ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 25,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้ประสานงานต่างประเทศ
แวดวงธุรกิจ กฎหมาย&บัญชี
เนื้อหางาน ให้การสนับสนุนในการวิเคราะห์ทางการเงิน สร้างแบบจำลองงบประมาณสำหรับการตัดสินใจลงทุน เตรียมความพร้อมการรายงานเฉพาะกิจสำหรับแผนกตามที่ร้องขอ
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรวางแผน
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน การกำกับดูแลการวางแผนการผลิต, การจัดตารางเวลาสำหรับการผลิต, การจัดเตรียมตารางการผลิต ตารางเวลาและดำเนินการประชุมร่วมกับการจัดซื้อจัดหา การขาย, ตรวจสอบให้แน่ใจการดำเนินการแต่ละครั้งตรงกับวันที่จัดส่งสินค้าเป็นไปตามการคาดการณ์การขายหรือสั่งซื้อของลูกค้า
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 - 55,000 (THB)
อาชีพ บริการลูกค้าและผู้บริหาร
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน ร่วมทำงานกับลูกค้าซัพพลายเออร์เพื่อสนับสนุนการสอบถามข้อมูลของพวกเขา ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานระหว่างสาขาและเจ้าหน้าที่สำหรับการขนส่ง การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า การออกใบสั่งซื้อ / ใบเสนอราคา / จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 25,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ บัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(ยานยนต์)
เนื้อหางาน จัดการปิดงบการเงินตอนสิ้นเดือนในหน่วยธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย ตรงจสอบความถูกต้องของงบการเงินของหน่วยธุรกิจอื่น ๆ รับผิดชอบในการทำงบการเงินตามความต้องการ ราคาโอนของการทำธุรกรรมสำหรับระหว่างบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตำแหน่ง ทบทวนระบบการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 25,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรด้านปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน ผู้รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาโดยการวิเคราะห์การพัฒนาและการดำเนินการตามขั้นตอนของการปรับปรุงให้แน่ใจว่าการยึดมั่นกับนโยบายของ บริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการนี้จะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นไปตามกฎระเบียบมาตรฐาน
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ช่างซ่อมบำรุง
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อาหาร&เวชภัณฑ์)
เนื้อหางาน ตำแหน่งงานช่างซ่อมบำรุง ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า แสงไฟ และเครื่องทำความร้อน ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานการบำรุงรักษาแบบวันต่อวันที่ได้ของไซต์ที่สนับสนุน การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาทั้งหมด ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามการทำงานของของการบำรุงรักษาโปรแกรมการดำเนินการป้องกัน การบันทึกและการซ่อมบำรุงงานที่ดำเนินการและคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงานแบบวันต่อวันเรื่องการแก้ปัญหาซ่อมบำรุง แสงไฟฟ้า. ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น ระบบทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสร้าง สภาพ ทาง กายภาพ ของอาคารไม่เสื่อม คุณภาพ .อำนวยการอบรมช่างเทคนิคและ กำกับดูแลการบำรุงรักษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ ASSISTANT INJECTION MANAGER
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile)
เนื้อหางาน วางแผนการผลิต ควบคุม ปรับแผนการผลิตให้มีคุณภาพได้อย่างมีระบบและทันต่อสถานการณ์ และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถเซ็ตค่า ตั้งเครื่อง เปลี่ยนแม่พิมพ์และมีเทคนิคปรับค่าของเครื่องฉีดพลาสติกได้อย่างดี ทำการปรับปรุง Condition DATA ของเครื่องจักรอยู่เสมอเพื่อขจัดข้อผิดพลาด ลดของเสีย ลดเวลาสูญเสีย พร้อมทั้งช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต ดูแล ฝึกสอน แนะนำที่ถูกต้องและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานในส่วนปฏิบัติการและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหัวงานฝ่ายปฏิบัติงานให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน ตามข้อกำหนดงานต่างๆ รวมทั้งกฎระเบียบของบริษัทอื่นๆ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต คุณภาพการผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขและการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดซ้ำ รวมทั้งทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหน้างาน การจัดการ และการผลิตอย่างมีระบบ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเช่น 5ส. งานด้านความปลอดภัย ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2008 กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารคุณภาพและอื่นๆ ในอนาคต
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ นักแปลภาษาอังกฤษ
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อื่นๆ)
เนื้อหางาน แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย, ไทยกับภาษาอังกฤษเช่นการเรียนการสอนการทำงาน, คู่มือการใช้งานหรือสาขาการผลิตประสานงานกับหน้าที่อื่น ๆ กับต่างชาติและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรภาคสนาม
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(ยานยนต์)
เนื้อหางาน
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการโรงงาน
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน การกำกับดูแลโดยตรงของการผลิต / คลังสินค้า / R & D / QC / ทรัพยากรบุคคลและบริหาร / หน่วยงานการปรับปรุงกระบวนการ การจัดซื้อและการบริการลูกค้า ติดตามและสื่อสารการวัดการผลิตและปรับการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิต มีความรู้และทักษะกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต ผลการขับเคลื่อนด้วยความสามารถในการตั้งค่าและตอบสนองเป้าหมายกิจกรรมและกำหนดเวลา การมีปฏิสัมพันธ์กับการขายและการวิจัยในการจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่การปรับปรุงกระบวนการผลิตและปัญหาการผลิต
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Director
เงินเดือน 70,000 - 120,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Lawyer Manager
เงินเดือน 45,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Accounting Manager/Director
เงินเดือน 45,000 - 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Ast. Accounting Mgr. (GL)
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่
QA Asst. Manager
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่