ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน
อาชีพ Sales Representative & HR Consultant
แวดวงธุรกิจ Consulting
เนื้อหางาน • Thai Nationality • Male or Female Age 22 - 35 years old • Bachelor's Degree in any field • Strong written and verbal communication skill, self-driven, positive and can-do attitude • Good interpersonal and communication skills • Good command of English (verbal and written)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ Accounting Officer
แวดวงธุรกิจ Manufacturing
เนื้อหางาน - ตั้งหนี้ค่าซื้อสินค้าและเจ้าหนี้อื่นทั่วๆไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ โอนพัก VAT และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน -จัดทำและดูแลทะเบียนทรัพย์สิน เปิดรหัสสินทรัพย์ใหม่ -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารการขอคืนเงินชดเชยภาษีส่งออก
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 20,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์
แวดวงธุรกิจ Products
เนื้อหางาน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม - บริหารยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด - ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดในการขยายฐานลูกค้าในประเทศ - จัดทำรายงานการขายหน้าร้านเพื่อนำส่งฝ่ายการตลาด - บริหารสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน - สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่นสัญญาจ้างฯ - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 20,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน
แวดวงธุรกิจ Bank
เนื้อหางาน • เป็นพนักงานของบริษัท มีเงินเดือนประจำพร้อมผลตอบแทนพิเศษ • สวัสดิการ เช่น ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันชีวิตฯ • ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน • ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ • สัมมนาท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
แวดวงธุรกิจ Bank
เนื้อหางาน • เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภทของธนาคารและบริษัทในเครือ และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่งบประมาณและรายงาน
แวดวงธุรกิจ Products
เนื้อหางาน • ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณทุกประเภทของกลุ่มมิตรผล ภายในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการ และแนวปฎิบัติ • ติดตามและรายงานผลการใช้ของงบลงทุนปกติ ของกลุ่มมิตรผล ภายในประเทศ • ควบคุม Master Data ของ CO ในระบบ SAP • พัฒนาการจัดทำและรูปแบบรายงาน ของกลุ่มมิตรผล ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการทำงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์ความเหมาะสมของการขออนุมัติ เพิ่ม-ลด งบประมาณเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป • จัดทำรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ หัวหน้าแคชเชียร์
แวดวงธุรกิจ Shopping Center
เนื้อหางาน • จัดทำตารางการทำงาน, OT ของแคชเชียร์ และเอกสารอื่นๆในหน่วยงาน • เตรียมเอกสารในการขาย • สอนพนักงานให้ใช้โปรแกรมการเก็บเงิน เช่น power pos, Sap, mecomb, casio เครื่องรูดบัตรเครดิด อื่น ๆ • จัดเตรียมเงินทอน ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี vat Refund เป็นต้น • นำเงินฝากแบงค์ แลกเงินเพื่อให้พอใช้ในแต่ละวัน • ทำจดหมายขอเครื่องรูดบัตรเครดิตจากแบงค์
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ ผู้บริหารระบบบัญชี
แวดวงธุรกิจ Products
เนื้อหางาน • วิเคราะห์ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้อง • แนะนำ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน • จัดอบรมการใช้งานและให้คำปรึกษาการใช้ระบบ ERP ของบัญชี • ดูแล ติดตามและควบคุมการทำงานของระบบ ERP ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ • บริหารจัดการระบบบัญชีให้สามารถทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี • สามารถให้คำปรึกษาทางด้านระบบบัญชี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ พนักงานการเงิน
แวดวงธุรกิจ Products
เนื้อหางาน • สร้างรหัสงบประมาณ ประสานงานกับโรงงานเพื่อจัดทำงบประมาณ • คิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร