ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสินเชื่อและพัฒนาตลาด
แวดวงธุรกิจ Car Company
เนื้อหางาน • พัฒนาธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายการปล่อยสินเชื่อ • ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมต่อลูกค้า • ออกพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และนำเสนอสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ • รวบรวมข้อมูลและเอกสารของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและเขียนรายงานขออนุมัติตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ • ติดตามดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ • ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 80,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการอาวุโสฝายตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
แวดวงธุรกิจ การผลิต (ไฟฟ้า)
เนื้อหางาน - รักษามาตรฐาน ISO ระบบคุณภาพและตรวจสอบรถไฟปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพ - รักษาการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพมีระบบการตรวจสอบการสนับสนุนในระบบคุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คคุณภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย ประสานงานและจัดระเบียบการจัดกิจกรรมแผนก
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 50,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
แวดวงธุรกิจ การผลิต (ไฟฟ้า)
เนื้อหางาน - จัดการตารางเวลาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีโรงงานแม่ (โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น) - จัดการ (แผนไม่ให้ตรวจสอบการดำเนินการ) ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการลงทุน PE แผนก - ตรวจสอบ / อนุมัติสำหรับเอกสารสำนักงานและเทคนิค - บริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 50,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
แวดวงธุรกิจ การผลิต (ไฟฟ้า)
เนื้อหางาน จัดการและการควบคุมในการจัดซื้อและตรวจสอบการจัดซื้อการสนับสนุนทีมงานวิศวกรรมของมาตรฐาน
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 45,000 (THB)
อาชีพ วิศวกรการขาย
แวดวงธุรกิจ การผลิต (เครื่องจักร)
เนื้อหางาน - ส่งเสริมและขายเต็มรูปแบบและบริการของ DMG และ MORI SEIKI ผลิตภัณฑ์ซัพพลาย - ใช้ตะกั่วที่ใช้งานในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่จากสนามผ่านการจัดส่ง - ส่งงบประมาณรายได้การขายและส่วนแบ่งผลกำไร - จัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทุกขั้นตอนของวงจรการขาย - ร่วมมือกับโรงงานของเราอย่างใกล้ชิด สร้างยอดขายภายในและหน่วยงานที่ให้บริการ - สังเกตการพัฒนาตลาดและแนวโน้มการตลาดอย่างต่อเนื่อง - ปัจจุบันบริษัทจัดนิทรรศการ - มีความรับผิดชอบในการติดตามและรายงานข้อมูลของลูกค้าที่คาดการณ์
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น
แวดวงธุรกิจ การผลิต (ไฟฟ้า)
เนื้อหางาน ล่ามในการบริหารงานหรือสายการผลิต
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ ล่าม
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน เอกสารการแปล อังกฤษญี่ปุ่นไทย สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ ล่ามเกี่ยวข้องกับการฟังความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นแล้วทำซ้ำ คำถามและกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แปลการประชุมและรายงาน
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ ล่าม
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน แปลและตีความในโรงงานและในที่ประชุมหรือการนัดหมายต่างๆ, แปลไทยเป็นญี่ปุ่น, สถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนครราชสีมา, สัญชาติไทย, เพศหญิง ทำงานเพียงวันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์เดือนละครั้ง) อาจจะต้องมีการทำงานล่วงเวลา และได้รับการจ่ายค่าล่วงเวลาบางครั้ง งานนี้เป็นงานชั่วคราวในช่วง 6 เดือนและพนักงานสามารถต่ออายุสัญญาได้ แต่ต้องขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับผลงาน สำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นล่ามเงินเดือนจาก 30,000 ถึง 35,000 สำหรับคนที่มีประสบการณ์การศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเงินเดือน จาก 28,000 ถึง 33,000 สำหรับคนธรรมดา, เงินเดือนจาก 25,000 - 28,000
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการแผนกควบคุมคลังสินค้า
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของคลังสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อนำเสนอในการบริหาร วิเคราะห์สถานการณ์ที่มีอยู่และติดตามสำหรับกลยุทธ์การเตรียมที่จะเสนอให้ยก PE ที่การดำเนินงานคลังสินค้า
สถานที่ตั้ง อยุธยา  
เงินเดือน
อาชีพ ธุรกิจวิทยาศาสตร์สมทบ
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน กิจการทางวิทยาศาสตร์สมทบจะระบุประเมินและเสนอความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการของบริษัท และกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา วัคซีนตั้งอยู่ที่ Hi-Tech นิคมอุตสาหกรรมอยุธยากับการประชุมบ่อยครั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง อยุธยา  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร