Pasona CSR: มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สุนัขพิการ

2020/03/04
Category:News

สัตว์ที่อาศัยอยู่ข้างถนนและสัตว์พิการที่หลายคนทอดทิ้งมีให้เห็นอยู่โดยทั่วไปในสังคมไทยจนเราเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อสัตว์เหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเกินการกำกับดูแลและการควบคุมของภาครัฐ จึงเกิดเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมของประเทศไทย เนื่องด้วยเราเป็นเมืองพุทธ ประเทศไทยจึงไม่มีนโยบายในการกำจัดสัตว์ข้างถนนหรือสัตว์เลี้ยงพิการด้วยการทำให้เสียชีวิต ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่มี “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)” ให้ความช่วยเหลือดูแลสัตว์ต่างๆให้มีชีวิตอยู่ต่อไป

 

บริษัท จัดหางาน พาโซนา (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์ที่จะบรรเทาปัญหาสังคมในด้านนี้ จึงได้ทำการระดมทุนจากพนักงานในบริษัทเพื่อนำไปบริจาคเป็นทุนทรัพย์ รวมถึงบริจาคอาหารสัตว์และของเล่นต่างๆในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคทุนทรัพย์ อาหารสัตว์ หรือสิ่งของ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่

เว็บไซต์              : https://home4animals.org/

เฟสบุ๊ค              : https://www.facebook.com/home4animalsth

อีเมล์                 : home4animals@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์     : 02-584-4896, 02-961-5360

ที่อยู่                  : 15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ 25 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ตำบลบ้านใหม่

   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120