การเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน

2020/02/26
Category:News

การเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน

                  มีคำถามมากมายที่ผู้กำลังมองหางานตั้งคำถามว่า ควรจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในการสมัครงาน และมีโอกาสที่จะได้งานสูง ทาง Pasona ได้ตระหนักและร่วมกันเขียนบทความเหล่านี้ เพื่อแนะนำผู้สมัครงาน ซึ่งบทความนั้นมาจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาท่านต่าง ๆ ที่เคยพบเจอมาก่อนหน้านี้ และเราได้เห็นถึงความสำคัญของเอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครงานนั่นคือ Resume หรือ CV (Curriculum Vitae) ที่เป็นสื่อแบบหนึ่งที่เราจะเล่าถึงประวัติคร่าวๆ ผลงาน ประสบการณ์ ที่ชี้ให้เห็นถึง Core Value ในตัวเอง ไม่สามารถลอกจากคนอื่นได้นะคะ เพราะเราแต่ละคนมี KSAO ต่างกัน

K-S-A-O คืออะไร ?

K - Knowledge
S - Skill
A - Ability
O - Other Characteristic เช่น Attitude, Appearance, Personality ต่างๆ

เรามาดูบทความแรกที่ทาง Pasona อยากจะแนะนำกันนะคะ

Resume

Resume คืออะไร ?

Resume คือ ประวัติโดยย่อของผู้สมัครงาน ที่ใช้แนะนำตัวกับบริษัทหรือแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource: HR) เพื่อแสดงว่าเรามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นมากแค่ไหน ดังนั้น Resume จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดที่เราใช้นำเสนอความรู้ความสามารถของตัวเราเอง เช่นเดียวกับ CV (Curriculum Vitae)

                                                                                                  

ทำไมต้องทำ Resume และ Resume สำคัญกับการสมัครงานอย่างไร ?

อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น Resume คือเครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่ง ที่ใช้นำเสนอความสามารถของผู้สมัครงานในรูปแบบเอกสาร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งที่ทางแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource: HR) จะพิจารณาผู้สมัครงานเพื่อเรียกสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนั้น ๆ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ถ้าผู้สมัครงานมี Resume ที่ดี มีประสิทธิภาพ ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง 

                                                                                                 

 

Resume ที่ดีควรจะเขียนอะไรบ้าง ในจำนวนกี่หน้า ถึงจะดูน่าสนใจ ?

            จริง ๆ แล้วหลายท่านคิดว่า Resume ที่ดี ที่ HR จะชอบและสนใจนั้น ต้องมีลักษณะโดดเด่น แต่โดดเด่นในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่ามีการวาง layer สีสันมากมาย ใช้ไอคอนต่างๆ ใช้รูปถ่ายเซลฟี่หน้าสวยงาม นะคะ เรามาดูตัวอย่างที่ทาง Pasona อยากแนะนำให้หลีกเลี่ยงค่ะ

 

1. รูปแบบ Resume

             แน่นอนว่าเราควรทำ resume เป็นภาษาอังกฤษ  หรือถ้ามีความสามารถทางภาษาอื่นๆ ก็สามารถแนบมาด้วยนะคะ ขอแนะนำผู้สมัครงาน ทำ Resume ที่ดูเรียบร้อย แต่เน้นข้อมูลที่เป็นการนำเสนอตัวเองกับ HR และหลีกเลี่ยงการทำ Resume ที่มีลักษณะโดดเด่น มีรูปแบบที่แตกต่างแหวกแนวไปจากรูปแบบเดิมค่ะ เนื่องจากทาง HR หรือผู้พิจารณาในแผนกต่าง ๆ ต้องการจะทราบในประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สมัครมากกว่าการพิจารณาจากความสวยงามของ Resume แต่ก็อาจยกเว้นไว้ในบางตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงาน Creative, Event หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และผู้สมัครงานควรเขียนจุดมุ่งหมายในการมองหางานให้ชัดเจน อย่างเช่น “ต้องการมองหางานในตำแหน่งงานทางการตลาด เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงมาทางด้านนี้ จึงหวังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ HR ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น สามารถนำไปช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้อีกทาง

                                                                                          

      1.  

รูปถ่าย ทาง Pasona ขอแนะนำให้ผู้สมัครงานหลีกเลี่ยงการใช้รูป Selfie หรือ รูปถ่ายทั่วไป... แม้ว่ารูปเหล่านั้นผู้สมัครงานจะดูสวยหรือดูดีก็ตาม แต่ HR อาจไม่คิดอย่างนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นใช้รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นทางการดีที่สุดค่ะ หรือถ้าไม่มีจริงๆ ก็ไม่ต้องใส่รูปถ่ายก็ได้ค่ะ เพราะรูปถ่ายถือว่าเป็นองค์ประกอบรองใน Resume

 

                                                     

 

2. การเรียงลำดับประสบการณ์

          ทาง Pasona แนะนำว่าการเขียนที่ถูกต้อง ต้องเรียงลำดับจากประสบการณ์จากล่าสุดหรือปัจจุบันไปจนถึงอดีต เพราะ HR อยากทราบประสบการณ์ล่าสุดหรือปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำมาพิจารณาประกอบกับงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะ

 

3. รางวัลต่างๆ (Honors/ Awards)

         หากผู้สมัครงานมีผลงานหรือรางวัลความสำเร็จจากการทำงาน ทาง Pasona แนะนำว่าควรจะใส่ลงไปใน Resume เพื่อเป็นการรับรองความสามารถของตนเองอีกทางหนึ่งค่ะ ผลคะแนนสอบต่างๆ หรือใบประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมอบรม (Proficiency Test/ Certificate) ทาง Pasona แนะนำว่า หากผู้สมัครงานมีทักษะหรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมัครงาน ควรระบุลงไปใน Resume ด้วยค่ะ อย่างเช่น ความสามารถด้านวิศวกร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชี ด้านภาษา/คอมพิวเตอร์ ด้านท่องเที่ยว ด้านประกันหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยากให้วัดระดับตัวเองจริงๆ โดยการแบ่งไปเลย basic, lower intermediate, intermediate, upper intermediate, good , fluent, native แต่ขอตามการประเมินแบบมาตราฐานนะคะ ไม่ใช่เดาเอา ส่วนทางด้านโปรแกรมไหนใช้เป็น ก็ให้ใส่ได้เลยค่ะ เช่น ทางด้านกราฟิค photoshop, ai บลาๆ วิศวะก็ auto cadหรืออื่นๆ หรือไอทีก็ java,c#,html แนะนำว่าไม่ควรใส่เป็นสเกล แถบสี ที่นึกเอาเองว่า1,2,3,4,5 คะแนนนะคะ

 

4. ประวัติการศึกษา (Education)

           ผู้สมัครงานควรเขียนเรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาสูงสุดลงไป โดยระบุชื่อมหาวิทยาลัย พร้อมกับคณะและสาขาที่สำเร็จการศึกษามา ในกรณีที่ทางผู้สมัครงานสำเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินิยมนั้น ก็สามารถที่จะระบุลงไปด้วยได้ เพื่อเป็นการนำเสนอความสามารถทางการศึกษาของตนเองค่ะ

5. ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)

            ทาง Pasona แนะนำว่า หากผู้สมัครงานมีทักษะหรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมัครงาน ควรระบุลงไปใน Resume ด้วยค่ะ อย่างเช่น ความสามารถด้านวิศวกร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชี ด้านภาษา/คอมพิวเตอร์ ด้านท่องเที่ยว ด้านประกันหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยากให้วัดระดับตัวเองจริงๆ โดยการแบ่งไปเลย basic, lower intermediate, intermediate, upper intermediate, good , fluent, native แต่ขอตามการประเมินแบบมาตราฐานนะคะ ไม่ใช่เดาเอา ส่วนทางด้านโปรแกรมไหนใช้เป็น ก็ให้ใส่ได้เลยค่ะ เช่น ทางด้านกราฟิค photoshop, ai บลาๆ วิศวะก็ auto cadหรืออื่นๆ หรือไอทีก็ java,c#,html แนะนำว่าไม่ควรใส่เป็นสเกล แถบสี ที่นึกเอาเองว่า1,2,3,4,5 คะแนนนะคะ

 

6. ผลคะแนนสอบต่างๆ หรือใบประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมอบรม (Proficiency Test / Certificate)

