Pasona CSR: ระดมทุนช่วยวิกฤตไฟป่าในออสเตรเลีย

2020/03/04
Category:News

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในออสเตรเลียเมื่อเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2562 ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนพฤศจิกายน ไฟป่ากินบริเวณ 27,000 ตารางกิโลเมตร หรือขนาด 26 เท่าของกรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวิต 23 คน สูญหาย 6 คน บ้านเรือน 1,500 หลังถูกทำงายจากไฟป่า หลายส่วนของซิดนีย์ เมืองใหญ่ที่มีประชากร 5 ล้านคนต้องผจญกับมลพิษทางอากาศที่สูงกว่าระดับปลอดภัยหลายเท่า เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 2 พันล้านเหรียญออสเตรเลียโดยประมาณ


บริษัท จัดหางาน พาโซนา เอชอาร์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมขายขนมปังเพื่อระดมทุนบริจาคให้กับประเทศออสเตรเลียในเดือนมกราคมนี้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2020 เวลา 9.00 – 11.00 น. บริเวณ BTS สยาม และวันที่ 23 มกราคม 2020 เวลา 7.30 – 8.30 น. บริเวณ BTS ช่องนนทรีย์ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดู ขนมปังถูกขายหมดอย่างรวดเร็วก่อนเวลาที่กำหนด ทางพาโซนาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันอีกในกิจกรรม CSR ครั้งต่อไป