แบบประเมินผล 360 องศา ดีอย่างไรบ้างสำหรับองค์กร?

2020/09/03
Category:Business

ในแต่ละองค์กรจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปในการประเมินการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้แผนก HR หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ดูแลอยู่ เพื่อให้สอบคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ทั้งนี้การทำการประเมินพนักงานนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด และไม่ใช่ว่าทุกวิธีการจะให้ผลที่เป็นประโยชน์หรือเป็นธรรมที่สุด แบบประเมินผล 360 องศาเป็นหนึ่งในวิธีที่เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายที่สุด เพียงแต่แบบประเมินผลนี้ มีกระบวนการทำงานอย่างไร และจะช่วยให้ทางองค์กรต่าง ประเมินพนักงานของตนได้อย่างไรได้ประสิทธิภาพสูงสุด เราจะมาทำความรู้จักกับแบบประเมินผล 360 องศา ให้ดีมากขึ้นผ่านบทความนี้กันค่ะแบบประเมินผล 360 องศา คืออะไร?


แบบประเมิน 360 องศา หรือที่ทางสากลเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า 360-degree evaluation test, 360-degree review หรือ 360-degree feedback เป็นแบบประเมินผลพนักงานของบริษัท สามารถที่จะมีได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้รูปแบบของแบบฟอร์มกระดาษ หรือระบบออนไลน์ และภายในบางครั้งก็อาจพบเป็นรูปแบบของโปรแกรมที่ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะเลือกมาใช้ เพื่อให้เหมาะแก่การประเมินพนักงานของบริษัทที่สุด


แบบประเมินผล 360 องศานี้ จะเป็นการประเมินที่ไม่มีการระบุชื่อ หรือกล่าวง่าย คือ ผู้ที่ถูกประเมินผลจะไม่สามารถทราบได้ว่าเขานั้นได้รับการประเมินจากใครบ้าง เพื่อเป็นเก็บรวบรวมผลที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการอคติและการลำเอียงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พนักงานที่ถูกประเมินผล จะได้รับการประเมินจากผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่าง ซึ่งโดยทั่วไปสามารถรวมถึง ผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิด หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก บุคคลจากแผนกอื่นที่ผู้ถูกประเมินอาจมีโอกาสติดต่อร่วมงานด้วย ฯลฯ ตามปกติแล้วจะสามารถมีได้ 8 ถึง 12 คน หรือตามที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะเห็นสมควร และตัวพนักงานที่ถูกประเมินผลนั้น ก็ต้องทำการให้คะแนนและประเมินตนเองเช่นกัน


ลักษณะของแบบประเมินผล 360 องศา จะประกอบไปด้วยคำถามต่าง ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานผู้ถูกประเมิน อาจเป็นคำถามที่ต้องให้คำตอบแบบเฉพาะเจาะจง หรือการให้คะแนนภายใต้หัวข้อต่าง สิ่งสำคัญของแบบประเมินผล 360 องศานี้ คือ ไม่มีจุดประสงค์ในการประเมินผลงานของพนักงาน หากแต่จะมุ่งเน้นประเมินการทำงานของพนักงานว่าเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรที่ทำงานอยู่มากน้อยเพียงได้ เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาพนักงาน รวมไปถึงเป็นการช่วยวัดศักยภาพด้านต่าง ด้วย ทำไมเราถึงทำการประเมินผล 360 องศา?


ตามที่ชื่อได้บอกไว้แล้ว แบบประเมินผล 360 องศา คือ การประเมินศักยภาพของพนักงานแบบรอบด้าน เพื่อนำไปพัฒนาพนักงาน เริ่มจากการผู้ถูกประเมินจะต้องหันกลับมามองตนเอง รวมไปถึงจะเป็นการให้โอกาสผู้ที่ได้ทำงานกับผู้ถูกประเมิน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมที่ใกล้ชิดในแผนก หัวหน้าในระดับต่าง ไปจนถึงผู้ที่จะได้มีโอกาสทำงานกับผู้ถูกประเมิน ได้ทำการให้คะแนนและประเมินแบบเป็นธรรม 

แบบประเมินผล 360 องศาบอกอะไรเราบ้าง?


ข้อมูลที่เราได้จากการทำการประเมินผล 360 องศา มีอยู่มากพอควร จึงไม่น่าแปลกใจที่แบบการประเมินผลแบบนี้จะเป็นที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล แบบประเมินผลนี้ หากทำแบบถูกวิธี และตั้งคำถามที่มีประโยชน์ต่อการประเมินให้ตรงกับวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว จะสามารถช่วยบ่งบอกข้อดี ข้อควรปรับปรุง ความเด่น และความด้อยของพนักงานได้


เมื่อฝ่าย HR ได้รับผลการประเมินจากพนักงาน และผู้ช่วยประเมินรอบด้านแล้ว ก็จะมีหน้าที่ทำการสรุป และนำผลลัพธ์ไปแจ้งกับพนักงาน เพื่อที่เขาจะสามารถนำเอาผลที่ได้นี้ ไปปรับปรุงแก้ไข หรือเสริมศักยภาพตามความเด่น ด้อย ตามความเหมาะสม และอาจเป็นโอกาสที่ทางองค์กรเอง จะได้ช่วยเสริมการพัฒนาของบุคลากรของบริษัทเองด้วย 


แบบประเมินผล 360 องศานี้ หากได้รับการเตรียมแบบละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงการส่งเสริมองค์กรเป็นหลักแล้ว ก็มีแต่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกับองค์กรนั้น Pasona Thailand ขอนำเสนอการทำแบบประเมินผล 360 องศาแบบดิจิทัล โดยที่จะคัดคำถามสำหรับแบบการประเมินให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร และนำมาซึ่งการประเมินผลที่เป็นกลางและแม่นยำยิ่งขึ้น 


ติดต่อ Pasona Thailand เพื่อสร้างแบบประเมินผล 360 องศาที่เหมาะกับองค์กรของคุณวันนี้ได้แล้ววันนี้