ค้นหางาน

ค้นหางาน

เงื่อนไขการค้นหา
คีย์เวิร์ด Job ID
อาชีพ
สถานที่
ผลการค้นหา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แวดวงธุรกิจ BPO & คอลเซ็นเตอร์
เนื้อหางาน ประชุมร่วมกับลูกค้า เพื่อร่วมกันกำหนดข้อกำหนด และสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการซัพพลายเชน (การจัดการการสั่งซื้อ,การออกใบแจ้งหนี้และโลจิสติกส์) เป็นไปอย่างราบรื่น รับผิดชอบการทำหน้าที่ด้านสต็อกสินค้าและโลจิสติกส์ทุกประการ โดยคำนึงถึงทุกเรื่องในการบริหารจัดการซัพพลายเชน ตั้งแต่การวางแผน ,การสั่งซื้อจากภายใน/ภายนอกบริษัท และ การนำเข้าส่งออก จัดให้มี เก็บรักษา และควบคุม ระบบ SAP สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ประสานกับผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศตามข้อกำหนดของลูกค้า จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ ผลักดันการพัฒนาทั้งในด้านสินค้า และการให้บริการด้านซัพพลายเชน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผุ้จัดการด้านการควบคุมคุณภาพ (เวชภัณฑ์)
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Chemical & Material)
เนื้อหางาน ควบคุมดูแลการทำงานของ QC supervisors และ QC staff ทำงานร่วมกับ QA ทีม อย่างใกล้ชิดในกระบวนการควบคุมคุณภาพ,อัพเดตเอกสารและจัดการเรื่อง ISO9001 และ GSDP ประสานงานและให้การสนับสนุนการตรวจสอบจากภายนอก (2 ครั้ง ต่อสัปดาห์) ควบคุมกระบวนการฝึกอบรมส่วน GSDP, GMP, GDP และนโยบายคุณภาพ กับพนักงานใหม่ทุกคน รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนปล่อยสินค้าออกจากคลังสินค้า
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท  
เงินเดือน 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญการประกันคุณภาพ
แวดวงธุรกิจ ภาคการผลิต(อาหาร&เวชภัณฑ์)
เนื้อหางาน พัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานภายในประเทศ (SOPs) ควบคุมการตรวจสอบร่วมกับทีมตรวจสอบ และแผนกสนับสนุนในการเตรียมการตรวจสอบ ช่วยเหลือการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประจำปี บริหารจัดการการรีแพคเกจของพ่อค้าคนกลาง และการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท ดูแลเรื่องการคอมเพลนของลูกค้าและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร สีลม  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล
แวดวงธุรกิจ ไอที&ซอฟท์แวร์
เนื้อหางาน รับผิดชอบการวิจัย การเขียนและแก้ไขเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และ e-campaign วิจัยและเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องการตลาดดิจิตอล วางแผนและดำเนินการแคมเปญโฆษณาออนไลน์ ตรวจสอบและติดตามการวิเคราะห์เว็บสื่อและสังคม รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมดิจิตอล สนับสนุนการขายและทีมการตลาดได้ตามที่ร้องขอ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร บางกะปิ  
เงินเดือน 40,000 – 50,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ ด้าน QC เป็นผู้ประสานงานด้านการขายหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ผลิตญี่ปุ่น
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร รัชดาฯ  
เงินเดือน 40,000 – 45,000 บาท (THB)
อาชีพ วิศวกรโครงการ
แวดวงธุรกิจ การก่อสร้าง&วิศวกรรมโยธา
เนื้อหางาน รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการโครงการ รับผิดชอบต่อการประสานงานกับ EPC และลูกค้าเพื่อจัดการการดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น รับผิดชอบในด้านการวาดภาพและการควบคุมเอกสารรายงานความคืบหน้า และการควบคุมคุณภาพโครงการ ประสานงานในด้านการจัดซื้อวัสดุของโครงการ ข้อเสนอ และเอกสารอื่นๆ
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร พระราม 3  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ นักวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด
แวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เนื้อหางาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทำวิจัยสภาวะตลาดตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการแข่งขันทางการตลาด ดำเนินการด้วยความรอบคอบบนพื้นฐานของพฤติกรรมการซื้อสินค้า และความต้องการของผู้บริโภค เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม ด้านการโฆษณา การตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการเก็บรวบรวมและการบำรุงรักษาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเช่นราคาตลาดที่ ราคาการทำธุรกรรม ขนาดของหน่วยและกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ศึกษาและนำเสนอกลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท สามารรถแข่งขันในตลาดได้มากที่สุด จัดการและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร นานา  
เงินเดือน 40,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการด้านการตลาดฝึกหัด
แวดวงธุรกิจ การค้าขาย
เนื้อหางาน ในฐานะผู้จัดการฝึกหัด คุณจะได้รับการฝึกอบรมเชิงโครงสร้าง และได้รับการสนับสนุนในการส่งมอบผลที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการทำงาน โปรแกรมการฝึกอบรมถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในบทบาทในการบริหารให้กับบริษัท และสามารถดำเนินงานองค์กรของคุณได้ในที่สุด คุณยังจะได้รับการนำเสนอความโอกาสอันหลากหลายที่จะได้รับความรู้และการเปิดมุมมองทางธุรกิจในหลายๆ แอเรียนได้แก่: ขั้นตอนที่ 1: ด้านการขายการบริการลูกค้าและการตลาด ขั้นตอนที่ 2: ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการคน เฟสที่ 3: การจัดการลูกค้า และการดำเนินงานของสำนักงาน
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร รัชดาฯ  
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (THB)
อาชีพ เจ้าหน้าที่ควบคุมทางธุรกิจ
แวดวงธุรกิจ การขนส่ง,โลจิสติกส์&คลังสินค้า
เนื้อหางาน บริหารจัดการการทำงานด้านบัญชี การเงิน ธุรการ และ ปฏิบัติเพื่อเติมเต็มข้อกำหนดทางกฎหมายภายในประเทศ และข้อกำหนดของบริษัท ให้การสนับสนุนผู้จัดการภายในประเทศ และบริหารจัดการด้านอื่นๆ ผ่านรายงานการดำเนินการ และรายงานการพัฒนา เพื่อเป้าประสงค์ในการควบคุมต้นทุน และวิเคราะห์การทำกำไร จัดหารายงานด้านการเงินและการบัญชีรายเดือน และราย 15 วัน สำหรับ คณะบริหารต่างประเทศ บริหารจัดการและควบคุม การหมุนเวียนเงินสด,ควบคุมเครดิต,ดันนิ่ง,จำกัดเครดิต,จัดทำงบประมาณ และคาดการณ์งบประมาณ บริหารจัดการการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ การสรรหาว่าจ้าง,บัญชีเงินเดือน ประกันสังคม ปฏิบัติงานเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากในท้องถิ่นหรือจากกลุ่ม
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร พระราม 2  
เงินเดือน 60,000 บาท (THB)
อาชีพ ผู้จัดการ สาขา
แวดวงธุรกิจ ภาคบริการ(โรงแรม,การท่องเที่ยว,ความงาม)
เนื้อหางาน บริหารจัดการสาขา และสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิและผลิตภาพของสาขา ตรวจสอบรายรับ รายจ่ายของสาขาและการควบคุมค่าใช้จ่าย ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และผลิตภาพ สร้างความมั่นใจว่ากระบวนการทำงานสอดตล้องกับข้อตกลงข้อตกลงของระดับการบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานประจำวันภายในบริษัท ประสานงานกับหน่วยสนับสนุน (ธุรการ,ทรัพย์ยากรบุคคล,บัญชี ด้านความปลอดภัย ฯลฯ) สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสาขา รับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งหมดของสาขา (ทั้งด้านกายภาพ และ ด้านข้อมูล)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร เพลินจิต  

ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales Representative
เงินเดือน TH 13,500 per month (asic) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative
เงินเดือน 20 - 30K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Manager
เงินเดือน 100 - 150K (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin Japanese Customer Support
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Admin FA Center (Japanese Speaking)
เงินเดือน Up to 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร