ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (THB)
อาชีพ Bank sales Senior officer (or Assistant Manager)
แวดวงธุรกิจ Banking,Finance,Securities & Insurance
เนื้อหางาน -Execute sales activities in order to accomplish business objectives -Coordinate with Marketing team and summarize the JCB promotions and services -Visit JCB card issuing partner’s branch, not only in Bangkok but also in upcountry (sometimes other countries), and explain JCB promotions and services to make bank sales staff well know the JCB advantage -Visit financial and/or travel event (Money Expo, TITF) and make briefing/short explanation of JCB promotions and services to bank sales staff -Make reports and propose concrete feedback from bank sales staff for expanding business -Explain the card benefit to potential cardholders, directly, to let them apply JCB cards, together with bank staff -Co-work with other bank sales team to expand media (introduction about JCB promotions and services) through communicating with bank staff
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 24,000 ~40,000 TH (THB)
อาชีพ Support Engineer
แวดวงธุรกิจ IT & Telecommunications & Software
เนื้อหางาน • Take role as a team leader of Microsoft Exchange Support Team • Perform Infrastructure management for Microsoft Exchange 2013 • Broad knowledge of Microsoft products and technologies • Solve problem, apply change configuration follow customer request • Track/record information into case manage system • Perform root cause analysis of critical outage and incidents, engineer performance solutions, coordinate implementation • Update/create/maintain manual operation document • Create and submit report document to customer ** Working time: Shift (Morning shift: 7.00-16.00, Afternoon shift: 11.00-21.00)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 35,000~50,000TH (THB)
อาชีพ (Junior) Accounting Manager
แวดวงธุรกิจ Consulting
เนื้อหางาน -Accounting and tax filing work for our valued clients. -Supporting & Reporting to Thai Accounting Manager & Japanese Managing Director -Managing operation of Accounting & Tax Return • Assist to Thai Accounting Manager and train Junior Accountants -Review the accounting and taxation work prepared by accountants
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน ~ 38,000TH (THB)
อาชีพ Asst. Accounting Manager
แวดวงธุรกิจ Industry Overall
เนื้อหางาน - Prepares asset, liability, and capital account entries - Documents financial transactions - Prepares payments by verifying documentation, and requesting disbursements. - Support team and help monthly and annual closing - Prepares financial reports - Coordinate with others to handle about taxation จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน จัดทำรายงานภาษี เช่นรายงานภาษีซื้อ-ขาย(ภพ.30) รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกเดือน จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือน Bank Reconcile ปฏิบัติงานตามนโยบายและระบบบริหารจัดการ (Management System) ตามขอบเขตของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน ~ 30,000TH (THB)
อาชีพ Senior Accountant
แวดวงธุรกิจ Overall
เนื้อหางาน - Prepares asset, liability, and capital account entries - Documents financial transactions - Prepares payments by verifying documentation, and requesting disbursements. - Support team and help monthly and annual closing - Prepares financial reports - Coordinate with others to handle about taxation จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน จัดทำรายงานภาษี เช่นรายงานภาษีซื้อ-ขาย(ภพ.30) รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกเดือน จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือน Bank Reconcile ปฏิบัติงานตามนโยบายและระบบบริหารจัดการ (Management System) ตามขอบเขตของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (THB)
อาชีพ Programmer
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile)
เนื้อหางาน - To analyze and solve problem about software, network system. - Design and check IT security status. - Develop and support program for other department. main task is only create new program.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 45,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Sea - Import Manager
แวดวงธุรกิจ Transportation,Logistics & Warehouse
เนื้อหางาน • Contact and cooperate with customer in order to prepare all related document for import shipment • Contact and cooperate with overseas agent for shipment arrangement. • Support and give direction of Business Strategy , Sales and Marketing , Etc. • Financial billing process, issue invoice, credit note, cost control. • Monitoring shipment, milestone status and KPI compliance. • Complete job file to generate financial result of the shipment in time line. • Keep good customer relationship and provide the best service to meet customer requirement. • To handle all complaints efficiently and satisfactorily with clear and concise communication. • Provide additional services above and beyond the call of duties • Assist Sales activities such as rates, visits, reports etc. • To be able to deal with overseas offices with clear communication. • To be proactive in resolving issues and problems before they occur. • Supervision the whole operation Matters ● Monitoring problems and issues and promptly reporting to General Manager and Ass.GM. ● Coordinate with government agencies related. ● Can control and motivation with 25 staff in Sea – Import Section well ● Educate all KLL Sea – Import staff in quality Improvement ● Etc..
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 35,000 – 40,000 (THB)
อาชีพ Assistant Accounting and Finance Manager
แวดวงธุรกิจ Transportation,Logistics & Warehouse
เนื้อหางาน • Assist the accounting team to support daily accounting activities and closing. • Update daily cash flow • Verify the evidence and accuracy for the payment process. • Request approve payment process by email • Coordinates with other departments on financial relates matters • Liaise with external auditors, tax agents, bankers, solicitors and other regulatory bodies on company’s audit, tax and legal matters
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Japanese Interpreter
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile)
เนื้อหางาน - Translate the document. - Interpret during the meeting. - Other task as MD assign.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
อาชีพ Japanese Interpreter
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Automobile)
เนื้อหางาน - Translate the document. - Interpret during the meeting. - Other task as MD assign.
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Director
เงินเดือน 70,000 - 120,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Lawyer Manager
เงินเดือน 45,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Accounting Manager/Director
เงินเดือน 45,000 - 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Ast. Accounting Mgr. (GL)
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่
QA Asst. Manager
เงินเดือน 35,000 - 42,000 (THB)
สถานที่