ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด

พนักงานขาย

หางาน พนักงานขาย กรุงเทพมหานคร
หางาน พนักงานขาย นนทบุรี
หางาน พนักงานขาย อยุธยา
หางาน พนักงานขาย สมุทรปราการ
หางาน พนักงานขาย เชียงใหม่
หางาน พนักงานขาย ชลบุรี
หางาน พนักงานขาย ภูเก็ต

ฝ่ายบริหารระดับสูง

หางาน ฝ่ายบริหารระดับสูง กรุงเทพมหานคร
หางาน ฝ่ายบริหารระดับสูง นนทบุรี
หางาน ฝ่ายบริหารระดับสูง อยุธยา
หางาน ฝ่ายบริหารระดับสูง สมุทรปราการ
หางาน ฝ่ายบริหารระดับสูง เชียงใหม่
หางาน ฝ่ายบริหารระดับสูง ชลบุรี
หางาน ฝ่ายบริหารระดับสูง ภูเก็ต

ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด

หางาน ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด กรุงเทพมหานคร
หางาน ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด นนทบุรี
หางาน ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด อยุธยา
หางาน ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด สมุทรปราการ
หางาน ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด เชียงใหม่
หางาน ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด ชลบุรี
หางาน ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด ภูเก็ต

ฝ่ายการจัดการสำนักงาน

หางาน ฝ่ายการจัดการสำนักงาน กรุงเทพมหานคร
หางาน ฝ่ายการจัดการสำนักงาน นนทบุรี
หางาน ฝ่ายการจัดการสำนักงาน อยุธยา
หางาน ฝ่ายการจัดการสำนักงาน สมุทรปราการ
หางาน ฝ่ายการจัดการสำนักงาน เชียงใหม่
หางาน ฝ่ายการจัดการสำนักงาน ชลบุรี
หางาน ฝ่ายการจัดการสำนักงาน ภูเก็ต

ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW)

หางาน ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW) กรุงเทพมหานคร
หางาน ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW) นนทบุรี
หางาน ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW) อยุธยา
หางาน ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW) สมุทรปราการ
หางาน ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW) เชียงใหม่
หางาน ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW) ชลบุรี
หางาน ช่างเทคนิค (ซอฟต์แวร์/NW) ภูเก็ต

ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ

หางาน ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ กรุงเทพมหานคร
หางาน ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ นนทบุรี
หางาน ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ อยุธยา
หางาน ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ สมุทรปราการ
หางาน ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ เชียงใหม่
หางาน ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ ชลบุรี
หางาน ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ ภูเก็ต

ครีเอทีฟ

หางาน ครีเอทีฟ กรุงเทพมหานคร
หางาน ครีเอทีฟ นนทบุรี
หางาน ครีเอทีฟ อยุธยา
หางาน ครีเอทีฟ สมุทรปราการ
หางาน ครีเอทีฟ เชียงใหม่
หางาน ครีเอทีฟ ชลบุรี
หางาน ครีเอทีฟ ภูเก็ต

บริการ

หางาน บริการ กรุงเทพมหานคร
หางาน บริการ นนทบุรี
หางาน บริการ อยุธยา
หางาน บริการ สมุทรปราการ
หางาน บริการ เชียงใหม่
หางาน บริการ ชลบุรี
หางาน บริการ ภูเก็ต
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Java Developer
เงินเดือน 20,000~45,000 (THB)
สถานที่ นนทบุรี
sales
เงินเดือน 25,000~40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Deputy Director
เงินเดือน ~150,000 (THB)
สถานที่ สมุทรปราการ
Senior General Affair Officer
เงินเดือน 25,000~40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales (Welding wire product)
เงินเดือน ~30,000TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร