ทำงานบริษัทญี่ปุ่นดีไหม

2020/05/27
Category:News

หากคุณเป็นคนนึงที่อยากทำงานในบริษัทญี่ปุ่น คุณอาจสงสัยว่าสิ่งที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเป็นความจริงหรือไม่ หรือหากคุณกำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่น สิ่งที่คุณกำลังพบเจอนั้นเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า จากประสบการณ์จัดสัมมนาให้ลูกค้าทำให้เราได้มีโอกาสสอบถามความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น จึงได้ข้อสรุปดังนี้

 

1. ความสุภาพอ่อนน้อม
                ความห่วงใยใส่ใจผู้อื่นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติอันโดดเด่นของวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะเห็นได้จากบุคคลิกของคนญี่ปุ่นในที่ทำงาน พวกเขาจะทำตัวให้เป็นที่น่าพอใจ และไม่ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัดกับวัฒนธรรมชาติอื่น

 

2. การทำงานเป็นทีม

                คนญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พวกเขาชอบทำงานร่วมกันโดยธรรมชาติ นั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมงานจะให้ความร่วมมือในแต่ละงานเป็นอย่างดี และสร้างจิตสำนึกที่รู้สึกว่างานที่ตนกำลังทำอยู่นั้นตนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

 

3. การสังสรรค์ในหมู่สังคม

                การทำงานเป็นทีมสร้างได้จากการไปสังสรรค์นอกสถานที่กับเพื่อนร่วมงาน ส่วนมากจะเป็นการดื่มหลังเลิกงาน ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในออฟฟิส

 

4. การตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์

                โดยธรรมชาติของการทำงานร่วมกันเป็นทีม บริษัทญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับการตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีม เว้นแต่บริษัทญี่ปุ่นบางแห่งที่มีโครงสร้างองค์กรแบบบนลงล่าง บริษัทส่วนมากจะมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าทุกคนเห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้ ทำให้หลายคนที่มาจากบริษัทต่างชาติรู้สึกทราบซึ้งใจกับการกระทำดังกล่าว

 

5. การวางแผน กระบวนการ และรายละเอียด

                บริษัทญี่ปุ่นใช้เวลาและพลังงานอย่างมหาศาลในขั้นตอนการวางแผน มีข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล พวกเขายังให้น้ำหนักกับกระบวนการการทำงานรวมถึงการใส่ใจในรายละเอียด ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำในด้านคุณภาพและความมีระเบียบวินัย ชาวต่างชาติต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเรียนรู้อย่างมากจากสิ่งเหล่านี้ ทั้งในด้านความคิดและวิธีการทำงาน

 

6. การปฏิบัติตามแผนงาน

                ผลจากการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบและการใส่ใจในรายละเอียด บริษัทญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องการการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ เมื่อพวกเขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างจึงแน่ใจได้ว่าพวกเขาจะทำจนกว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอน

 

7. ไร้ข้อจำกัด

                เนื้องานของบริษัทญี่ปุ่นมักจะมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วมงานที่นอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ โดยทางบริษัทมักจะขอให้คุณแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาหรือการทำกิจกรรมใหม่ ๆ แม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานใหม่ก็ตาม

 

8. การเพิ่มภาระหน้าที่

                การเป็นชาวต่างชาติในบริษัทญี่ปุ่นเป็นโอกาสของคุณที่จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมมากมาย และได้รับหน้าที่เพิ่มเติมมากกว่าการทำงานในประเทศบ้านเกิด จึงเป็นโอกาสให้คนทำงานในระดับหัวหน้ามองเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้น ทำให้เห็นสไตล์การทำงานในแบบฉบับของคุณ มุมมองในการทำงาน รวมถึงเรียนรู้ภาษาแม่ของคุณด้วย

 

9. โอกาสในการเรียนรู้

                ไม่มีสิ่งใดเทียบกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้ หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่น รวมถึงการพัฒนาทางด้านภาษา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Japan Times

 

หากสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในญี่ปุ่น
พาโซนาขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับคนที่มีความฝันอยากทำงานในโตเกียวไม่ควรพลาด
http://www.tdh.metro.tokyo.jp/english/


เว็บไซต์นี้จัดทำขั้นโดยเทศบาลกรุงโตเกียว เป็นแหล่งข้อมูลรวบรวมการทำงานในโตเกียวอย่างครบครัน พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเชื่อถือได้ประกอบด้วย

·        ห้าขั้นตอนเพื่อทำงานในโตเกียว (Road to Tokyo)

·        บทความสัมภาษณ์ รวมทั้งวีดีโอของชาวต่างชาติที่ปัจจุบันทำงานอยู่ในกรุงโตเกียว

·        รวมคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการหางาน และการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

 

พาโซนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความฝัน และอยากทำฝันนั้นให้เป็นจริง ขอให้ทุกคนโชคดีได้งานดังที่หวังไว้นะคะ