           หากผู้สมัครงานเคยทดสอบวัดผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ทาง Pasona แนะนำว่าควรใส่ผลคะแนน พร้อมระบุปีที่สอบลงใน Resume ด้วยนะคะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอและยืนยันความสามารถอีกทางหนึ่งเช่นกันค่ะ

7. บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ (References)

            ทาง Pasona แนะนำว่าบุคคลอ้างอิงนั้นไม่ควรเป็นบุคคลในครอบครัวค่ะ ผู้สมัครงานควรใส่เป็นบุคคลท่านอื่นที่เคยทำงานร่วมกับผู้สมัครงานมา แต่ก็แล้วแต่เรานะคะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ แต่ถ้าได้กรอกใบสมัครขององค์กรนั้น มักจะมีการเว้นช่องว่างให้ใส่บุคคลอ้างอิงอยู่แล้วซึ่งเราสามารถตอบได้โดย References : Available upon request ไว้แทน ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการรับรองความสามารถในการทำงานนั้น ๆ ของผู้สมัครงานค่ะ

แล้วจำเป็นมั้ยที่ Resume ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ?

            ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการทำงานมาก ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ในรูปแบบของการพูด การเขียน รวมไปถึงการอ่าน เพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ของผู้สื่อสารที่ทำงานร่วมกัน ดังนั้น...ถ้าผู้สมัครงานทำ Resume เป็นภาษาอังกฤษ ก็ถือเป็นการแสดงความสามารถด้านภาษาได้อีกหนึ่งทาง ซึ่งก็มีส่วนในการจูงใจความสนใจของ HR ได้อีกด้วย

และอย่าลืมว่าหากยื่นสมัครงานในบริษัทต่างชาติ (International) บุคคลากรภายในองค์กรนั้น ต้องมีผู้บริหารเป็นคนต่างชาติแน่นอน ดังนั้นถ้าผู้สมัครงานทำ Resume เป็นภาษาไทย อาจไม่สามารถส่งผ่านให้ผู้บริหารเหล่านั้นพิจารณาได้เลย จึงอาจทำให้โอกาสในการหางานลดลง

           ท้ายที่สุด ทาง Pasona แนะนำว่าเพียง Resume ภาษาอังกฤษฉบับเดียว ก็สามารถใช้ในการสมัครงานได้ทั้งหมดทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทย บริษัทญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทต่างชาติ เพราะไม่มีบริษัทไหนไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ทาง Pasona อยากให้ผู้สมัครงานมองว่าภาษาอังกฤษ คือภาษาทางการสำหรับการทำงาน ถือได้ว่า ทำให้ดีที่สุดเพียงแค่ฉบับเดียว แต่สามารถใช้ได้ตลอดนะคะ

 

                                               

Resume ที่ดีควรจะเขียนอะไรบ้าง ในจำนวนกี่หน้า ถึงจะดูน่าสนใจ ?

ทาง Pasona ขอแบ่งการเขียน Resume ออกเป็น ระดับ ดังนี้

 

1.      สำหรับน้องนักศึกษาจบใหม่นั้น ทาง Pasona แนะนำว่าให้เขียนแนะนำตัวเอง เล่าว่ามีความสนใจในด้านใด และหากไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกงานมาก่อน ให้เขียนเล่าถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดยปกติแล้วข้อมูลเหล่านี้ควรเขียนไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษค่ะ

 

2.      สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานในระดับ Officer นั้น ทาง Pasona แนะนำควรเขียนสรุปในงานที่เคยทำหรือได้รับมอบหมาย โดยข้อมูลควรเขียนไม่เกิน หน้ากระดาษค่ะ

 

3.      สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานในระดับ Management ขึ้นไป ทาง Pasona คงแนะนำได้ว่าไม่สามารถจำกัดจำนวนหน้ากระดาษได้ แต่ก็ไม่ควรเกิน 10 หน้ากระดาษ เพราะฉะนั้นผู้สมัครงานควรเขียนสรุปเนื้องานให้กระชับ ชี้ให้เห็นถึงใจความสำคัญ หรือความสำเร็จทั้งการทำงานที่ผ่านมาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หมายเหตุ    ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงคำแนะนำของทางบริษัท PASONA HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd. เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญานในการนำไปประยุกต์ใช้ของแต่ละบุคคล

 

 

                                                                                                                                                                                                 Cr. ทีม Pasona