ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้บริหารระบบบัญชี
แวดวงธุรกิจ Products
เนื้อหางาน • วิเคราะห์ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้อง • แนะนำ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน • จัดอบรมการใช้งานและให้คำปรึกษาการใช้ระบบ ERP ของบัญชี • ดูแล ติดตามและควบคุมการทำงานของระบบ ERP ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ • บริหารจัดการระบบบัญชีให้สามารถทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี • สามารถให้คำปรึกษาทางด้านระบบบัญชี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ พนักงานการเงิน
แวดวงธุรกิจ Products
เนื้อหางาน • สร้างรหัสงบประมาณ ประสานงานกับโรงงานเพื่อจัดทำงบประมาณ • คิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ หัวหน้าบัญชีต้นทุน
แวดวงธุรกิจ Financing and Accounting
เนื้อหางาน 1. ดูแลบัญชีต้นทุนทั้งระบบ พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 2. วางระบบ วิเคราะห์และตรวจสอบต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิต 3. ดูแลงานบัญชีทรัพย์สิน วิเคราะห์และวางแผนการใช้งานทรัพย์สิน 4. งานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ พนักงานการเงิน
แวดวงธุรกิจ Financing and Accounting
เนื้อหางาน • สร้างรหัสงบประมาณ ประสานงานกับโรงงานเพื่อจัดทำงบประมาณ • คิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ทนายความ
แวดวงธุรกิจ Real Estate
เนื้อหางาน - สนับสนุนการทำงานของทีมทนายความ - ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทีมทนายความ - ช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมทนายความในการค้นคว้าจัดเตรียมข้อมูลให้ทีมทนายความ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานในคดีของทีมทนายความเช่น การติดตามผลหมา - ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานทนายความ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กรเพื่อช่วยเหลือการทำงานของทีมทนายความ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ พนักงานการเงิน
แวดวงธุรกิจ Import-Export Comapny
เนื้อหางาน • ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ • ติดตามลูกหนี้เงินโอนและลูกหนี้มีปัญหา • จัดทำรายงานลูกหนี้ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000+ (THB)
อาชีพ Business Development (Survey ด้านที่ดิน)
แวดวงธุรกิจ บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์
เนื้อหางาน - หาข้อมูลที่ดินหรือทรัพย์ตามที่บริษัทหรือลูกค้าต้องการ - ติดต่อ ดำเนินการ และประสานงานที่สำนักงานที่ดิน - ประสานงานกับบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน
อาชีพ ฝ่ายเอกสารและการตรวจสอบ
แวดวงธุรกิจ การผลิต (ไฟฟ้า)
เนื้อหางาน เอกสาร ISO เตรียมและการตรวจสอบ
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ทรัพยากรมนุษย์
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน งานบัญชีพื้นฐาน ทำงานเป็นผู้ช่วย HR และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท - แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน
อาชีพ พนักงานหรือรองผู้จัดการ
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน พนักงานหรือรองผู้จัดการ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) คนใดคนหนึ่งจะดีสำหรับการบริหารความเสี่ยงการแบ่งแผนกความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและการจัดการความเสี่ยงด้านตลาดของหน่วยงานธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงโดยการดำเนินการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตและการตลาดและการทำงานให้กับหนี้ การเก็บรวบรวมการอ่านงบการเงินและทำให้การวิเคราะห์ทางการเงินที่จะทำให้เครดิตตัดสินจัดการกับโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint เพื่อให้รายงานให้คำปรึกษาและการประชุมกับหมวดธุรกิจ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Business Planning Coordinator (Japanese speaking)
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Legal Officer
เงินเดือน 28,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Consultant
เงินเดือน 30,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Engineer
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Digital marketing sales executive
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร