ไอเดียดี ๆ ที่จะช่วยองค์กรในประเมินผลพนักงาน

2020/09/18
Category:Business

การบริหารองค์กรให้คงประสิทธิภาพอยู่เสมอนั้น หัวหน้าองค์กรร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ Human Resources จำเป็นต้องทำการประเมินผลในด้านต่าง อยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาระบบการทำงาน และผลประกอบการให้มั่นคงและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในกลไกสำคัญในการทำการประเมินผลนี้ ก็คือการประเมินพนักงานขององค์กรนั่นเอง หากแต่เวลาที่จะมีการทำการประเมินผลในแต่ละปี (หรือบางองค์กรอาจจะทำมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี) หลายองค์กรอาจเคยพบกับอุปสรรคเนื่องมาจากการตอบรับจากพนักงานในการทำแบบประเมินผลและขั้นตอนนี้อาจะไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นตามที่องค์กรคาดหวังไว้ บทความนี้จะนำเสนอไอเดียที่หลากหลาย ที่อาจะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญและผลดีในการทำการประเมินผลมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการประเมินผลนี้การยึดเอาการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นที่ตั้ง 

ข้อดีในการทำการประเมินผลขององค์กรนั้น ไม่ได้มีผลในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและปานกลางเท่านั้น แต่สามารถมีผลในระยะยาวด้วย การที่แต่ละบริษัทจะบริหารทรัพยากรบุคคลของตนให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมองภาพรวมในระยะยาว บริษัทจำเป็นที่จะต้องสร้าง และรักษาพนักงานที่นำมาซึ่งความมั่นคงแก่องค์กร ซึ่งในทางกลับกันก็จะเป็นการสร้างรากฐานขององค์กรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับคนภายนอกที่มององค์กรด้วย การทำให้พนักงานภายในองค์กรรู้ถือการทำงานแบบน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่านี้ จะช่วยให้พนักงานรู้สึกคุณค่าของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่มากก็น้อยของบริษัทได้การพัฒนาพนักงานองค์กร

ในการประเมินผลพนักงานนั้น โดยปกติแล้วหากเป็นการประเมินผลเพื่อการพัฒนาของพนักงานองค์กร อย่างเช่นการใช้แบบประเมินผล 360 องศา จะมีจุดประสงค์ในการประเมินพนักงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรมากกว่าการใช้ผลของการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายพนักงาน การทำแบบประเมินนี้ บางบริษัทก็สามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานได้ เช่น การนำผลการประเมินมาช่วยพัฒนาพนักงานให้ตรงกับความต้องการ อาจจะเป็นการช่วยหาคอร์สหรือเทรนนิ่งที่ช่วยพนักงานพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการทำงาน เป็นต้นการนำเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาช่วยในการประเมินผล

เมื่อสังคมพัฒนาอย่างเร็วและเทคโนโลยีใหม่ ก็เข้ามามีส่วนในการทำงานขององค์กรมากขึ้น เมื่อมาถึงเวลาที่จะต้องประเมินผลพนักงาน องค์กรสามารถลองใช้โปรแกรมใหม่ เข้ามาช่วยในการประเมินผลนี้ เช่น การใช้โปรแกรมแบบทดสอบ 360 องศา ที่สามารถจะให้พนักงานตอบแบบสอบถามนี้ผ่านอีเมล สมาร์ทโฟน หรือ แบบสอบถามออนไลน์ โปรแกรมประเภทนี้ ช่วยให้ทางฝ่าย HR เก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น และสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของพนักงานที่ทำแบบประเมินผล ก็สามารถจะทำจากอุปกรณ์ที่สะดวก และนอกสถานที่ได้ (ในบางกรณี) ทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ และส่วนตัวเหล่านี้ได้ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยให้การประเมินผลรวมเป็นธรรมและเที่ยงตรงมากขึ้นด้วยการวางแผนในการทำการประเมินผล

เมื่อเราต่างรู้ดีว่าเวลาที่องค์กรขอให้พนักงานทำแบบประเมินผล บรรยากาศอาจจะสามารถตึงเครียดกว่าปกติ ซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาที่แต่ละคนจะรู้สึกว่าตนจะต้องถูกประเมินผล ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่ก็ตาม ก็ยังเป็นไปได้ยากที่จะเลี่ยงความรู้เครียดที่อาจะเกิดขึ้น ทว่าทางองค์กรร่วมกับฝ่าย Human Resources สามารถช่วยในการบริหารความเครียดของพนักงานได้ โดยการทำแผนการประเมินผล อาจจะใช้ปฏิทินการทำงานของบริษัท เพื่อเลี่ยงไม่ให้ช่วงการทำการประเมินผลนี้เกิดขึ้นพร้อม กับกำหนดการสำคัญอื่น และควรจัดการประเมินผลที่ต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลของพนักงานงานให้เพื่อดูพัฒนาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวด้วย
Pasona Recruitment (Thailand) ได้สรรค์สร้างโปรแกรมแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา ขึ้นมาล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรต่าง และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการประเมินผลพนักงานเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิ เที่ยงตรง และสามารถปรับแบบสอบถามนี้ให้เหมาะกับตำแหน่งอาชีพ สายงาน ฝ่ายต่าง ในบริษัท รวมไปถึงการทำให้แบบประเมินผลสอบคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรได้มากที่สุด


หากท่านสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบประเมินผลแบบ 360 องศานี้ สามารถติดต่อเราได้ที่

อีเมล info@pasona.co.th

โทร 02-108-1250