How to: รูปแบบการเขียนเรซูเม่ (Resume)

2020/01/20
Category:News

ถึงเวลาต้องเขียนเรซูเม่แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน หลายคนไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่ต้องกังวลไปไม่ใช่คุณคนเดียวที่ไม่รู้หรอก ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือพนักงานขายสินค้า ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามที่คุณต้องการสมัครงาน คุณสามารถใช้วิธีเหล่านี้ในการเขียนเรซูเม่เพื่อให้ได้เรียกสัมภาษณ์งานได้

เรซูเม่ (Resume) คือ การสรุปประวัติการเรียนและประสบการณ์การทำงานไว้ในหน้าเดียว ผู้ว่าจ้างจะอ่านเรซูเม่ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณสมบัติดังกล่าวเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดอยู่หรือไม่ ดังนั้นการทำเรซูเม่จึงเปรียบเสมือนการแนะนำตัวเองให้กับทางบริษัท ซึ่งสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 

1. การเขียนเรียงตามลำดับเหตุการณ์

การเขียนเรียงตามลำดับเหตุการณ์จากปัจจุบันไปหาอดีตเป็นรูปแบบที่ถูกใช้มากที่สุดและเป็นรูปแบบที่คุณอาจใช้อยู่แล้ว การเขียนในรูปแบบนี้เหมาะสำหรับนำเสนอประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานในลำดับชั้นไหน

เหมาะสำหรับ

·       ต้องการลำดับประวัติการทำงานอย่างชัดเจน

·       ต้องการสมัครงานในสายงานเดิม

·       ต้องการสมัครงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งในสายงานเดิม

ไม่เหมาะสำหรับ

·       มีช่วงว่างงานยาวนาน

·       ต้องการเปลี่ยนสายงาน

·       เปลี่ยนงานภายในไม่กี่เดือน

 

2. เน้นความสามารถในการทำงาน

 การเขียนโดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำงานเพื่อเน้นย้ำความเชี่ยวชาญของผู้สมัครงาน การเขียนในลักษณะนี้จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เหมาะสำหรับ

·       มีช่วงว่างจากการจ้างงาน

·       มีการเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ

·       ต้องการเน้นความสามารถเฉพาะทาง

ไม่เหมาะสำหรับ

·       ต้องการเลื่อนตำแหน่ง

·       เป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน

·       ไม่มีความสามารถที่ถ่ายโอนไปงานใหม่ได้

 

3. แบบผสมผสาน

 การเขียนแบบผสมผสานเป็นการรวมการเขียนเรียงตามลำดับเหตุการณ์และการเขียนเพื่อเน้นย้ำความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกัน การเขียนในรูปแบบนี้เริ่มจากการขึ้นต้นด้วยความสามารถเฉพาะทางอย่างการเขียนในแบบที่สอง ตามด้วยการเรียงความเชี่ยวชาญต่างๆ ตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มากในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

เหมาะสำหรับ

·       ต้องการเน้นย้ำความเชี่ยวชาญและสามารถเฉพาะทาง

·       ต้องการเปลี่ยนสายงาน

·       มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งานที่ต้องการสมัคร

ไม่เหมาะสำหรับ

·       ต้องการเน้นเรื่องวุฒิการศึกษา

·       ไม่มีประสบการณ์ทำงานมากพอ

·       ตำแหน่งระดับพนักงาน

 

ที่มา

https://resumegenius.com/blog/resume-help/how-to-write-a-resume

 

โดย นานา