เทรนด์ดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ HR ควรทำความรู้จัก

2020/11/12
Category:Business

ตลอดปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ต่าง เกิดขึ้นมากมายที่ได้ส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อสังคม วิถีชีวิตและการทำงานของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอย่างโควิด-19 หรือ ภัยธรรมชาติ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเสมอกับสิ่งใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้น สังเกตตัวอย่างได้จากปีนี้ เกือบทุกองค์กรต้องปรับการให้ทำงานให้สามารถ work from home หรือทำงานจากที่บ้านได้ เมื่อไม่สามารถหรือจำเป็นต้องเลี่ยงการเข้าที่ทำงาน การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่และมาอย่างไม่ทันตั้งตัวสำหรับหลายองค์กร ในส่วนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) นั้นก็ต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปอย่างไม่ติดขัด บทความนี้จะนำเสนอเทรนด์ยุคดิจิทัลใหม่ ที่เหมาะสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจะได้อัพเดทให้พร้อมรับมือการเหตุการณ์ต่าง ได้ในอนาคต


Digital Workplace (สถานที่ทำงานแบบดิจิทัล)

สำหรับปี .. 2021 ลักษณะการทำงานในอนาคต (Future of work) อาจต้องพึ่งการใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง กลายเป็นสถานที่ทำงาน (workplace) อีกแห่งหนึ่งของพนักงาน ยิ่งในช่วงเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ในหลายประเทศ เกือบทุกบริษัทในประเทศที่ยังเผชิญกับปัญหานี้อยู่ก็หันไปใช้ระบบ work from home จึงทำให้ฝ่าย HR ต้องรับผิดชอบในการเตรียมบุคลากรและเตรียมระบบต่าง ให้พร้อมกับการทำงานในยุคดิจิทัลมากขึ้น 


Recruitment tools 

โปรแกรมสรรหาและช่วยจ้างงาน ที่จะช่วยฝ่าย HR ในการรับสมัครพนักงานและสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุดเข้าทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ซับซ้อนหรือไม่ก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานของฝ่าย Human Resource เป็นระบบและสะดวกมากขึ้น การทำงานเด่น ที่หลากหลายโปรแกรมสามารถทำได้ (เหล่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของโปรแกรม) มีดังนี้ การช่วยรวบรวมเป็นเปรียบเทียบฐานข้อมูลผู้สมัครงาน การช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ให้เป็นระบบมากขึ้น การช่วยรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง มารวมไว้ในที่เดียว การเชื่อมการรับสมัครงานเข้ากับเว็บไซต์ของบริษัท การช่วยคัดกรองและเปรียบเทียบข้อมูลใบสมัครเพื่อหาแคนดิเดตที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สุด เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งอย่าง ไม่ว่าโปรแกรมจะเน้นด้านได้ก็ยังคงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรสำหรับฝ่าย HR ได้ เมื่อเลือกมาให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร


Video conference 

ในช่วงที่ผ่านมาการสัมภาษณ์งานหรือการประชุมถือเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากต้องมีการปรับใช้ Social Distancing หลาย องค์กรได้หันมาใช้ Video Conference ในการสัมภาษณ์งาน ถึงแม้ Video Conference จะมีมานานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนส่วนมากอยู่ดี ในปัจจุบันมีเว็บไซต์และแอพพลิเคชันมากมายที่ช่วยให้สามารถสัมภาษณ์แคนดิเดตผ่านระบบดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมเหล่านี้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 100 คน มีการแสดงภาพหรือชื่อผู้เข้าร่วมบนหน้าจอ สามารถแชร์หน้าจอ (Screen Sharing) มีห้องสนทนา (Workplace Chat) มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้และยังสามารถบันทึกหน้าจอได้อีกด้วยระหว่างการสนทนาอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นบางโปรแกรมยังมี Video Webinar ที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้มากถึง 10,000 คน ซึ่งอาจนำในปรับใช้ในการจัดงานสัมมนาออนไลน์ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับฝ่าย HR  ในการติดต่อสื่อสารและสัมภาษณ์แคนดิเดตหรือประชุมกับบุคลากรในบริษัท


Digital 360 degree evaluation 

ก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานแบบ Work from Home มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากโรคระบาดและเหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้น ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย หลายครั้งพนักงานในองค์กรจะต้องแยกกันทำงาน ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันหรือไม่ทราบถึงการทำงานของคนในทีมได้ดีเหมือนกับการทำงานในออฟฟิศ แบบประเมิน 360 องศาจะเป็นแบบประเมินออนไลน์ที่ทำให้เราได้ประเมินการทำงานของเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังถูกประเมินจากคนรอบตัวเกี่ยวกับการทำงานของเราได้อีก เนื่องจากรูปแบบการทำงานได้เปลี่ยนไป ทำให้ไม่อาจสามารถเจอหน้าผู้ร่วมงานได้ โอกาสเกิดข้อบกพร่องบางอย่างที่ตัวเราเองอาจไม่ทราบก็มีมากขึ้น การใช้แบบทดสอบดังกล่าวนี้จะช่วยทั้งตัวผู้ถูกประเมินและตัวของฝ่าย HR ได้อย่างดีในการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่เข้ากับยุคดิจิทัล ทั้งนี้เครื่องมือนี้ แม้ไม่ได้มีการทำงานแบบ Work from Home ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ทำให้การให้แบบประเมินแบบ 360 องศากับพนักงานสามารถทำให้สะดวกและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น


ฝ่ายทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นฝ่ายสำคัญที่จะช่วยองค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใด เกิดขึ้น เพราะเป็นฝ่ายที่ดูแลจัดการและประสานงานกับพนักงานในองค์กรจำนวนมาก ฝ่ายHR จึงต้องเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับทรัพยากรมนุษย์และการทำงานของพนักงานบริษัทอยู่เสมอ และให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้การทำงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น


สนใจสอบถามเพิ่มเติมเพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กรของคุณ ติดต่อทีมของเราได้ที่

โทร 02 108 1250

อีเมล์ info@pasona.co.th