ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 45,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Assistant Sales Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile) 
เนื้อหางาน Accountable for developing and achieving sales target, product distribution, market share and merchandising objectives under the respective channels (OEM). Accountable for performance of assigned customers. Negotiate term of agreement, space range, plan-o-gram, off location, customer discount, NPD, market share, marketing strategy conditions. Manage quality and consistency of product and service delivery Implement and monitor sales & promotion activities. Develop customer business review by annually or quarterly based upon agreement with customer. Provide market, customer, and competitor information for effective assessment, analyze data and identify trends. Ensure that all concern issues such as account receivables (for supply chain related), claims, returns and complaints are handled with professional way. Preparing monthly sales forecast and sales report. Represent the organization at trade exhibitions, events, and demonstrations.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สีลม  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ดูแลด้านการขาย
แวดวงธุรกิจ การกระจายสินค้า&ค้าปลีก
เนื้อหางาน หาทางบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดรายเดือน / ให้ความพึงพอใจกับลูกค้าและสมาชิหของทีม / วางแผน เก็บรวบรวม และสรุป รายงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์และรายเดือน ทั้งของทีมและส่งนตัว เช่น จำนวนการขาย , รายงานข้อมูลลูกค้า , รายงานการขาย รายงานการเข้าพบลูกค้า
สถานที่ตั้ง นนทบุรี  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้บริหารงานขาย
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน ค้นหาและติดต่อผู้ซื้อในต่างประเทศ / สอบเสาะโอกาสทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์หรือตลาดใหม่ๆ / ร้องขอข้อเสนอจากผู้บรรจุหีบห่อผักและผลไม้เจ้าหลักๆของประเทศไทย / ค้นหาและติดต่อผู้ขายใหม่ๆ / พัฒนาเว็บไซต์และเครื่องมือทางการตลาด / กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 42,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่บริหารการขาย
แวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เนื้อหางาน รับผิดชอบด้านการเสนอขายพื้นที่ให้เช่าที่กำหนดในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อย / ดำเนินการทำงานภาคสนามหลายรูปแบบทั้ง งานธุรการ และการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหาร / ช่วยเหลือฝ่ายบริหารด้วยการเตรียมข้อมูลนำสำหรับเสนอด้านการตลาดและการขาย / จัดเตรียมรายงานเบ็ดเตล็ดทั่วๆไป และเอกสารต่างๆ รวมถึงเอกสารเบื้องหลังเท่าที่จำเป็น / รักษาความสัมพันธ์เชิงบวกและประสานงานระหว่างทีม , ลูกค้าของบริษัท , ผู้เช่า ,ผู้มีแนวโน้มว่าจะเช่า และติดตามเรื่องต่างๆอย่างถูกต้องตามกาละเทศะ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร อโศก  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านการขาย
แวดวงธุรกิจ การธนาคาร,การเงิน,การประกันภัย&ประกันชีวิต
เนื้อหางาน กำหนดแผนเกี่ยวกับหน่วยรายปี และกำไรสุทธิ โดยดำเนินการตามกลยุทธการตลาด และผลการวิเคราะห์แนวโน้ม / ตั้งวัตถุประสงค์ด้านการขายโดยการคาดการณ์และพัฒนาโควต้าการขายรายปีทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ , แสดงยอดขายและผลกำไรที่คาดหวังสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ / สร้างโปรแกรมการขายระดับประเทศโดยการพัฒนาแผนปฏิบัติการขาย / รักษายอดขาย,ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ และราคาขายโดยการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์,อุปทาน,แนวโน้มการเปลี่ยนแปล และคู่แข่งในปัจจุับันไว้.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร นานา  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ควบคุมการขายทางโทรศัพท์
แวดวงธุรกิจ การธนาคาร,การเงิน,การประกันภัย&ประกันชีวิต
เนื้อหางาน บริหาร,พัฒนา และ สนับสนุนทีมงานพนักงานขายทางโทรศัพท์ และจัดการการดำเนินงานแบบวันต่อวัน / รับผิดชอบต่อการจัดการการติดต่อสอบถามและข้อตำหนิที่รับมาจากทางพนักงานขายทางโทรศัพท์ / รับผิดชอบต่อการสร้างความมั่นใจว่าทีมงานมีระดับการทำงาน และ KPI อื่นตรงตามเป้าหมาย / เฝ้าตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้านการขาย / รับผิดชอบต่อการสร้างและวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานขายทางโทรศัพท์ / ดำเนินการเพื่อให้บรรลุยอดขายที่ตั้งเป้าหมายไว้ / รับผิดชอบด้านการให้มอบผลตอบรับให้กับทีมงานขายทางโทรศัพท์ และแนะนำพวกเขาว่าจะเพิ่มยอดขายได้อย่างไร / ดำเนินการฝึกอบรม และการฝึกสอนเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร นานา  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ พนักงานขายและการตลาด
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน ทำยอดขายให้ได้เหนือเป้าหมาย , รับผิดชอบด้านการขายผลิตภัณฑ์ / สำรวจ,บ่งชี้ และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ / ประสานงานและติดตามการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการขายได้ / ดำเนินการขายทางโทรศัพท์ , นำเสนอ , เข้าพบ และเตรียมการทำสัญญาเช่า / ออกใบเสนอราคา และรายงานต่อผู้จัดการ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ พนักงานขายสารผสมอาหาร
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อาหาร&เวชภัณฑ์)
เนื้อหางาน หาความรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/โปรแกรม การแก้ไขปัญหาและการแข่งขันในการพัฒนาแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางยอดขาย/รักษา,เจาะ และขยายฐานลูกค้าด้วยเป้าหมายในการบรรลุจุดมุ่งหมายทางการขาย
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 45,000 - 65,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายขาย-ยานยนต์
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(ยานยนต์)
เนื้อหางาน สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจโดยการมองหาโอกาสสำหรับการพัฒนาธุรกิจให้กับหน่วยธุรกิจของเรา / สร้างความมั่นใจว่าสามารถบรรลุยอดขายได้โดยใช้งบประมาณของบริษัท/ก่อตั้งและพัฒนาเครือข่ายการกระจ่ายสินค้าที่แข็งแกร่งและกว้างขวาง
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สยาม  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ พนักงานขาย
แวดวงธุรกิจ สื่อโฆษณา,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อสารมวลชน
เนื้อหางาน วิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง/ค้นหาและจัดทำรายชื่อของลูกค้าที่คาดหวัง/เขียนข้อเสนอบริการ/ติดต่อและดำเนินการนัดหมายกับลูกค้า/นำเสนอบริการให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง/ติดตามการต่อรองด้านข้อตกลงต่างๆและปิดการขาย/ติดต่อกับกลุ่มตลาดปัจจุบันและกลุ่มตลาดเกิดใหม่/รับผิดชอบกับการตอบข้อสงสัย/รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สาทร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร