การเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

2020/12/16
Category:Business

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

โลกศตวรรษที่ 21 เรียกได้ว่าเป็นยุคที่เต็มไปด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลง (Disruption)  มีสิ่งใหม่ เกิดขึ้นมากมาย และรวดเร็วจนพวกเราไม่ทันตั้งตัวและไม่ทันปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือดิจิทัล องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาของเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดอาชีพที่ไม่เคยมีมาก่อนและการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพหรือที่เรียกว่า Career disruption สิ่งที่เคยมั่นใจหรือก็อาจเริ่มสั่นคลอน สิ่งที่เคยคิดว่าทันสมัย ก็มีสิ่งที่ทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่ ทำให้คนทำงานอย่างพวกเราทุกคนต้องปรับปรุงตัวเอง พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ อยู่ตลอดเวลา เพราะการทำงานในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้แค่เพียงทักษะเดียวได้แล้ว หลายต่อหลายอาชีพหันมาพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อให้เท่าทันและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ควรที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ที่สูงสุด


องค์กรควรทำอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง

ผลจากงานวิจัย Beyond reskilling จาก  Deloitte insight  แสดงให้เห็นว่า 74% ขององค์กรเห็นว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า มีเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่คิดว่าตนนั้นพร้อมสำหรับเทรนด์ใหม่ และจากผลสำรวจ 2020 Global Human Capital Trends กว่า 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามากกว่าครึ่งของพนักงานต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ สำหรับในสามปีข้างหน้าของการทำงาน เพราะประสิทธิภาพของการทำงานและผลลัพธ์ในปัจจุบันล้วนขึ้นอยู่กับทักษะและนวัตกรรมใหม่ ใครที่เรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวได้เร็ว ก็จะยิ่งเป็นการได้เปรียบคนอื่น ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ ถือเป็นสิ่งที่องค์กรและบุคลากรต้องทำเพื่อสามารถก้าวทันในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 


ตัวเลือกน่าสนใจสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เผชิญกับอุปสรรคในการหาผู้มีความสามารถและจำเป็นต้องเฟ้นหาแคนดิเดตที่มีศักยภาพสูงเข้าทำงาน การสนับสนุนในพนักงานภายในบริษัทเรียนรู้ทักษะใหม่  (Reskilling) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับฝ่าย HR ที่จะสร้างผู้มีความสามารถให้เหมาะกับตำแหน่งงาน โดยการให้บุคลากรในองค์กรที่มีอายุงาน และความรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือมีความสามารถอยู่แล้วได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ เพิ่มเติม แทนที่จะรอรับสมัครหรือเฟ้นหาพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร เพราะฝ่ายทรัพยากรบุคคลย่อมทราบอยู่แล้วว่าพนักงานคนใด มีความสามารถหรือถนัดในด้านใด และทางองค์กรนั้นจำเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านใดบ้าง การจัดหาคอร์สฝึกอบรมหรือคอร์สเสริมทักษะใหม่ จึงอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก และถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งขององค์กรที่เรียกว่าทุนมนุษย์นอกจากพนักงานของบริษัทจะมีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้วยเช่นกัน การจัดหาคอร์สฝึกอบรมยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) อีกด้วย


เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันอย่างต่อเนื่อง การเกิดขึ้นของนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ได้เปรียบในการแข่งขันและทำงาน องค์กรที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนานี้จะสร้างความกระตือรือร้นและตื่นต่อการเรียนรู้ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและบุคลากรไปพร้อม กันด้วย


หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรกับ Pasona Thailand สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้