สร้าง Employee Experience ที่ดี เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

2020/11/27
Category:Business

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานก็คือ Employee Experience หรือประสบการณ์ของพนักงาน ขณะทำงานในบริษัท Employee Experience นี้เองมีความสำคัญหลากหลายประการต่อบริษัทอย่างที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง หากองค์กรสามารถทำให้พนักงานมี Employee Experience ดี สิ่งนี้ก็จะเป็นตัวสร้าง Employee Engagement (ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร) ที่แข็งแกร่งได้ 


ผลการวิจัยเกี่ยวกับ Employee Experience ได้กล่าวไว้

จาก The state of the global workplace, a worldwide study of employee engagement and well-being ของ Gallup ที่ทำการสำรวจพนักงานกว่า 47,000 คนใน 120 ประเทศทั่วโลกแสดงให้เห็นว่ามีเพียง 11% หรือ 1 ใน 9 ของแรงงานทั่วโลกรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรที่ตนทำงานและตั้งใจจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จ อีก 62% ของแรงงาน รู้สึกไม่ผูกพันกับองค์กรของตน ไม่คิดว่าตนเองกับองค์กรมีความเกี่ยวข้องกัน จึงทำเพียงงานที่รับได้มอบหมายหรือมากกว่านั้นเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาตำแหน่งของตน อีก 27% รู้สึกไม่เป็นส่วนนึงในองค์กรเลยและไม่ต้องการจะมีส่วนร่วม มององค์กรในแง่ลบและแพร่พลังงานลบต่อเพื่อนร่วมงาน ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นได้ชัดว่า Employee Experience และ Employee Engagement ส่งผลอย่างมากต่อการทำงาน ประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมของพนักงานในองค์กร


ความสำคัญของ Employee Experience กับองค์กร

นอกจาก Employee Experience จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ยังส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ในองค์กรต่อไปหรือไม่ โดยเฉพาะในภายหลังนี้ สถิติการลาออกและย้ายงานเพิ่มสูงมากขึ้น ผลการวิจัยจาก Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) ของ the Bureau of Labor Statistics (BLS) ได้กล่าวว่ามีชาวอเมริกันมากกว่า 3.5 ล้านคนลาออกจากงานทุกเดือน หากเขารู้สึกยังไม่พอใจกับงานปัจจุบันก็ออกไปหาที่ใหม่ที่หลังทำให้มีการ Turnover (หรือเปลี่ยนคนเข้าทำงาน)สูง คนยุคใหม่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกงาน และเลือกองค์กรที่ตนจะทำงานมากกว่าแต่ก่อน ข้อมูลจาก Hays recruiting experts worldwide ได้บอกกับเราว่า 81% ของพนักงานตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งปัจจุบัน หากมีที่ใหม่ให้ข้อเสนอที่ถูกใจหรือดีกว่า และตลาดแรงงานในอนาคตจะมีการลื่นไหลของแรงงานมากขึ้น โดย Peter Miscovich ผู้บริหารจาก JLL Consulting ได้คาดการไว้ว่าในปี 2030 นั้น 80% ของแรงงานจะกลายเป็นฟรีแลนซ์ทั้งหมดอีกด้วย


บทบาทของ Human Resource และการส่งเสริมด้าน Employee Experience

ปรากฏการณ์ที่ได้กล่าวเบื้องต้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ในการสร้าง Employee Experience ที่ดีให้กับบุคลากรในบริษัท สิ่งที่เหนือความคาดหมายคือ การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้ Employee Experience ของพนักงานในบริษัทต่าง ดีขึ้น McKinsey ได้ทำการสำรวจพนักงานกว่า 800 คนในหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับ Employee Experience หลังจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ้น พนักงานที่ทำงาน Remote Working (ทำงานจากที่บ้าน หรือที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ทำงานออฟฟิศปกติ) รู้สึกว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ผูกพันกับองค์กรมากขึ้นและรู้สึกว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การระบาดครั้งใหญ่นี้ทำให้พนักงานเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ Employee Experience ไปอย่างสิ้นเชิง และเปิดโอกาสดีให้องค์กรต่าง สร้าง Employee Experience ที่ดีให้กับพนักงาน 78% ของพนักงานเห็นว่าองค์กรของตนรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้ดี 80%เห็นว่าผู้นำของตนให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และ 77% เห็นว่าตนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนในอนาคต ซึ่งการมาถึงจุดที่พนักงานจะมี Employee Experience ที่ดีได้นั้น กระบวนการต่าง นานา ก็ได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อแนะนำและวางแผนช่วยองค์กรให้สร้าง Employee Experience ที่ดีได้และนำไปสู่ Employee Engagement ได้ในอนาคต


สุดท้ายแล้ว นับได้ว่าองค์กรมากมายได้คว้าวิกฤตนี้เพื่อสร้างโอกาสนี้ในการปรับ Employee Experience ที่ดีขึ้นให้แก่พนักงาน ผ่านการเปลี่ยนแปลงต่าง ยกตัวอย่างเช่น การสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในองค์กร ทั้งทางการงานและการเงิน สร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นำในช่วงวิกฤตผ่านการวางแผนการทำงานและขับเคลื่อนบริษัท นอกจากนี้ความยืดหยุ่นในการทำงานอย่างการ Work from home หรือ Remote working ก็ได้ช่วยส่งเสริม Employee Experience ที่ดีให้กับพนักงานอีกทั้งยังทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น หลังจากช่วงวิกฤตดังกล่าวพนักงานจำนวนมากได้รับ Employee Experience ที่ดี และมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อองค์กรของตนมากกว่าเคย เมื่อพนักงานมี Employee Experience ที่ดีต่อองค์กร ทางองค์กรก็จะสามารถสร้าง Employee Engagement หรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้แล้ว จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ทางองค์กรควรพัฒนาปรับปรุงนโยบายอยู่เสมอเพื่อหาวิธีสร้าง Employee experience ที่น่าประทับใจให้กับพนักงานของตน


สำหรับคำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคล ติดต่อ Pasona Thailand ได้ที่

โทร 02 105 1205

อีเมล์ info@pasona.co.th