งาน Technical Sales Executive - ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล

Job description

งาน Technical Sales Executive - ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล 25,000 - 30,000 (THB)
Occupation งาน Technical Sales Executive - ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล
Business การค้าขาย
Job detail จัดทำการขายและบัญชีที่เกี่ยวกับกำไร การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Salary 25,000 - 30,000 (THB)
Location Bangkok Siam  

Required work experience ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี 3ปีมีประสบการณ์ในการขาย การดูแล มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานเป็นทีมได้  
Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search

Recommended Job Openings

Junior Java Developer
Salary 23,000 - 35,000 (THB)
Location Bangkok
System Analysis / Business Analyst
Salary 30,000 - 50,000 (THB)
Location Bangkok
Digital Marketing Manager / Digital Online Manager
Salary 75,000 (THB)
Location Bangkok
Japanese Coordinator for Buying
Salary 30,000 ~45,000TH (THB)
Location Bangkok
Sales staff
Salary 25,000~28,000 TH (THB)
Location Bangkok