HR Tech - Recruitment tool อาวุธยุคดิจิทัลสำหรับ HR

2020/10/29
Category:Business

ทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์

ในการทำงานหรือทำกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะในสังคม กลุ่ม องค์กร ที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์หรือบุคลากรนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่คอยทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า ในองค์กร แผนกแต่ละแผนกจะมีรูปแบบการทำงานต่างกันไป พนักงานแต่ละคนก็รับผิดชอบหน้าที่ไม่เหมือนกัน และด้วยความแตกต่างของลักษณะงาน และหน้าที่การรับผิดชอบงาน ทำให้การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human resources)  ที่จะต้องจัดการกับการรับสมัครพนักงานที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้ความละเอียดรอบครอบอย่างมาก

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การคัดเลือกคนมาทำงานในตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรก็ตามถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้นการเฟ้นหา candidate หรือผู้สมัครงานที่ดีสุดสำหรับตำแหน่งงานนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทางฝ่าย HR จะเข้าถึงหรือเจอ candidate ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานทุกประการ ทั้งด้านการศึกษา ความสามารถ ทักษะ และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะในการเปิดรับสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะได้รับใบสมัครจำนวนมากพร้อมทั้งประวัติส่วนตัวและรายละเอียดอีกมากมาย การคัดเลือกโดยการอ่านใบสมัครงานและประวัติส่วนตัวจำนวนมากเป็นจึงถือเป็นงานที่หนัก ที่จำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและเวลามาก เพราะฉะนั้น HR Tech หรือเครื่องมือดิจิทัล จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการรับมือกับใบสมัครของ candidate จำนวนมาก 

Recruitment Tool อาวุธยุคดิจิทัลสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Recruitment tool หรือ ระบบช่วยในการจ้างงาน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นสามารถจัดการกับใบสมัครจำนวนมากที่หลังจากเห็นโฆษณารับสมัครงาน อาจเข้ามาสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งมาได้จากหลากหลายช่องทาง แต่ไม่ว่าจำนวนใบสมัครจะมากเท่าไร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็สามารถเก็บข้อมูลและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น และช่วยในการจัดสรรข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้เครื่องมือ Recruitment tool นี้ยังสามารถเปรียบเทียบฐานข้อมูลใบสมัครและข้อมูลของผู้สมัครงาน ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถคัดกรอง เปรียบเทียบและหาแคนดิเดตที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดเข้าทำงานในองค์กรได้ การเปรียบเทียบข้อมูลของผู้สมัครจำนวนมากโดยมีระบบนี้เข้ามาช่วย โดยสามารถจะแนบเรซูเมมาพร้อมกับประวัติผู้สมัครได้ ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้พบกับแคนดิเดตที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดและประหยัดเวลาและทรัพยากรอีกด้วย


ในการเลือกสรรหาแคนดิเดตที่เหมาะสมต้องใช้ความรอบคอบในรายละเอียดต่าง ๆ  ในยุคดิจิทัลนี้การรับสมัครงานแบบดั้งเดิมหรือใช้วิธีรวบรวมข้อมูลแบบดั้งเดิมอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางประการ เช่น ใบสมัครตกหล่น หรือเข้าไม่ถึงข้อมูลสำคัญที่อาจจะเป็นประโยชน์ในคัดเลือกแคนดิเดตที่เหมาะสม การใช้ระบบช่วยในการจ้างงาน หรือ Recruitment tool อาจเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และช่วยในการเข้าถึงและคัดเลือกแคนดิเดตที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ข้อบกพร่อง 


Pasona Thailand ได้ทำการพัฒนาระบบ Recruitment Tool ขึ้นมากเพื่อช่วยในการทำงานขององค์กร หากท่านสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่

โทร 02 108 1250

อีเมล์ infor@pasona.co.th

หรือผ่านลิงก์นี้