ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ บริการทางเทคนิค
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(เคมีภัณฑ์&วัสดุภัณฑ์)
เนื้อหางาน ให้การสนับสนุนทางเทคนิคให้กับลูกค้า ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมงานด้านเทคนิคและการขาย ดำเนินการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 38,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ Brand Manager
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Foods & Medical)
เนื้อหางาน To build brand equity and deliver business objective. Strong of time management, budget control, communicate and negotiable skill. Generate new ideas and implement right tactics for brand growth. Lead an analysis for market & competitive Landscape understanding. Proactively lead agreed projects in accordance with project's success criteria. Identify & develop innovative business-building marketing plan, get management alignment, implement, and monitor in-market results. Lead multi-functional team, Advertising Agency, suppliers to implement the plan and marketing activities.
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 40,000 - 45,000 (THB)
อาชีพ Process Engineer
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Chemical & Material)
เนื้อหางาน Communicate with peers to effectively execute the manufacturing processes. Plan and organize day to day work while identify and take corrective actions on key areas for improvement. Initiate and decide to drive and complete task in timely manner. Stabilize and resilience with confident and self assurance. Open-minded, flexible and adaptable to situation and practices. Establish good relationship with peers and customers.
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 42,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการสาขาพัทยา
แวดวงธุรกิจ อื่นๆ
เนื้อหางาน บริหารจัดการและวางแผนการดำเนินงานของสาขา/ควบคุมและปรับปรุงระบบการดำเนินการของสาขา/ดำเนินการบริหารและควบคุมต้นทุน/บริหารจัดการงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการบริการเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ AUTOMOTIVE ENGINEER – JAPANESE SPEAKING
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile)
เนื้อหางาน The Automotive Engineer - Japanese Speaking will report to the Japanese management and will be accountable for the following key tasks: Managing the production process based on client orders. Controlling production input - output to achieve the targets relating to yield, cycle time, productivity, quality, delivery and cost. Controlling operators to follow company rules and maintain a high attendance rate and good discipline and attitude. Being responsible for Thai and Japanese national clients.
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ R & D ENGINEER
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Chemical & Material)
เนื้อหางาน Taking responsibility for designing, developing and testing a wide variety of packaging used for the protection and handling of our clients’ products. Determining packaging specifications according to the nature of the product, cost limitations and the type of protection required with consideration for the need for resistance to such external variables as moisture, temperature variations, light, heat, rough handling, and tampering. Coordinating QC testing with the internal QC lab; developing sampling plans with customers. Effectively communicating internally and externally with customers, suppliers and vendors to determine project requirements, coordinate project activities, and provide direction.
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 45,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านวิจัยและพัฒนา อาวุโส
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อาหาร&เวชภัณฑ์)
เนื้อหางาน พัฒนา NPD จากการศึกษาความเป็นไปได้,รุ่นทดลองและกระบวน,การศึกษาความสเถียร,การผลิตเชิงพาณิชย์ และ หลังการปล่อยโครงการตามแผนที่วางไว้ / วางแผนและจัดการการคิดคำนวณผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทางเทคนิค / วัดผลและคัดเลือกวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ร่วมกับผู้ผลิตร่วมตามที่ได้รับมอบหมาย / จัดการด้านเทคนิกของ NPD ทั้งการพัฒนาทางเทคนิก และปรับปรุงโครงการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า / รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ / จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และดำเนินการยื่นของการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด / รักษาและควบคุมเอกสารข้อบังคับต่างๆ
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 35,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ Admin/Office Manager
แวดวงธุรกิจ Trading 
เนื้อหางาน Perform at Pattaya branch. Responsible for invoicing. Booking stock in and out. Monitor and supervise inventory Control. Theft prevention. Responsible for basic book-keeping. Prepare weekly reporting to Directors. In time they might open up a small retail outlet adjacent to the offices.
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ควบคุมการผลิตสารเคมี
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(ยานยนต์)
เนื้อหางาน จัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด,ตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตและขั้นตอนการวางแผนการผลิต,ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงผู้ผลิตสารเคมี,ควบคุมการใช้วัสดุและควบคุมคุณภาพ / วางแผนและจัดการการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งเครื่องจักร,กำลังคนและวัตถุดิบให้สมบูรณ์ / ตั้งเป้าหมายการผลิตรายวัน,รายสัปดาห์ และติดตามตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและกำหนดเวลาส่ง / วางแผนและบริหารระบบการประกันคุณภาพโดยการควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบ,กระการผลิต,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และเครื่องมือวัด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนด / ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
แวดวงธุรกิจ พลังงาน,น้ำมัน,แก๊ส&น้ำ
เนื้อหางาน บทบาทหลักคือ การวางแผนและกลยุทธด้านการสื่อสาร,พัฒนา และดำเนินการเพื่อส่งข้อความ และข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ชฟัง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดได้ / พัฒนา,จัดทำ และบริหารนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนให้กับบริษัท และแผนกต่างๆ / ช่วยเหลือในการพัฒนาความคิดริเริ่มด้าน CSR และ ความพยามในการสื่อสารทั้งหมดโดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง / ช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาสื่อ , สร้างความสัมพันธ์และดำเนินการในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การปล่อยสื่อ,การจัดการและดำเนินการบรรยายสรุป,นำเสนอบทความให้สื่อเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำ โดยประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนโฆษณา และแผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อการควบคุมการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน / ดูแลการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักโดยภาพรวม,การบริการสังคม และกิจการด้านอื่นๆ / กำหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารด้านประชาสัมพันธ์
สถานที่ตั้ง ชลบุรี  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Director
เงินเดือน 70,000 - 120,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Lawyer Manager
เงินเดือน 45,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Accounting Manager/Director
เงินเดือน 45,000 - 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Ast. Accounting Mgr. (GL)
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่
QA Asst. Manager
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่