ประชาสัมพันธ์ โครงการ Japan Internship 2018


Your chance to find a new career in Japan!


By doing internships in Japan, young people form developing countries can study overseas business strategies at Japanese company headquarters and acquire the skills and expertise form Japanese companies, trained as global leaders capable of working in japan, in their home countries, and in the wider world in the future.Japan Internship 2018 โครงการที่จะมอบโอกาสให้คุณได้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 เดือน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ทั้งนี้ มีการสนับสนุนค่าตั๋วเดินทาง ค่าที่พัก และค่าครองชีพ 4,000 เยนต่อวันตลอดระยะเวลาการฝึกงาน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดสัญชาติ
- มีอายุระหว่าง 20-40 ปี
- ใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้
- สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกได้)
A : 2 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2561
B: 10 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2561
C: 18 กันยายน - 7 ธันวาคม 2561
D: 25 กันยายน - 13 ธันวาคม 2561
E: 1 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2561
F: 8 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2561


ขั้นตอนการสมัคร
1. สำหรับท่านที่สนใจโครงการสามารถลงทะเบียน Pre-entry ได้ตามlinkด้านล่าง
2. รอการติดต่กลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล
3. ลงทะเบียน Full Registration
4. ถ้าท่านได้รับการคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อทำการสัมภาษณ์

ระยะเวลาในการรับสมัคร: สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561
ประกาศผล: ประมาณกลางเดือนสิงหา

สถานที่ฝึกงาน
บริษัทเอกชน โรงงาน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศญี่ปุ่น
*บริษัทโฮสต์ถูกกำหนดหลังจากจับคู่โดยโปรแกรมของบริษัท และอนุมัติโดยคณะกรรมการคัดกรอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Panunun Cardini 02-108-1250
Ratinee Wongtaveesuklert 02-108-1250
E-mail : jpintern@pasona.co.th

พลาดไม่ได้ งานสัมมนาโครงการ Japan Internship!!
โครงการที่จะมอบโอกาสให้คุณได้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 เดือนฟรี โดยรัฐบาลญี่ปุ่น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาการฝึกงาน
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งสำหรับงานสัมมนาในวันและเวลาดังต่อไปนี้
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00-15:00 น.
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00-12:00 น.
สถานที่ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8 ติด BTS ช่องนนทรี
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งงานสัมมนาได้ที่