แนะนำตัวอย่างไรให้น่าสนใจ

2020/02/13
Category:News

จากประสบการณ์จำลองสถานการณ์ในห้องสัมภาษณ์ โดยส่วนมากจะเริ่มด้วยการให้ผู้เข้าสัมภาษณ์แนะนำตัวเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การพูดคุยกับหัวหน้างาน หรือการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายกับ CEO  คำถามง่ายๆ ซึ่งมักจะทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไปไม่ถูกกันเลยทีเดียว มันเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายเพราะเราย่อมรู้จักตัวเองดีอยู่แล้ว แต่การพูดถึงตัวเองในการสัมภาษณ์งานนั้นไม่ใช้เรื่องง่ายเลย คำถามนี้ก่อให้เกิดความเครียดและมีความซับซ้อนเนื่องจากเป็นคำถามปลายเปิด เราอาจเกิดความไม่แน่ใจว่าผู้ถามอยากทราบเรื่องอะไร เราควรจะเล่าเรื่องส่วนไหนของชีวิตเราดี

 

ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามนี้ทำไม

คำถามนี้เป็นการพูดคุยเล็กน้อยก่อนการสัมภาษณ์แบบจริงจัง และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ช่วยกำหนดทิศทางของการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นได้ การถามคำถามต่อไปจะมาจากการแนะนำตัวของเราเอง ซึ่งจะมีความเกี่ยวพันธ์กันไปจนถึงการจบการสัมภาษณ์ การแนะนำตัวเป็นได้มากกว่าการละลายพฤติกรรมการเริ่มด้วยคำถามนี้ยังทำให้ผู้สัมภาษณ์ทราบถึงเป้าหมายของเราจากการที่เราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆ หากเราตอบคำถามนี้ได้ดีผู้สัมภาษณ์จะตัดสินได้ว่าเราเหมาะกับงานนี้ขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องงานและความสามารถด้านอื่นๆ จึงเป็นโอกาสอันดีในการแสดงความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจนและได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการนำเสนอตนเองอย่างมืออาชีพ

 

การแนะนำตัวอย่างง่าย

วิธีการแนะนำตัวอย่างง่ายๆประกอบด้วยปัจจุบัน อดีต และอนาคต

·         ปัจจุบัน: เล่ารื่องงานปัจจุบัน ขอบเขตของงาน และความสำเร็จที่ผ่านมา

·         อดีต: เล่าว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร และเล่าประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่เรากำลังสมัคร

·         อนาคต: เล่าถึงสิ่งที่อยากทำในอนาคต และทำไมเราถึงสนใจในสิ่งนั้น รววมถึงเราเหมาะกับสิ่งนั้นอย่างไร

การเล่าเรื่องไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามที่กล่าวข้างต้นก็ได้ อาจเริ่มจากการเล่าถึงอดีตแล้วเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเรียงลำดับการเล่าเรื่องแบบไหน ต้องมั่นใจว่าเรื่องนั้นมีความเกี่ยวข้องกับงานที่เราสมัคร และจบด้วยการเชื่อมโยงว่าเหตุใดเราจึงมายืนอยู่ตรงนี้

 

 

ที่มา

https://www.themuse.com/advice/tell-me-about-yourself-interview-question-answer-examples

 

โดย Stav Ziv

แปลโดย นานา