ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Accounting and Finance Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile) 
เนื้อหางาน Handle month end closing of Financial Statement in assigned Business Unit. Review the accuracy of financial statement of other business units. Responsible to do consolidation of Finance Statement as groups' requirement and statutory requirement. Review transferred price of transaction for inter-company. Maximize benefit on cash position. Review internal control according to assignment.
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ควบคุมด้านการขายและการตลาด
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน รับผิดชอบธุรกิจของบริษัทในตลาดภายในประเทศ / เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด / วางแผน,พัฒนา และดำเนินกลยุทธการขายและกลยุทธการตลาด ทั้งในระยะยสั้นและระยะยาว / ตั้งเป้าหมายทางยอดขายให้กับทีมงานขาย / ก่อตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกับลูกค้า,ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนใหม่ / รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบัน / ดำเนินการตามความต้องการหรือการพัฒนาโครงการใหม่ๆของลูกค้า / ดำเนินการต่อปัญหาและข้อตำหนิจากลูกค้า / เน้นย้ำความพึงพอใจจากลูกค้า / รับผิดชอบการเตรียมการเสนอราคา / สร้างและส่งรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน / รองรับกิจกรรมต่างๆตามแผนการดำเนินกิจกรรม
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ วิศวกรโยธา
แวดวงธุรกิจ BPO & คอลเซ็นเตอร์
เนื้อหางาน ดูแลโดยภาพรวมเกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้าง,แผนงานโครงการและการเตรียมไซต์งาน/แก้ไขปัญหาในการก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพตามที่เป้าหมายไว้/ประมาณการด้านการเงินของโครงการ/รับผิดชอบด้านการแก้ไขแบบร่างโครงการตามคำสั่งของลูกค้า/สามารถประมาณการเกี่ยวกับใบแสดงรายการและราคาวัสดุ (BOQ) และสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงในใบเสนอราคาได้/รายงานและอัพเดตความคืบหน้าของโครงการเป็นรายวัน
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์&พรีซิชั่น)
เนื้อหางาน ประสานงานระหว่างพนักงานชาวไทยและชาวญี่ปุ่น,แปลเอกสารการประชุม,แปลเอกสารทางธุรกิจ,ล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทยในระหว่างการประชุม,สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ วิศวกรการผลิต
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เครื่องจักรกล)
เนื้อหางาน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในสายการผลิต/ศึกษาและออกแบบเวลามาตรฐานของกระบวนการผลิต/ปรับปรุงการผลิต/ทบทวนมาตรฐานของชาร์ตกาทำงาน,การไหลของงาน และแผนการควบคุม/ทบทวนแผนผังโรงงานและกระบวนการไหลของวัตถุดิบเพื่อให้เกิดระบบที่ประหยัดที่สุดได้สำเร็จ,สนับสนุนระบบคุณภาพ (ISO/TS 16949) , ควบคุมและรักษา PP master ในระบบ SAP / แนะนำการวัดผลเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต,อุปกรณ์,ประสิทธิภาพ และคุณภาพผลผลิต
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านการตลาด
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน วางกลยุทธเครื่องมือและช่องทางสื่อสารด้านการตลาดกับกลุ่มลูกค้าด้านอสังหาริมทรัพย์/วางแผนและบริหารจัดการการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย/วางกลยุทธการวิเคราะห์การตลาดเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในระยะสั้นและระยะยาว และความพึงพอใจของลูกค้า/บริหารจัดการการสื่อสารด้านการตลาดทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกองค์กร/จัดทำงบประมาณ , ควบคุม และวัดประสิทธิผลของเครื่องมือสื่อสารด้านการตลาดทั้งหมด
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ วิศวกรระบบ
แวดวงธุรกิจ ไอที&ซอฟท์แวร์
เนื้อหางาน วิเคราะห์ระบบบนพื้ยฐานความต้องการของลูกค้า,ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบ,ใช้งาน VB6 , VB.net หรือภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องอ่านบาร์โค้ด,ให้บริการสนับสนุนกับลูกค้า
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  
เงินเดือน 40,000 – 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านคลังสินค้าและด้านการขนส่ง
แวดวงธุรกิจ การขนส่ง,โลจิสติกส์&คลังสินค้า
เนื้อหางาน รับผิดชอบด้านการจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการส่งสินค้า ควบคุมค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า รักษาผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ควบคุมของการเกิดอุบัติเหตุ
สถานที่ตั้ง สมุทรปราการ  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร