ดูแลสุขภาพใจของบุคลากร เพื่อองค์กรที่มั่นคง

2020/11/24
Category:Business

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ถือเป็นฝ่ายที่มีความสำคัญขององค์กรเนื่องจากมีหน้าที่ดูแลทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรขององค์กร ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า  สิ่งหนึ่งที่ฝ่าย HR ต้องหันมาให้ความสนใจอย่างมากในช่วงระหว่างและหลังการระบาดใหญ่ หรือโควิด 19 คือ สภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์กร ทั้งสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต สุขภาพจิตได้กลายเป็นปัญหาที่ท้าทายยากจะจัดการสำหรับทั้งพนักงานละผู้บริหารเลยก็ว่าได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจะเตรียมแพลนสำหรับการดูแลความสุขสมบูรณ์ ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจให้กับบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ


ผลการวิจัย 

Oracle (บริษัทด้านทรัพยากรบุคคล) และ Workplace Intelligence (บริษัทด้านการวิจัย) ที่ได้ทำการสำรวจบุคลากร ผู้จัดการ หัวหน้า และผู้บริหารระดับสูง จาก 11  ประเทศกว่า 12,000 คน กล่าวว่ามากกว่า 78% ของคนทำงานทั่วโลกเห็นว่าปี .. 2020 เป็นปีที่เครียดมากที่สุดตั้งแต่ทำงานมาในชีวิต โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจิตของพนักงาน โดยพนักงานรู้สึกเครียดมากขึ้น ไม่มีหรือขาดสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน บ้างก็หมดแรงบันดาลใจ ซึมเศร้าจากการไม่ได้เข้าสังคมและรู้สึกโดดเดี่ยว และ 85% กล่าวว่าสภาพจิตใจและความเครียดจากการทำงานไม่ได้จบแค่ในสถานที่ทำงานแต่ส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอ มีความสุขน้อยลงเมื่ออยู่บ้าน สร้างปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกจากนี้ 76% ของพนักงานเห็นว่าสุขภาพจิตใจของพนักงานควรถูกให้ความสำคัญมากขึ้นจากทางบริษัท


AI (Artificial Intelligence) ผู้ให้คำปรึกษาที่ดีแก่พนักงาน

การดูแลสุขภาพใจของพนักงานถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ไม่อาจมองข้ามได้ จากผลการวิจัยได้ให้แนวทางกับทางฝ่าย  HR ในการดูแลสุขภาพใจของพนักงาน โดยพนักกว่า 82% เชื่อว่าหุ่นยนต์หรือ AI (Artificial Intelligence) สามารถช่วยสนับสนุนสุขภาพจิตใจของเขาได้ดีกว่ามนุษย์ และ 68% เลือกที่จะปรึกษากับAI มากกว่าเจ้านายของเขาเกี่ยวกับความเครียดในสถานที่ทำงาน


ทำไม AI จึงกลายมาเป็นตัวเลือกในการหาคำปรึกษามากกว่ามนุษย์ผู้คนส่วนมากเห็นว่า AI สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ช่วยจัดการภาระทั่วไป แนะนำทักษะใหม่ ให้เรียนรู้ ลดความเครียด ช่วยเพิ่ม productivity ในการทำงานและช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น เนื่องจากหุ่นยนต์หรือ  AI สามารถให้คำแนะนำได้โดยปราศจากการตัดสินและอคติ ที่อาจมีได้ในมนุษย์ และสามารถให้คำตอบเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ทันทีอีกด้วย


ตัวเลือกในอนาคตของ HR

ปัจจุบันมีเครื่องมือเทคโนโลยีหรือ AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ในการทำงานของเรา ซึ่งยากที่จะปฏิเสธได้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ล้ำหน้ามาก มีหลากหลายเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยฝ่าย HR ในการดุแลสุขภาพจิตใจของบุคลากรในองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตที่จะช่วยสร้างความผ่อนคลายและสมาธิให้แก่พนักงาน โปรแกรมแชทบอท (ซอฟแวร์หุ่นยนต์ที่ทำงานในแอปพลิเคชันแชทต่าง ) ที่คอยช่วยให้คำตอบและคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพยามต้องการ เครื่องมือตรวจเชิงรุกและสังเกตสุขภาพของพนักงาน บริการข้อมูลด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง และจะช่วยให้สุขภาพจิตใจของบุคลากรในองค์กรดีขึ้นและพร้อมเสมอในการทำงาน


อย่างไรก็ตามฝ่าย HR ก็ยังจำเป็นที่ต้องมีส่วนในการเลือกสรรเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับพนักงานขององค์กร เนื่องจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรู้จักและเข้าใจปัจจัยที่จะสามารถเข้ามาช่วยการทำงานของพนักงานองค์กรนั้น ได้ดีกว่าใครอื่น และแม้จะมีเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาช่วยงานแล้วก็ตามฝ่าย HR ก็ควรจะดำรงหน้าที่เป็นหลักที่มั่นคงให้กับพนักงาน เพื่อจะคอยดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจของพนักงานองค์กรต่อไป


Reference: Oracle and Workplace Intelligence. (2020). As Uncertainty Remains, Anxiety and Stress Reach a Tipping Point at Work. Retrieved from https://www.oracle.com/a/ocom/docs/oracle-hcm-ai-at-work.pdf


สำหรับคำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคล ติดต่อ Pasona Thailand ได้ที่

โทร 02 105 1205

อีเมล์ info@pasona.co.th