จัดการสายงานทุกสายเพื่อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างใหม่ และทำข้อตกลงเกี่ยวกับกลยุทธด้านทรัพยากร / เข้าไปเป็นพันธมิตรในกิจกรรมด้านการจัดหาพนักงานและนำเสนอบริการที่ช่วยเพิ่มมูลค่า เช่น การสร้างและการแนะนำแนวทางการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และการการว่าจ้างผู้จัดการ / อำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดหาพนักงานแบบ เอนด์ ทู เอนด์ สำหรับการว่าจ้างพนักงานประจำ / คัดกรองประวัติส่วนตัวด้วยความต้องการของผู้จัดการสายงานและทำการสัมภาษณ์ / ดำเนินการสัมภาษณ์รอบแรก และสร้างสรุปย่อเกี่ยวกับผู้สมัครให้กับผู้จัดการสายงาน / ดำเนินงานโครงการเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ และบัญชี
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อนุสาวรีย์ฯ  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เครื่องแต่งกาย)
เนื้อหางาน บำรุงรักษาโครงสร้างการทำงานโดยการอัพเดตความต้องการและรายละเอียดของงานสำหรับทุกตำแหน่ง / สร้างโปรแกรมการสรรหาว่าจ้าง,การทดสอบและการสัมภาษณ์ / ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการในด้านการเลือกผู้สมัคร,การดำเนินการและการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และแนะนำการเปลี่ยนแปลง / จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศและอบรม / รักษาแผนการจ่ายเงินโดยดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายเป็นระยะ / จัดตารางเวลาและดำเนินการการประเมินผลงาน,เตรีมงบประมาณ,ตรวจสอบและจัดกำหนดการณ์การจ่ายเงินเป็นรายบุคคล,ให้คำแนะนำ,วางแผนและดำเนินการแก้ไขโครงสร้างการจ่ายเงิน / ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของพนักงานโดยจัดการการฝึกอบรมให้กับพนักงาน,ประชุมการจัดกำหนดการณ์กับพนักงาน,รับฟังและแก้ปัญหาความคับข้องใจของพนักงาน,ให้คำปรึกษาต่อพนักงานและผู้ควบคุมงาน / ปรับปรุงโปรแกรมผลประโยชน์ของพนักงานและแจ้งให้ทราบโดยศึกษาความต้องการและแนวโน้มผลประโยชน์,แนะนำโปรแกรมผลประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร,กำกับการประมวลผลของการเรียกร้องผลประโยชน์,ตัดสินเกี่ยวกับสัญญาด้านผลประโยชน์,ออกแบบและการดำเนินการโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ / เน้นย้ำการปฏิบัติตามกฏหมายโดยการตรวจสอบและดำเนินการใช้ทรัพยากรมนุษย์และความต้องการ /จัดเตรียมแนวทางการบริหารจัดการโดยการเตรียม,การอัพเดตและการแนะนำนโยบายและกระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์ / ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์โดยการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบการดึงข้อมูลที่บันทึกในอดีตและปัจจุบัน / สร้างความพยายามให้กับทีมโดยการประสบความสำเร็จในงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
สถานที่ตั้ง ปทุมธานี  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Engineering Manager
แวดวงธุรกิจ Real Estate 
เนื้อหางาน Manages operations on site and to oversee and liaise with a team of site technician staff. Attends to Tenants requests, complaints and enquires. Manages and maintains Strata Titled units/Landed Properties and to perform FSM duties. Manages all upgrading and A&A works on sites and to supervise both term and ad-hoc contractors relating to building maintenance. Ensures timely submission of reports and preparation of budgets to higher HQ. Any other duties as and when required.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการหางาน
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการจ้างงาน / ประชุมร่วมกับผู้จัดการสายงานเพื่อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างใหม่และตกลงกลยุทธ์ด้านทรัพยากร / ร่วมมือกันในกิจกรรมด้านการจ้างงานและเสนอบริการเพิ่มมูลค่าเช่นการแนะนำการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัคร และว่าจ้าง ผู้จัดการแบบ 'tool-kit' / อำนวยความสะดวกของกระบวนการจ้างงานแบบ end to end สำหรับการจ้างพนักงานประจำ / คัดกรองประวัติผู้สมัครตามความต้องการของผู้จัดการสายงาน และจัดการสัมภาษณ์ / ดำเนินการสัมภาษณ์รอบแรก และสร้างรายการสั้นๆเกี่ยวกับผู้สมัครเสนอต่อผู้จัดการแต่ละสายงาน / รับผิดชอบโครงการเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารธุรกิจและบัญชี
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

R&D and Teachnical Manager
เงินเดือน 40,000 - 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Material Test Engineer
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Product Specialist (ETAS Product)
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Software Engineer (Tool Application Developer)
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Field Application Engineer
เงินเดือน 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร