ทำไมองค์กรจึงควรลงทุนกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

2020/12/09
Category:Business

ทรัพยากรมนุษย์อย่างบุคลากรของบริษัทเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของพนักงาน ผลประกอบการใด ของบริษัทจะดีขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของพนักงาน ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นทุนอย่างหนึ่งองค์กรที่เรียกว่าทุนมนุษย์ (human capital) และฝ่ายทรัพยากรบุคคล (human resources management) ก็มีหน้าที่บริหารและจัดการดูแลทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มพูนทุนมนุษย์ขององค์กร ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในองค์กร เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (employee training and development) ที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาให้เป็นดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ในยุคศตวรรษที่ 21  ที่องค์ความรู้ต่าง พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด บุคลากรในองค์กรก็ควรจะมีช่องทางพัฒนาความรู้ความสามารถให้เท่าทันกับโลกอยู่เสมอ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองควรมีหน้าที่สนับสนุนจัดการฝึกอบรมพนักงาน (Training) ในบริษัทอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันต่อสังคมและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ เราอาจไม่เคยได้หันกลับมามองว่าการฝึกอบรมพนักงาน คือ การลงทุนในทุนมนุษย์ดี นี่เอง และถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คุ้มค่าอย่างมากทั้งต่อทางบุคคลกรเองและต่อทางบริษัทด้วย ดังนั้นการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มสมรรถภาพจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ ผลการวิจัยจาก  Middlesex University’s Institute ได้ทำการสำรวจพนักงานกว่า 4,300 คน เกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 74% ของพนักงานรู้สึกว่า เขายังไม่ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถและหวังว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากทางองค์กรหรือมีโอกาสในการพัฒนาตนเองมากกว่าเดิม 9 ใน 10 เห็นว่าการฝึกอบรมเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะได้รับจากทางองค์กร 83% กล่าวว่าตนสามารถเรียนรู้คอร์สฝึกอบรมเพิ่มเติมที่บ้าน และ 72% ยอมที่จะจ่ายเงินสำหรับการฝึกอบรม และผลวิจัยจาก LINKEDIN learning ได้กล่าวว่าพนักงานกว่า 94% อาจจะอยู่ที่บริษัทเดิมมากกว่านี้ หากทางองค์กรลงทุนในการฝึกอบรมของพนักงาน 

ทำไมองค์กรควรลงทุนกับการฝึกอบรมบุคลากร

จากงานวิจัยเดิมของ Middlesex University’s Institute  ได้ทำให้ทราบว่า 44% ของพนักงานเห็นว่าการที่ได้รับฝึกอบรบพนักงานจะทำให้พนักงานรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้น เนื่องจากเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถเพิ่มขึ้นและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และผลการวิจัยจาก Association for Talent Development (ATD) ได้แสดงตัวเลขที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานว่าการลงทุนสำหรับการฝึกอบรบพนักงานที่มีประสิทธิภาพได้สร้างผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึง 218% ต่อบุคลากรหนึ่งคน และองค์กรยังได้ผลประโยชน์อื่น เพิ่มขึ้นจากจากจัดฝึกอบรบพนักงานเพิ่มขึ้น 24%  การฝึกอบรบพนักงานจะทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นและยังเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานตัวบุคคลากรอีกด้วย

จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ชัดแล้วว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์คือกุณแจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตและมีประโยชน์ต่อองค์การมากมายในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ผลผลิตและผลประกอบการโดยรวม นอกจากนี้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลยังสร้างประสบการณ์ชองบุคลากรที่ดีและสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอีกด้วย เหตุผลเพียงแค่นี้ก็สามารถอธิบายได้ว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (employee training and development) เป็นจะการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าในอนาคต 

หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สามารถติดต่อปรึกษา Pasona Thailand หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้