5 ประโยชน์ของแบบประเมินผล 360 องศา ที่พนักงานองค์กรควรรู้

2020/10/12
Category:Business

สำหรับฝ่าย Human Resource หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว การให้พนักงานขององค์กรทำแบบประเมินผล 360 องศาเป็นสิ่งที่องค์กรจะให้พนักงานทำในแต่ละปี และในบางครั้ง ตัวองค์กรอาจจะลืมหันกลับไปมองปฏิกิริยาของพนักงานในองค์กรของตนว่ารู้สึกอย่างไรที่จะต้องทำแบบประเมินผลนี้ในทุก ๆ ปี หรือ โดนประเมินผลโดยใช้แบบประเมินนี้ นี่อาจเป็นเหตุผลที่เมื่อถึงเวลาทำแบบประเมินผลในแต่ละปี ผลตอบรับอาจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ แต่เรามีประโยชน์ 5 ข้อมาแนะนำ เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลให้กับพนักงานองค์กรที่ต้องทำแบบประเมินผลนี้ ให้ได้มองเห็นข้อดีที่ตนจะได้รับผ่านแบบประเมินนี้


แบบประเมินผล 360 องศาจะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมได้

ในบางครั้งเราอาจจะจดจ่อกับการทำงานมากเกินไป และสนใจเพียงแต่ผลงาน ทำให้เราลืมหันกลับมาพิจารณาตนเอง เช่น เราพูดจาดีพอหรือไม่กับผู้ร่วมงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาวุโสกว่า หรือรุ่นเดียวกัน หรือเราทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนมากกว่าประโยชน์ของทีมหรือไม่ ฯลฯ เพราะฉะนั้น การได้ทำแบบประเมินผล 360 องศานี้ให้กับตนเองและการได้รับการประเมินจากคนรอบตัว จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้หันกลับมามองพฤติกรรมที่ดีและด้อยของตัวเราเอง


เป็นการประเมินการทำงานที่ดูวิธีการทำ มากกว่าผลงาน

ข้อนี้อาจเหนือความคาดหมาย แต่องค์กรควรให้ความสำคัญกับวิธีการทำงานมากกว่าที่จะดูเพียงแค่ผลลัพธ์ พนักงานองค์กรควรทำหน้าของตนตามวิธีที่ถูกและควร เพราะเราอาจไม่รู้เลยว่าพนักงานได้ทำงาตามวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ และหากมีการปล่อยปละละเลยในส่วนนี้ไป ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว เช่น ผลงานของพนักงานคนหนึ่งอาจดีมาก แต่วิธีการของเขาอาจทำให้คนจากแผนกอื่นอีกหลายคนต้องประสบกับปัญหาความวุ่นวาย ซึ่งนี่อาจไม่ใช่ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ เมื่อเทียบกับพนักงานที่ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง และทำตามกระบวนการตามที่องค์กรได้วางไว้แล้วแต่อาจไม่มีผลงานที่มากเท่ากับกรณีแรก องค์กรควรให้ความสำคัญกับพนักงานที่รักษากฎกติกาในการทำงาน มากกว่าผู้ที่สนใจจะสร้างแต่ผลงานโดยไม่สนใจว่าจะทำสำเร็จได้อย่างไร


เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมของแต่ประเทศที่มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างกัน พนักงานขององค์กรอาจประสบกับความยากลำบากในการอธิบายสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาที่ตนได้เจอกับผู้ร่วมงานคนอื่น หรือหัวหน้างาน (ในบางครั้ง) ประกอบกับบวกนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่พนักงานบางคนแทบไม่มีโอกาสได้พูดถึงปัญหานี้เลยที่ตนเองประสบเลย การได้ทำแบบประเมิน 360 องศา อาจะเป็นโอกาสทองที่พนักงานจะได้ประเมินคนรอบตัว และรับรู้ถึงความคิดเห็นที่ผู้ร่วมงานรอบตัวมีต่อตน โดยไม่ต้องกลัวว่าจะอธิบายได้มากน้อยเพียงใด เพราะแบบประเมินจะไม่มีการระบุว่าใครเป็นผู้ประเมิน


ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานดีขึ้น

แบบประเมินผลแบบ 360 องศา จะมีคำถามที่มุ่งเน้นในการช่วยพัฒนาพนักงานที่ถูกประเมิน แต่ก็สามารถช่วยผู้ที่ทำแบบประเมินได้เช่นกัน หลังจากที่พนักงานได้ทำแบบประเมิน หรือได้รับทราบถึงผลการประเมินแล้ว ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถเข้ามาช่วยในการปรับความสัมพันธ์ของพนักงานให้ดีขึ้นได้ โดยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่ถูกจุดและเป็นกลาง เนื่องจากจะนำผลจากการประเมินทั้งของพนักงานเอง และผู้ที่ร่วมงานกับพนักงานเข้ามาช่วยหาวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้ถูกประเมินให้ดีขึ้น นี่อาจเป็นโอกาสช่วยแก้ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรได้


สามารถช่วยให้พนักงานพัฒนาได้ถูกจุด

เนื่องจากแบบการประเมิน 360 องศามีจุดประสงค์ในการประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ผลที่ได้จากการประเมินพนักงานนี้ จะเป็นตัวช่วยบ่งบอกว่าทางองค์กรสามารถช่วยส่งเสริม และพัฒนาพนักงานที่ได้รับการประเมินในด้านใดบ้าง ทั้งนี้จะเป็นการช่วยเตรียมการพัฒนาองค์กรเองในระยะยาวด้วย


ทรัพยากรมนุษย์ควรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญ เนื่องจากพนักงานองค์กรถือเป็นปัจจัยหลักที่คอยขับเคลื่อนองค์กร และการประเมินผลพนักงานก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้องค์กรได้รู้ถึงศักยภาพการทำงานของพนักงาน  แบบการประเมิน 360 องศานี้จะทำให้องค์กรได้รับรู้สภาพความเป็นไปของพนักงานที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างแท้จริง ทั้งพฤติกรรม วิถีการทำงาน รู้ถึงจุดที่ควรแก้ไข รู้ถึงจุดที่สามารถพัฒนา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวองค์กรและพนักงานเอง พัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร และเมื่อปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้รับรู้ แก้ไข พัฒนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรจะพัฒนายิ่งขึ้นไป  


ถ้าคุณสนใจใช้ระบบประเมิน 360 องศา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Pasona Thailand เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

info@pasona.co.th

โทร: +66(0)2-108-1250